Organisatie: Blik op hulp
Functie: Redacteur / blogger
Sector / werkveld: Journalistiek
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Vondel & Nassau
Functie: Adviseur
Organisatie: NHL Stenden Hogeschool
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Augeo
Functie: Medewerker ondersteuning jongerenparticipatie
Organisatie: GGD Fryslân
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectassistent
Organisatie: Visser & van Blanken
Functie: Directeur/Eigenaar
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord