Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

'Toen ik erover schreef...'

Meer dan vierhonderd blogs zijn de afgelopen vijf jaar gepubliceerd op Kennisnet Jeugd. De drie meest gelezen blogauteurs aan het woord.

34

De leerzone

Professionals moeten in staat zijn om een partnerschap aan te gaan met ouders en kinderen, ook bij complexe problemen zoals kindermishandeling. Daarvoor is ervaring nodig.

468

De valkuil van de 'vage zorgen'

Kindermishandeling. Verwaarlozing. Onveiligheid. Professionals hebben de plicht om concreet te maken welk gedrag van ouders in hun ogen schadelijk is voor kinderen. In de praktijk is dat best lastig.

1622

Voor elk kind de beste plek

Het eerste uitgangspunt van elke uithuisplaatsing moet zijn: wat is de beste plek voor dit kind? En welke hulp voor kind en ouders is nodig om het beoogde resultaat te bereiken?

920

Een familiegroepsplan voor Dave

Dave legde een lange weg af door de jeugdzorg. Hij woonde onder meer in een pleeggezin, een gezinshuis en nu in een instelling. Hoe help je Dave contact te houden met belangrijke mensen in zijn leven?

993

Het spook van onveiligheid

De wil om het goede te doen voor kinderen motiveert ons. Maar te vaak bepaalt de angst om het foute te doen ons handelen. Het spook van onveiligheid voedt die angst. Daar moeten we beter mee omgaan.

3284

Stop met de afbraak van specialistische jeugdhulp

De suïcide van een jongere in Limburg is er eentje in een tragische reeks incidenten in de Jeugdzorg Plus. We moeten meer samenwerken, maar ligt de sleutel niet bij specialistische jeugdhulp?

3685

Niemand wil op de bank zitten

Reflecteren op je werk is iets wat je in je eentje kunt doen. Het is nog beter als je reflecteert met collega’s, maar hoe maak je hen daarvoor enthousiast?

395

Ouders ondersteunen? Durf de derde viool te spelen

Bij de preventieve ondersteuning van ouders ligt het accent meestal op professionele steun. Tegelijkertijd, als ik professionals en beleidsmakers mijn idee over het fundamentele belang van...

1421

Werk aan de winkel voor de nieuwe wethouders Jeugd

De beoogde transformatie van de zorg voor de jeugd is nog onvoldoende van de grond gekomen. De Eerste evaluatie van de Jeugdwet laat echter zien dat de gemeenten die verantwoordelijkheid wel...

876
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Transformatie
Organisatie: IngridWerkt
Functie: Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord