Blogs

Hoeveel GGZ-professionals mochten meedenken over de transitie jeugdzorg?

8223

René Peters schrijft op 21 augustus op deze site over de door hem en anderen benoemde “lobby vanuit de kinderpsychiatrie”. Zijn blog verscheen naar aanleiding van een artikel in een krant, waarin gesteld wordt dat ambtenaren in een 6-daagse cursus kinderpsychiater worden, http://ow.ly/ohrXW .  Niemand vanuit de kinderpsychiatrie heeft een vinger gehad in dit artikel. In de media kwam de eerste corrigerende reactie op dit verhaal vanuit die kinderpsychiatrie: “er worden met deze cursus geen ambtenaren opgeleid tot mini-psychiaters” (http://t.co/inHli8J0hM). En toch weten allerlei mensen het zeker: dit is weer de GGZ-lobby”. Het betrof een artikel op basis van informatie van een zeer goed ingevoerde en bezorgde ouder, door emotie misschien een beetje gekleurd en door de koppenmaker van de krant stevig verder verkleurd, maar de strekking was verder wel heel dicht bij de waarheid, namelijk dat gemeentes bepalend gaan worden in wie welke zorg krijgt.

Wat is dat toch, dat bij geluiden van twijfels of de transitie jeugdzorg wel verstandig is, er zo snel geroepen wordt “de lobby van de psychiatrie”? Eerder waarschuwde een van de voorvechters van “eigen kracht”, Loes Ypma van de PvdA, ouders met een eigen mening over de transitie jeugdzorg ook al dat ze moesten uitkijken dat ze niet misbruikt zouden worden voor de ggz-lobby. Ik vind het in het algemeen niet goed doordacht, of voorzichtig gezegd een beetje flauw om argumenten van andersdenkenden te bestempelen als strategie en lobby. Hoe zit het dan met je eigen verhaal?

Weet u hoe het concept voor de nieuwe jeugdwet is ontstaan? Er zijn door de overheid miljoenen gestopt in een rechte beweging naar een nieuwe Jeugdwet, zonder ook maar één keer aan deskundigen uit de kinderpsychiatrie serieus te vragen om mee te denken. Het leek wel een lobby. Er is geen psycholoog uit de GGZ gevraagd, geen orthopedagoog, geen kinder- en jeugdpsychiater, geen psychotherapeut, geen klinisch psycholoog, niemand. Persoonlijk zou ik bij elke vraag hebben meegedacht en geprobeerd hebben bij te dragen. Ik heb bij herhaling gevraagd of de jeugd-GGZ niet mee moest, of mocht denken. Dat was steeds “nog niet nodig”. Toen het transitievoorstel er uiteindelijk lag en de door Peters genoemde "hoog opgeleide specialisten" uit die GGZ zeiden dat dat voorstel onverstandige elementen bevatte, heette dat direct verzet en lobby.

Hoog opgeleide specialisten behandelen de helft van de kinderen die in de zorg voor jeugd hulp krijgen. Ze ontwikkelen steeds goedkopere en kortere behandelingen en worden langzaam beter in behandelen van kinderen en jongeren met ernstiger problemen. Is het bevreemdend dat zij kennis en meningen hebben over hoe deze zorg vorm te geven? Is het bevreemdend dat ze denken dat het logisch is dat ze meedenken? Of is het bevreemdend dat zij niet van meet af aan hebben mogen meedenken over het anders vorm geven van die zorg?

Aan het eind van deze week neem ik weer deel aan de “T-tank”, een initiatief geboren in gesprek tussen mensen van NJI en jeugd-GGZ. De T-tank is een overleg met vertegenwoordigers uit het hele veld van zorg voor jeugd: wel of niet een transitie, hoe gaan we die zorg voor jeugd én beter én goedkoper maken?

Over de auteur

Peter Dijkshoorn

Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder van Accare. In de praktijk actief met behandelen van kinderen en jongeren en organisatorisch met het zo vorm geven van zorg dat die én de beste is voor kinderen en ouders én voor samenleving kostenefficient. Als expert effectieve jeugdhulp parttime werkzaam bij het NJI, het Nederlands JeugdInstituut. Bestuurslid GGZNederland.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Naieve opmerking misschien, maar in mijn perceptie was het juist de jeugdGGZ die zich distantieerde van de transitie en niet andersom.

Manager

De laatste 12 woorden van Peter Dijkshoorn, daar gaat het om. En dan vooral SAMEN.

Verbijsteren om te lezen dat iemand uit de GGZ -sector een compleet onzinartikel kenschetst als 'dicht bij de waarheid'. Er is absoluut geen sprake van dat ambtenaren op een zesdaagse cursus gaan en al helemaal niet dat deze ambtenaren daarna diagnoses en indicaties gaan stellen. Ook in de toekomst zullen dat gekwalificeerde professionals zijn. De positie van de gemeenten is in het toekomstig stelsel grotendeels vergelijkbaar met die van de zorgkantoren en de zorgverzekeraars en we lezen toch nu ook niet dat die per geval bepalen wie er verwezen wordt naar wat.

Ik herken wel wat je zegt, hetzelfde geldt voor ouders. Ouders kennen hun kind het beste wordt gezegd, er zijn veel hoogopgeleide ouders (zeker in de GGZ-'hoek), toch is ook aan hen niet gevraagd hoe de transitie eruit moet zien. En zijn zij eigenlijk niet nóg belangrijker? Als de GGZ wat meer vraaggericht zou gaan werken, dan zou ik -als moeder- best blij zijn. En het zou volgens mij ook goedkoper zijn.

KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder

Sanne Lot, je hebt gelijk, ook ouders zijn niet betrokken. En wat betreft beter afstemmen op de vraag, dat klopt ook. Hoe beter het hulpverleners lukt echt naar de vraag van ouders te luisteren en daar dan samen met ouders wat aan te doen, hoe beter de zorg werkt en hoe korter, dus goedkoper. Ouders worden nu wel eens geschetst als mensen die te veel zorg willen consumeren, maar er zijn natuurlijk maar weinig ouders die graag vrij nemen en hun kind van school halen voor hulp als die eigenlijk sneller afgerond had kunnen worden.

KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder

Hans, je leest het niet helemaal goed, en je vergist je over de zeggenschap van de gemeenteambtenaar.

Nadrukkelijk zeg ik dat er helemaal geen ambtenaren kinderpsychiater gaan worden. Dat heb ik ook op de radio in een gevraagd commentaar gezegd. Met mijn opmerking dat de strekking wel klopt bedoel ik dat
1. de wet wel degelijk de gemeente de ruimte biedt te gaan bepalen wie welke zorg krijgt. Zeker eerder waren er ook gemeentes die dat nadrukkelijk zo vertelden "wij betalen, dus wij bepalen". Dat er dan zorgen ontstaan is toch niet zo heel gek.
2. Het is bijvoorbeeld ook een keus op basis van een niet bewezen idee dat "goedkopere" zorg die eerst aangeboden wordt zal zorgen dat minder mensen GGZ-zorg nodig hebben. Geen mens weet nog of dat wel klopt. Is zorg die per uur wat goedkoper is uiteindelijk wel net zo goedkoop als GGZ nu?. Kan zijn, maar we weten het niet. Met de keus die gemeenten doen om eerst die goedkopere zorg te bieden en eigen kracht te stimuleren, wek je toch de indruk bepalend te willen zijn.
3. Tenslotte en de belangrijkste: kinderen krijgen alleen nog zorg als ze een "verleningsbeslissing" hebben van een ambtenaar. Is dit wat anders dan een indicatie? Dat is in huidige zorg niet aan de orde. De huisarts en BJZ als deskundigen mogen rechtstreeks verwijzen. Overigens heeft staatssecretaris van Rijn hier onlangs wel een nuancering op aangebracht.
Mensen maken zich zorgen over dergelijke keuzes, die hun keuzes beperken, zonder dat duidelijk is of zij (en de samenleving) daar niet slechter van worden. Dat zo'n artikel dan ontstaat, vind ik niet zo vreemd.

Ter herinnering:

http://www.tweedekamer.nl/images/Rapport_Werkgroep_Toekomstverkenning_Jeugdzorg_Jeugdzorg_dichterbij_118-206814.pdf

Citaten:

De werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg heeft onderzoek verricht naar de
problemen in de jeugdzorg. Hiertoe is een literatuuranalyse gemaakt en zijn
openbare rondetafelgesprekken gehouden met diverse betrokkenen over de
problemen en toekomst van de jeugdzorg in Nederland


Inmiddels hebben een groot deel van de kinderen in de
jeugdzorg of jeugdhulpverlening een GGZ-zorgvraag. De werkgroep heeft
signalen ontvangen dat deze groep onvoldoende gebruik kan maken van GGZzorg.
Door het opheffen van de verkokering tussen de jeugdhulp/jeugdzorg en
de GGZ moeten de belemmeringen voor deze groep komen te vervallen zodat
integrale zorg kan worden verleend.

Ondanks de stijging van het budget ontberen nog altijd veel kinderen/gezinnen
de jeugd GGZ-hulpverlening. Zeker wanneer het gaat om een
multiprobleemgezin, blijft de jeugd GGZ buiten beeld. Het is opvallend dat
zoveel kinderen binnen de jeugdzorg ook met GGZ-problemen kampen. Dat
moet iets zeggen over de toegankelijkheid van de jeugd GGZ voor meer
ingewikkelde kinderen/gezinnen. Die moet beslist worden verbeterd.

Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

In 3 gemeentes in Friesland is de situatie, zoals ik het nu begrijp, dat in 2015 van de kinderen die meervoudige zorg nodig hebben, ( ze denken dat dat slechts 20% is), in 2015 nog 80% kan worden wegewerkt!
Dus alleen zeer complexe gevallen krijgen nog zorg! Conclusie, wie krijgt er dan nog de juiste zorg?
Oplossing van de gemeentes voor dit probleem: familie, buren, vrijwilligers etc. inschakelen.
Zeer zorgelijk dus!!!

Organisatie: Accare KJP
Functie: KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Stichting Lokalis
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Provincie Noord Brabant
Functie: Manager
Organisatie: Praktijk Andersopvoeden.
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Sector / werkveld: ZZP-er in de zorg en therapeut beeldend
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord