Blogs

De transformatie tot nu: kritiek en kansen

2196

Blogserie 'Transformatie: van papier naar praktijk'

Het afgelopen half jaar heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een aantal mensen uitgenodigd om op Kennisnet Jeugd een blog te schrijven over de transformatie: wat was het idee en hoe gaat het nu in de praktijk? Tien beleidsmakers, professionals en ervaringsdeskundigen gaven hun persoonlijke indrukken van de recente veranderingen in de jeugdsector. Wat lezen we terug in deze verhalen?

Over het waarom van de transformatie blijkt nauwelijks discussie. Allen zien het nut van verbindingen maken tussen professionals, uitgaan van de mogelijkheden van ouders en kinderen en het werken op basis van vertrouwen. En dat we daarbij oog moeten hebben voor de verhalen en wat mensen bijzonder maakt, dat we bureaucratische regels moeten doorbreken en vooral moeten ‘doen wat nodig is’.

Er zijn veel zorgen, maar ook verhalen over de kansen, de dingen die wel goed gaan ‘ondanks de regels’

Denken in mogelijkheden

Er is kritiek op doorgeslagen beleidsjargon. Typerend daarvoor is een ouder die zich tegen de jeugdwet uitspreekt omdat ‘demedicalisering’ en ‘normaliseren’ kwetsende begrippen zijn. Een leerkracht wil het begrip ‘eigen kracht’ niet heilig verklaren, liever vraagt hij ouders en kinderen waar zij zelf verantwoordelijk voor kunnen zijn om daar dan samen een plan op te bouwen. Een professional wijst op het tekort aan specialistische kennis bij wijkteams waardoor eigen kracht een overvraagd mantra wordt.

Mooi is het als een blogger vaststelt dat samenwerking in de praktijk lukt als professionals én beleidsmakers denken in mogelijkheden en doen wat nodig is. In plaats van denken in regels en verantwoordelijkheden. Beleid en uitvoering kunnen elkaar zo versterken, in een relatie die niet hiërarchisch is. Een gemeenteraadslid constateert dat de gemeenteraad de controlerende taak terughoudend moet invullen en verhalen moet laten spreken in plaats van een cijfermatige werkelijkheid. Daar staat de blog van een wethouder tegenover die constateert dat door de financiële druk het virus van de verantwoordingsterreur toch in het gemeentebloed kan sluipen.

Zorgen over bureaucratie

De blogs laten goed zien dat de transformatie over zowel het professionele werkveld als over het domein van de overheid gaat. Wat overheerst zijn de zorgen over meer in plaats van minder regels, de verantwoordingsdruk, ‘incidentenintolerantie’ en gemeenten die op de stoel van professionals gaan zitten. Als een ouder schrijft dat je vastloopt in ‘bureaucratisch stevig vastgemetselde muren’ of een professional vertelt dat hij vooral bezig is met pogingen om contact te krijgen met een gemeente, gaat er iets niet goed.

Er zijn veel zorgen, maar ook verhalen over de kansen, de dingen die wel goed gaan ‘ondanks de regels’. Gaat het de goede kant op of lopen we vast? De blogs hadden niet het doel de balans op te maken, het ging erom ervaringen te delen en discussies los te maken. Ze geven een beeld van de complexiteit van de transformatie en zijn er om van te leren. Dat benadrukken de meeste bloggers ook.

Dat is ook precies de missie die het NJi zichzelf gesteld heeft: de veldpartijen ondersteunen bij hun inspanning om de zorg voor de jeugd beter te maken, op basis van feiten, gezamenlijke interpretaties van die feiten, praktijkervaringen en kennis. We hebben daar een simpel raamwerk voor gemaakt. De essentie daarvan: houd continu helder voor ogen waarvoor de transformatie bedoeld is en monitor per doel wie welke stappen daarin zet. En práát erover met elkaar: herkennen we het beeld, gaat het de goede kant op en wat moet er verder gebeuren? Dat leidt tot een transformatie die bestaat uit doelgericht delen en leren.

Blogserie 'Transformatie: van papier naar praktijk'

Van professionals in hun kracht tot meer preventie: in de nieuwe Jeugdwet stelde de overheid nieuwe doelen voor de zorg voor jeugd. In deze serie blogs keken we met beleidsmakers, jongeren, ouders, zorgprofessionals en zorgaanbieders terug op 1,5 jaar transformatie.

De afleveringen:

Over de auteur

Rutger Hageraats

Rutger Hageraats is directeur Transformatie bij het NJi. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de transformatie van de jeugdhulp. Rutger is vanuit het NJi onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenten in hun nieuwe rol, is projectleider van de landelijke werkagenda aansluiting onderwijs-jeugdhulp en treed op als moderator. Hij is voorzitter van het Kwaliteitsregister Jeugd (als onbetaalde nevenfunctie).

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Transformatie
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord