Blogs

Effectieve zorg inkopen: vier essentiële vragen

‘Wanneer een aanpak goed blijkt te werken, moeten we ervoor zorgen dat die ook verspreid wordt. Dan hoeven gemeenten niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. We moeten deze kennis beschikbaar maken voor iedereen, zodat er lerende gemeenschappen ontstaan.’ Dat zei Angelique Berg, directeur-generaal Jeugd van VWS, onlangs op de conferentie Jeugd in Onderzoek. Ik kan het alleen maar met haar eens zijn. Tegelijkertijd is het voor gemeenten nog niet zo gemakkelijk om te komen tot een ‘evidence based’ inkoop van jeugdhulp.

Veel gemeenten zijn voor de zorginkoop in 2015 en 2016 vooral met twee dingen bezig geweest: het vormgeven van de wijkteams aan de ‘voorkant’ van het nieuwe jeugdstelsel, en zo inkopen dat de financiële risico’s voor de gemeente beheersbaar blijven. Afgezien van het inrichten van de wijkteams heeft innovatie begrijpelijkerwijs nog weinig aandacht gekregen. Waar al aanbieders met echt nieuw aanbod zijn gecontracteerd, is vaak niet duidelijk of die zorg goed onderbouwd is en het gewenste effect heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de wijkteams; ook daarvan is de effectiviteit nog niet aangetoond. De eerste evaluaties daarvan moeten dit en volgend jaar beschikbaar komen.

Om te komen tot een meer evidence based zorginkoop kunnen gemeenten zich uiteraard informeren over wat werkzame zorg is en wat niet. De databank Effectieve Jeugdinterventies geeft een overzicht van bestaande interventies die theoretisch goed onderbouwd zijn en voor een deel al voldoende onderzocht om de werkzaamheid aan te tonen.

Vragen stellen

Maar die databank gaat over specifieke interventies en omvat niet alles wat in het veld gebeurt. Daarnaast zijn veel interventies en aanpakken nog onvoldoende onderzocht om al uitspraken over de werkzaamheid te doen.

Daarom is het nodig dat gemeenten vier vragen stellen aan de instellingen die ze contracteren:

  • Kunnen instellingen onderbouwen waarom hun aanbod bijdraagt tot de oplossing van problemen of maatschappelijke vraagstukken die de gemeente met het jeugdbeleid wil aanpakken?

  • Kunnen instellingen aantonen dat ze de effectiviteit van het aanbod monitoren in termen van a) uitval, b) cliënttevredenheid over het resultaat en c) doelrealisatie?

  • Gebruiken instellingen de resultaatmonitoring voor maatregelen die het aanbod steeds beter maken?

  • Delen instellingen hun kennis via lokale samenwerkingsverbanden, regionale werkplaatsen en landelijke kennisinstituten?

Lerende gemeenschap

Als gemeenten deze vragen stellen, krijgen ze niet alleen de informatie die nodig is om goede keuzes te maken in de zorginkoop. Ze ondersteunen tegelijkertijd bij de aanbieders het leerproces dat nodig is om de kwaliteit van de jeugdhulp vooruit te helpen. Dat geldt voor de gespecialiseerde instellingen, maar ook voor de wijkteamorganisaties.

Evidence based zorg inkopen krijgt hiermee ook een activerend effect. Als kennisinstituten, instellingen en gemeenten zich richten op doen wat werkt, al onderzoekend en lerend de praktijk steeds beter maken en opgedane kennis delen, levert dat de lerende gemeenschap op waar Angelique Berg op Jeugd in Onderzoek over sprak.

Over de auteur

Wim Gorissen

Wim is 15 jaar werkzaam geweest in de openbare gezondheidszorg, als arts-epidemioloog, forensisch geneeskundige, beleidsadviseur en adjuncthoofd jeugdgezondheidszorg. Hij promoveerde op de relatie tussen wetenschap en beleid in de jeugdgezondheidszorg. Daarna werkte hij 14 jaar in de de geestelijke gezondheidszorg, eerst als manager zorgontwikkeling en later als zorgdirecteur in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds december 2015 is hij directeur effectiviteit en vakmanschap bij het NJI.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord