Blogs

Professionele ruimte: voed ook het gemeentebestuur op

4372

Laatst leidde ik een werksessie over de toepassing van richtlijnen, zodat ze bijdragen aan professionele autonomie. Het was een boeiende, energieke middag waarin deelnemers vanuit wijkteams en jeugdhulporganisaties leerden van elkaar en van twee moeders die adviseerden over de samenwerking met cliënten. Na de werksessie bleef echter één opmerking aan me knagen: Onze burgemeester wil geen fouten zien”.

Het ging die middag over veranderen. Want we vragen professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming te veranderen en te werken aan kwaliteit. We vragen ze met de komst van beroepsregistratie en richtlijnen om een leven lang te leren. Om zich steeds bewust af te vragen wat de beste hulp is voor elk nieuw gezin, op grond van de kennis over goed hulpverlenen die we als beroepsgroep hebben. We vragen ze om hun dagelijks werk daartegen af te zetten. Om in tijden van bezuiniging op te komen voor hun cliënten en steeds de best passende zorg te bieden. We vragen ze om dat alles te doen in een turbulente context – volop verandering in de organisatie, gemeente en regio. Ze moeten wikken, wegen en beslissingen nemen. En dat gaat niet zonder fouten.

Openstaan voor gesprek

Bij de inrichting van het nieuwe stelsel moet het bestuur fouten niet onder het tapijt van het gemeentehuis vegen

De transformatie is een groot en complex veranderingsproces waar – gelukkig! – volop ruimte is voor innovatie en vernieuwing. Maar zijn we eerlijk tegen elkaar over het resultaat? Caroline Vink blogde onlangs over de ervaringen met een half jaar werken in de wijk. Ze schreef dat gemeenten positief zijn over de ontwikkeling van het wijkteam en dat cliënten en zorgaanbieders meer zorgen uiten. Met de opmerking over de burgemeester die niets wil horen over fouten in mijn achterhoofd las ik haar blog toch anders. Zijn gemeenten echt positiever dan cliënten en professionals, of willen ze geen fouten zien? Mij bekruipt het gevoel dat professionals hard werken en worstelen met de inrichting van het nieuwe stelsel. Daarbij is een bestuur nodig dat openstaat voor het gesprek, geen bestuur dat fouten bij voorkeur onder het tapijt van het gemeentehuis veegt.

Professionele ruimte

Hoe werk je als professional mee aan succesvolle transformatie in een cultuur waar je niet écht mag kantelen? Waar je niet samen met ouders en kinderen mag uitproberen wat past en werkt? Waar je geen fouten mag maken en dus ook niet kan leren van die fouten? Prominente ambassadeurs van de transformatie zoals Job Cohen en Erik Gerritsen pleitten voor professionele ruimte en reflectie. Maar wie voedt de burgemeester en wethouder op?

We vragen van hulpverleners dat zij hun professionele ruimte pakken. Laten we hen dan ook die ruimte geven. Laten we ze niet afrekenen op kleine misstappen, maar vragen wat ze hiervan leren.

Goede voorbeelden van 'fouten'

Professionals zijn op de goede weg, zij werken aan hun eigen kwaliteit. Ik hoop dat de burgemeesters en wethouders volgen. Graag verzamel ik de komende tijd succesverhalen over ‘fouten’ bij het nemen van professionele ruimte. Goede voorbeelden van ‘fouten’ dus.

Heb jij een voorbeeld van gemeentelijk bestuur dat je steunde in zo’n situatie? Wat was het probleem, hoe is het aangepakt? Wat heb jij hiervan geleerd? En was er steun vanuit het bestuur van de gemeente, de organisatie, het team om te leren? Laat het me weten!

Over de auteur

Karlijn Stals

Karlijn is orthopedagoog en gepromoveerd op onderzoek naar implementatie van interventies in de jeugdzorg. Als senior adviseur/onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut maakt zij zich sterk voor het thema Vakmanschap. Zij leidt o.a. projecten rondom professionalisering, richtlijnen, na- & bijscholing, tools voor professionals en beroepscompetenties.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Directeur/eigenaar

Mooi verhaal Karlijn !! 

Adviseur Gezin, School & Samenleving

Dag Karlijn,

In het kader van de #D1000 (een initiatief van burgemeesters, wethouders en raadsleden) en de Democratic Challenge ben ik bezig met een project 'We kunnen elkaar nog meer vertellen'. In feite biedt het een antwoord op jouw vraag, wie de burgemeesters en wethouders gaat opvoeden. Als het goed is biedt de transformatie de mogelijkheid tot meer wederzijdse 'opvoeding'. En met opvoeden bedoel ik dan het beschermen, verzorgen, sturen, volgen en verwonderen van elkaar (zie deze eerdere blog). Deze vijf werkwoorden zijn zowel in het gewone, als in het professionele leven bruikbaar om de wederzijdse betrokkenheid, verantwoordelijkheid en afhankelijkheid helder en concreet te maken. Daarnaast biedt het een gemeenschappelijke manier van spreken waarbij het systeem van de leefwereld centraal staat. De moeilijkheid zit dan denk ik toch in de vraag of wij ons laten beschermen, verzorgen, sturen, volgen en verwonderen, als dit nodig zou zijn? Dit geldt voor mijzelf en waarschijnlijk ook voor andere eigenwijze mensen die toevallig wel burgemeester of raadslid zijn... Graag zou ik samen met het NJi werk maken van het versterken van deze samenwerking die wij ook wel samenleving noemen. Het versterken van het gewone leven... #alleensamen

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Organisatie: Queresta projectbureau
Functie: Directeur/eigenaar
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies, bedrijfsleven
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord