Blogs

Erasmus+, een goede deal voor gemeenten

1587

Je werkt bij een gemeente en bent de agenda voor het najaar aan het voorbereiden. Een van de vragen die voor je vakantie bleef liggen: Hoe pakken we praktische kansen om jongeren meer op hun talenten en ideeën aan te spreken? Daar heb ik wel een suggestie voor, doordat ik tijdelijk betrokken was bij Erasmus+.

Dat bij gemeenten de vraag leeft hoe ze jongeren kunnen stimuleren en ondersteunen, weet ik doordat het Nederlands Jeugdinstituut hierover dit voorjaar in gesprek was met vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties. Tegelijkertijd beoordeelde ik voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+ aanvragen van jongerenorganisaties. En toen dacht ik simpelweg: één en één is... een goede deal!

Leuke uitwisselingsprogramma's

Het kwartje viel bij mij toen ik goed kennismaakte met het subsidieprogramma. Voorheen dacht ik dat Erasmus+ vooral draaide om leuke uitwisselingsprogramma’s voor hoogopgeleide jongeren. De waarde voor gemeenten zag ik niet direct.

Inmiddels weet ik beter. Bij het beoordelen van aanvragen ging een wereld voor me open. Die aanvragen komen vaak van vrijwilligersorganisaties met een specifieke achterban qua cultuur, levensovertuiging of idealen. Natuurlijk ken ik deze organisaties, maar in het dagelijks werk ben ik toch vertrouwder met gevestigde jeugdwelzijnsorganisaties. En laat die nou net wat minder aanvragen doen bij Erasmus+.

Gemeenten zoeken naar manieren om de transformatiedoelen te bereiken, waaronder de actieve deelname van jeugd in de samenleving, vanuit hun eigen mogelijkheden. Die eigen mogelijkheden kan de jeugd ontdekken en ontwikkelen met steun van vrijwilligers en beroepskrachten. Doordat jeugdwelzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisatie hun weg goed weten te vinden in wijken en buurten, zijn zij daarbij goede partners voor gemeenten.

Goede leerschool

De Erasmus+-aanvragen die ik onder ogen kreeg, gingen over het versterken van duurzaam ondernemerschap bij jongeren en het vergroten van hun toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook over verdraagzaamheid en respect voor verschillende culturenMijn indruk is dat welzijnsorganisaties en gemeenten de mogelijkheden van Erasmus+ te weinig benutten. Een voorwaarde van het subsidieprogramma is dat jongeren betrokken zijn bij de voorbereiding en de invulling van het programma. Dat lijkt me een goede leerschool voor het dagelijks leven, en het past helemaal bij de transformatiedoelen: versterken van eigen kracht en jongeren naar vermogen laten meedoen.

Onderzoek naar de opbrengsten van de voorloper van Erasmus+, het programma Youth in Action, bevestigt dat. Deelnemers hebben meer begrip voor diversiteit in eigen land en in Europa, ze ontwikkelen persoonlijke en andere competenties en ze raken meer betrokken bij lokale en internationale politiek en beleid.

Mijn indruk is dat welzijnsorganisaties en gemeenten de mogelijkheden van Erasmus+ te weinig benutten. De voorbeelden en mogelijkheden voor gemeenten staan mooi beschreven in de brochure Europese subsidie voor uw lokale jeugdagenda. Bijvoorbeeld Intercity Youth, een Europees project met verschillende landen waarbij gemeenten en jeugdprofessionals op Europees niveau instrumenten en praktijkvoorbeelden meer zichtbaar willen maken.

Organiseer een bijeenkomst

Juist doordat er veel aanvragers zijn uit het informele circuit, lijkt het me voor gemeenten de moeite waard te weten welke organisaties in hun regio die aanvragen indienen. Dus zoek je naar manieren om jongeren te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten en mogelijkheden, vraag dan eens in je netwerk welke vrijwilligersorganisaties bezig zijn met Erasmus+-programma's. Organiseer een bijeenkomst met de gemeente, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties om samen de mogelijkheden van Erasmus+ te verkennen.

Erasmus+ biedt kansen voor gemeenten om een deel van hun jeugdbeleid praktisch te vertalen, en voor welzijns- en vrijwilligersorganisatie om samen jongeren mooie kansen te bieden. Een goede deal toch?

Over de auteur

Pieter Paul Bakker

Pieter Paul Bakker was tot 1 september 2016 trainer en adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, en sinds 1 september kerndocent Social Work aan de Hogeschool Rotterdam.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor

Helamaal mee eens!

Ik heb deelgenomen als co-trainer bij een Erasmus+ project afgelopen zomer en heb mooie dingen gezien! Ook op LinkedIn heb ik laatst naar de link van SALTO verwezen. Er is veel mogelijk! Een project aanvragen is veel werk, maar aansluiten vergt "alleen maar" motivatie van jongeren.

https://www.salto-youth.net 

Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Functie: Leerkracht / docent
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Onderwijs, Onderzoek en advies, Brede scholen en IKC
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Functie: Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord