Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Een familiegroepsplan voor Dave

Dave legde een lange weg af door de jeugdzorg. Hij woonde onder meer in een pleeggezin, een gezinshuis en nu in een instelling. Hoe help je Dave contact te houden met belangrijke mensen in zijn leven?

749

Het spook van onveiligheid

De wil om het goede te doen voor kinderen motiveert ons. Maar te vaak bepaalt de angst om het foute te doen ons handelen. Het spook van onveiligheid voedt die angst. Daar moeten we beter mee omgaan.

2983

Stop met de afbraak van specialistische jeugdhulp

De suïcide van een jongere in Limburg is er eentje in een tragische reeks incidenten in de Jeugdzorg Plus. We moeten meer samenwerken, maar ligt de sleutel niet bij specialistische jeugdhulp?

3544

Niemand wil op de bank zitten

Reflecteren op je werk is iets wat je in je eentje kunt doen. Het is nog beter als je reflecteert met collega’s, maar hoe maak je hen daarvoor enthousiast?

336

Ouders ondersteunen? Durf de derde viool te spelen

Bij de preventieve ondersteuning van ouders ligt het accent meestal op professionele steun. Tegelijkertijd, als ik professionals en beleidsmakers mijn idee over het fundamentele belang van...

1317

Werk aan de winkel voor de nieuwe wethouders Jeugd

De beoogde transformatie van de zorg voor de jeugd is nog onvoldoende van de grond gekomen. De Eerste evaluatie van de Jeugdwet laat echter zien dat de gemeenten die verantwoordelijkheid wel...

810

Een veiligheidsplan leidt niet vanzelf tot veiligheid

De veiligheid van kinderen is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, ook wijkteams. Op tal van plaatsen wordt gewerkt met veiligheidsplannen - soms plannen die dat predicaat ten onrechte krijgen.

1813

Thuiszitten is een vraag om begrip en steun

Er was een kwetsbare jongere die als gevolg van een woede-uitbarsting geschorst was. Maar is het wel terecht om alleen de jongere hierop aan te spreken?

1729

Radicalisering tegengaan? Pas kennis toe in dialoog

Professionals worden regelmatig geconfronteerd met radicaliserende jongeren. Als ze hun kennis en ervaring toepassen in dialoog met de jongeren zelf kunnen ze hun positieve ontwikkeling ondersteunen.

1990

Overplaatsing van een kind staat gelijk aan levenslang

Ieder kind heeft behoefte aan verbondenheid, competentie en autonomie. Maar overplaatsen staat voor afwijzen, contactverlies en verlies van autonomie. Laten hier iets tegen doen.

12643
Organisatie: Accare KJP
Functie: KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Transformatie
Organisatie: IngridWerkt
Functie: Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord