Blogs

Sleepnet-aanpak kindermishandeling geeft veel ongewenste bijvangst

4638

Sinds de transitie gaan we met een sleepnet door de samenleving, om zo veel mogelijk gevallen van kindermishandeling op te pikken. Alle mogelijke zorgen en signalen, waaronder onnoemelijk veel politiemeldingen, worden op de burelen van Veilig Thuis gedumpt. Zo wordt een loffelijk streven een onwerkbare bureaucratie, waar geen kind mee geholpen is.

Ik zal een voorbeeld geven. De politie geeft een melding door over een moeder die een winkeldiefstal heeft gepleegd en de buit in de kinderwagen bij haar baby heeft gelegd. Of de frontoffice van Veilig Thuis maar wil beoordelen of hier sprake is van kindermishandeling. Kindermishandeling? Zou kunnen natuurlijk, maar op grond van de melding is er geen enkele reden om dat te veronderstellen. Toch moet Veilig Thuis hier kostbare tijd aan besteden. Om tot de conclusie te komen dat de collega’s van het wijkteam het beste een kijkje kunnen gaan nemen, voor de zekerheid.

Toegevoegde waarde?

In deze zaken is de toegevoegde waarde van Veilig Thuis nul. De frontofficemedewerkers nemen de melding braaf in ontvangst en registreren deze. Jawel, deze moeder komt in het systeem als mogelijke mishandelaar en de informatie wordt bewaard totdat de baby 18 jaar isDe medewerker van het wijkteam staat met 1-0 achter, nog voor die het eerste contact heeft gelegd.. Ook al is de informatie vaak te summier en kwalitatief onvoldoende is om er iets zinvols over te kunnen zeggen

Veilig Thuis gaat geen onderzoek doen, maar moet wel moeder in kennis (laten) stellen dat het wijkteam op bezoek gaat komen om te kijken of het thuis wel veilig is. Een briljante suggestie over hoe het wijkteam dat moet aanpakken zit er niet bij.

Schade

Deze werkwijze heeft veel negatieve gevolgen. Het zorgt voor tijd- en capaciteitsverlies bij Veilig Thuis, een week vertraging in de casus en het creëren van een bureaucratische ‘doorschuifcultuur’. Bovendien zit moeder in de hoogste boom omdat ze verdacht wordt van kindermishandeling en staat de medewerker van het wijkteam met 1-0 achter, nog voor die het eerste contact heeft gelegd. Het kind voor wie we dit allemaal doen wordt hier echt niet veiliger van. De bijvangst van het sleepnet kent zo alleen maar verliezers. En die bijvangst is aanzienlijk: het gaat om vele duizenden politiemeldingen per jaar.

Verspilling en vertraging elimineren

Natuurlijk is het belangrijk om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Maar dat het om mishandeling gaat is geen excuus om overheidsgeld te verspillen. Laten we daarom de verspilling en vertraging uit het werkproces van Veilig Thuis halen, te beginnen bij dit soort meldingen.

De politie wilde graag één brievenbus voor al haar zorgmeldingen, meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Als we die constructie niet kunnen veranderen, laten we dan het werkproces anders organiseren. Laat namens alle buurtteams in een regio een medewerker aanschuiven bij Veilig Thuis, die meldingen zoals hierboven uit de Veilig Thuis-brievenbus vist en verdeelt. Bij twijfel kunnen deze medewerkers ter plekke overleggen met Veilig Thuis. Een beetje zoals vroeger dus, toen dit soort zaken via het Veiligheidshuis werden verdeeld.

De huidige werkwijze leidt tot vervuiling van het begrip kindermishandeling. Wat weer leidt tot verminderd draagvlak bij Veilig Thuis en buurtteams om zich hiervoor het vuur uit de sloffen te lopen. Bovendien zorgt de inzet van zulke zware middelen er ook voor dat we op steeds minder sympathie van burgers kunnen rekenen. Laat Veilig Thuis zich bezig houden met zaken die er echt toe doen! Daar hebben ze het al druk genoeg mee. Een goede aanpak van kindermishandeling betekent niet altijd méér doen. Soms moeten we vooral iets laten.

Over de auteur

Nic Drion

30 jaar ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij de Kindertelefoon, Medisch Kleuterdagverblijf, Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en  Nederlands Jeugdinstituut. Momenteel werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.. Daarnaast freelance werkzaam als trainer op het terrein van de Meldcode, kindermishandeling, veiligheidsplanning en oplossingsgericht werken. Expertise: kindermishandeling, huiselijk geweld, Veilig Thuis, jeugdbescherming, familiegroepsplan, Family Finding, Signs of Safety.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord