Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Jeugdbescherming is wél hulpverlening

Laatst hoorde ik tijdens een bijeenkomst wederom de breed verspreide misvatting dat de jeugdbeschermer geen hulp mag verlenen. Ik wil graag dat misverstand voor altijd de wereld uit helpen.

1380

Snel en lokaal monitoren: het IJslandse model

Landelijke monitorgegevens of lokale gegevens van een paar jaar geleden zijn beperkt bruikbaar als je iets wilt bereiken in je gemeente. IJsland doet het anders: snel en op lokaal niveau monitoren.

1861

Circus Inkoop is in de stad!

Voor gemeenten en jeugdhulpinstellingen is het een spannende en drukke tijd: circus Inkoop zet de tenten op. Welke zorg mag volgend jaar blijven en wie mag die zorg uitvoeren tegen welke prijs?

2850

Zin en onzin van de pedagogische tik

Deze maand is het alweer tien jaar geleden dat een ‘verbod’ op geweld in de zorg voor een kind is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Nog steeds zijn de meningen daarover verdeeld.

3485

De kosten van een onderwijs-zorgarrangement

Onderwijs -zorgarrangementen kunnen duur zijn, erg duur. Door bezuinigingen is het te begrijpen dat iedereen zoekt naar goedkopere mogelijkheden. Maar hoe pak je dat aan? En waar kun je op snijden?

1227

Echte professionals weten wat ze kennen en kunnen

Jeugd- en gezinsprofessionals lijken soms bijna te bezwijken onder hun werkdruk. Een duidelijke beroepsidentiteit zou hen helpen om hun grenzen te bewaken en te laten zien waar ze voor staan.

2969

Onderwijs-zorgarrangementen: een cijferexercitie

Hoe bepaal je als gemeente voor hoeveel kinderen je een onderwijs-zorgarrangement in moet richten? Een exact aantal noemen is lastig, maar we hebben wel zicht op hoeveel kinderen zorg nodig hebben.

896

Dit kind heeft niemand!?

Nog regelmatig hoor ik in de jeugdzorg: ‘Dit kind heeft niemand’ of ‘Er is geen netwerk’. Kevin Campbell, die eind september een ‘bootcamp’ Family Finding gaf in Amsterdam, kan er nog...

6222

Coöperaties in het onderwijs van Mondragón

Vergaande samenwerking van schoolbesturen in onze krimpregio’s biedt voordelen. Maar zijn deze besturen wel in staat de belangen van de regionale gemeenschap boven het schoolbelang te stellen?

667

Ouders als startpunt bij onderwijs-zorgarrangementen

Bij het opstellen van een onderwijs-zorgarrangement is er één absoluut onvermijdelijk startpunt, namelijk de ouder(s) of opvoeder(s). Als zij niet van harte meewerken is de kans simpelweg verkeken.

2906
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: De Pannenboog
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Senior medewerker inhoud
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: BMC Advies
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Programmamanager Drugs en Alcohol, afdeling Jeugd
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord