Blogs

Regie door ouders: de techniek helpt een handje

2999

We willen in de jeugdsector graag dat ouders de regie voeren over de hulpverlening. Want: wie verantwoordelijkheid draagt moet ook de regie hebben. Toch zijn regie en verantwoordelijkheid in de praktijk nog vaak gescheiden. Maar dat kan best anders. En de techniek kan ons daarbij een handje helpen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, maar de professional heeft meestal de regie over de hulp. Die bepaalt welke hulp een gezin krijgt en vaak ook wat er over het gezin wordt gecommuniceerd en met wie. Dit maakt dat ouders geen eigenaarschap over de hulp kunnen ervaren, terwijl zij dat wel willen. En wij ook.

Online platform

Hoe zorgen we ervoor dat ouders regie krijgen? Een beveiligd digitaal platform dat ouders zelf beheren kan daar een bijdrage aan leveren. Ouders nodigen zelf mensen uit om via dat platform informatie over hun kind(eren) te delen: de jeugdzorgprofessional, de huisarts, de leerkracht, maar ook grootouders, de buren of de beste vriendin van moeder. Iedereen die betrokken is bij het kind kan via ouders toegang krijgen. En werken met zo’n platform is niet moeilijk: wie op Facebook kan, kan dit ook.

Het contact wordt makkelijker, ook met anderen uit het netwerk. En de relatie met ouders wordt gelijkwaardiger.Via het besloten platform kunnen afspraken worden gemaakt en berichten worden uitgewisseld. Maar deelnemers kunnen ook met elkaar chatten, beeldbellen, hulpverleningsplannen delen, de voortgang meten en nog veel meer. Allemaal onder regie van de ouders, veilig en voor ouders kosteloos. Zij bepalen ook wie welke informatie krijgt. De huisarts kan bijvoorbeeld bepaalde informatie wel krijgen die de buren niet hoeven te hebben.

Zo houden ouders niet alleen de regie in eigen handen, maar creëren ze ook hun eigen elektronische dossier over hun kind. Als er dan een nieuwe hulpverlener bij komt, dan kunnen ze zeggen: ‘Ik sluit je aan op mijn netwerk en geef je toegang tot bepaalde documenten. Lees die eerst maar eens. Als je dan nog vragen hebt dan komen we graag op gesprek.’ Dan hoeven ze niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.

Extra werk?

Goed voor ouders dus. Maar is het ook goed voor professionals? Betekent het niet dubbel registreren? Nee. Door een technische koppeling met de registratiesystemen van deelnemende instellingen kunnen hulpverleningsplannen en andere documenten automatisch in het platform worden geplaatst. Het contact wordt makkelijker, ook met anderen uit het netwerk. En de relatie met ouders wordt gelijkwaardiger.

Het zal misschien even wennen zijn, dat wel. Wat bijvoorbeeld als ouders je uit hun netwerk gooien, omdat ze boos zijn? Ze waren waarschijnlijk ook al boos zonder dat platform. Maar nu is er wel een extra reden om met hen het gesprek daarover te voeren en weer tot overeenstemming te komen.

Of wat als je bepaalde ouders helemaal geen regie durft te ‘geven’, omdat je denkt dat ze het niet kunnen? Is dat niet een goede reden om iemand uit hun omgeving te zoeken die hen kan helpen?

Pilot

In Noord Veluwe draait een project met online communicatieplatform Quli. Quli is op non-profitbasis ontwikkeld door een aantal zorginstellingen. Quli heeft zo’n 20.000 gebruikers en een sterk groeiend aantal instellingen is geïnteresseerd. 

In Noord Veluwe doet een aantal instellingen mee met het project. Per organisatie gaat een groepje hulpverleners en cliënten samen ervaring opdoen in het gebruik van dit platform. Zo gaan we samen op weg naar ons doel: regie door de ouders. En als het goed is willen we straks niet anders meer.

Over de auteur

Nic Drion

30 jaar ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij de Kindertelefoon, Medisch Kleuterdagverblijf, Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en  Nederlands Jeugdinstituut. Momenteel werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.. Daarnaast freelance werkzaam als trainer op het terrein van de Meldcode, kindermishandeling, veiligheidsplanning en oplossingsgericht werken. Expertise: kindermishandeling, huiselijk geweld, Veilig Thuis, jeugdbescherming, familiegroepsplan, Family Finding, Signs of Safety.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Manager

Dag Nic - mooie blog met een prachtig project en doelstelling! 

Een van de drie pijlers onder Quli is het netwerk van de burger: #MijnZorgnetwerk. Dit omvat meer dan één zorgorganisatie; naast zorgprofessionals omvat dit bijv. een sociaal en maatschappelijk netwerk. 

De professionals in dat netwerk werken samen (twee woorden) doordat ze elk en los van elkaar communiceren met de cliënt. Niet voor niets is iets als "wat heeft de dokter gezegd?” een veel gestelde gestelde vraag in de zorg. Via Quli kunnen mensen digitaal ondersteund samenwerken (één woord), zelfs zonder elkaar persé persoonlijk te kennen. 

Daarnaast is het netwerk van burgers dynamisch. Steeds meer cliënten bewegen tussen organisaties. Wij zijn blij te horen dat professionals toenemend Quli gaan gebruiken omdat cliënten 'hun eigen Quli’ meebrengen vanuit andere settings.

Deze positionering vanuit de burger en zijn persoonlijke (zorg)netwerk, maakt Quli anders dan, of beter gezegd complementair aan zorgorganisatie-portalen of combinaties van portalen.

ik wens jullie heel veel succes!

Beleidsmedewerker

Hallo Nic,

Fijn dat je een lans breekt voor de regie bij en door ouders/gezinnen. Ik denk dat het niet alleen bij ouders ligt maar ook bij de jeugdigen. En ik denk dat het verder gaat dan verantwoordelijkheid dragen over dossier en rapportage. Alweer 14 jaar geleden is er een project/experiment in Parkstad (Zuid Limburg) geweest waar regie voeren op het eigen leven, verantwoordelijkheid daarover dragen en een gelijkwaardige relatie met hulpverleners, centraal hebben gestaan. De toenmalige stichting Jeugd en Gezin (Jeugdbescherming), de Jeugd GGZ en de ambulante tak van Xonar hadden een gezamelijk zorgprgramma germaakt voor Multi Probleem gezinnen.  Dat zag er technisch en methodisch goed uit, maar geen Multi Probleem gezin maakte daar gebruik van.  Al doordenkend over wat nu maakte dat dit zo was, kwamen we tot de conclussie dat zowel de vele faalervaringen in de hulpverlening bij de gezinnen als de faalervaringen bij de professionals in het begleiden van deze gezinnen bijzonder weinig energie opleverde. De eerst stap voor het gezin was dat de hulpverlener oprecht en onbevooroordeeld contact maakte. Als je daar als gezin regie op wilt kunnen voeren  betekent dit dat zij daarvoor de de vrijheid moeten hebben om een eigen keuze van hulpverlener te hebben. De regie en verantwoordleijkheid is belegd en de gelijkwaardigheid is hiermee bevestigd. De problemen zijn daamee niet weg maar de persoon waarmee je die problemen gaat oppakken is een eigen keuze. Dit inzicht is opgepakt door de organisaties en er zijn in een project/experiment sollicictaitegesprekken gevoerd van hulpverleners bij Multi Probleem Gezinnen (men kon kiezen uit meerdere hulverleners).  Gevolg; geen motivatie-problemen en geen moeite om de problemen, patronen en thema's in het gezin te benoemen en eraan te werken: "We hebben per slot van rekening de hulpverlener zelf uitgekozen en daar laten we het niet mee mislukken"!

Misschien goed om in dit kader dit gedachtegoed weer een uit de doos te halen!

Directeur Gezond en Veilig Opgroeien

Beste Nic, dank voor je mooie blog!

Naast Quli wordt er door veel jeugdhulporganisaties en hun clienten ook al gewerkt in Samen1Plan.nl dat door NJi en Movisie wordt onderschreven en en gratis beschikbaar wordt gesteld voor iedereen die het gedachtegoed van 1gezin1plan onderschrijft.

Samen1Plan

 • is bedoeld voor hulpverleningstrajecten waarin samenwerking tussen cliënt en meerdere betrokkenen van belang is.
 • is een webgebaseerd hulpverleningsplan dat eigendom is van de cliënt.
 • zorgt dat de cliënt bepaalt wie toegang heeft tot het plan.
 • maakt de rollen van alle betrokkenen inzichtelijk.
 • stelt de voortgang op het gezamenlijke plan centraal.
 • geeft actueel inzicht in de stand van zaken op de gestelde doelen.
 • is goed beveiligd en respecteert de privacy van de cliënt.
 • is gebaseerd op de werkzame factoren in de hulpverlening, zoals motivatie, respect en planmatig werken.
 • maakt de communicatie efficiënter doordat iedereen inzicht heeft in het plan op het moment dat dat hem of haar schikt.

Leek me goed om dit systeem ook nog even te noemen.

Vriendelijke groet, Sofie Vriends

Directeur Gezond en Veilig Opgroeien

Beste Nic, dank voor je mooie blog!

Naast Quli wordt er door veel jeugdhulporganisaties en hun clienten ook al gewerkt in Samen1Plan.nl dat door NJi en Movisie wordt onderschreven en en gratis beschikbaar wordt gesteld voor iedereen die het gedachtegoed van 1gezin1plan onderschrijft.

Samen1Plan

 • is bedoeld voor hulpverleningstrajecten waarin samenwerking tussen cliënt en meerdere betrokkenen van belang is.
 • is een webgebaseerd hulpverleningsplan dat eigendom is van de cliënt.
 • zorgt dat de cliënt bepaalt wie toegang heeft tot het plan.
 • maakt de rollen van alle betrokkenen inzichtelijk.
 • stelt de voortgang op het gezamenlijke plan centraal.
 • geeft actueel inzicht in de stand van zaken op de gestelde doelen.
 • is goed beveiligd en respecteert de privacy van de cliënt.
 • is gebaseerd op de werkzame factoren in de hulpverlening, zoals motivatie, respect en planmatig werken.
 • maakt de communicatie efficiënter doordat iedereen inzicht heeft in het plan op het moment dat dat hem of haar schikt.

Leek me goed om dit systeem ook nog even te noemen.

Vriendelijke groet, Sofie Vriends

‪#Mextra helpt al 7 jaar een handje bij regie aan ouders en cliënten. Lees het blog van Ton, vader van Roos https://www.symax.nl/mextra-vanuit-ouderlijk-perspectief/‬

Hallo 

Ik ben moeder en heb een zoon van 11 jaar met de aandoeningen GTS gilles de la Tourette,PDD- nos Autisme,ADHD,ikbenal ruim 2 jaar bezig om deze jongen te sturen en hulp aan het vragen Omdat ik dit niet alleen kan ik word van hot naar haar geslingeld waardoor ik nu nog steeds geen hulp heb Inmiddels heeft het weiktiem van de gemeente de raad ingeschakeld voor hulp Die zijn in onderzoek gestart waardoor ik nu een gezinsvoogt heb maar ik ben nu ook vanaf nov 2016 mijn zoon kwijt ik heb hem 3 keer gezien een half uurtje en ik word als moeder aan de kant gezet Ik word niet op de hoogte gesteld wat de gang van zaken is van mijn zoon ik krijg geen infomatie wat de aanpak is en ik word niet gehoort Mijn vraag is wat zijn mijn rechten als ouder en voogt over deze jongen wat kan ik in deze doen om mijn zoon te begeleiden en te ondersteunen En wat zijn mijn rechten als ouder.Er is ook geen behandelplan en staat ook niks over op papier.Wat kan ik verwachten in deze situatie wat kan ik nog perpalen welke rechten heb ik wat zijn de normen voor bezoekregeling ik vraag hulp bij deze situatie voor mijn zoon en mezelf om deze jongen een fijne toekomt te bieden ik hoop op een ractie waar ik verder komt in belang voor mijn zoon

Met vrienderlijk groet w.v.rijswijk 

Adviseur

Beste Wanda,

Sorry voor mijn late reactie op jouw bericht, jouw noodkreet eigenlijk. Je wilde wel hulp voor je zoon, maar je kreeg hem niet, schrijf je. Van het kastje naar de muur werd je gestuurd. En nu staat je zoon onder toezicht, en is hij ook in november 2016  bij jou weg gehaald door de gezinsvoogd, begrijp ik. Hij woont ergens anders, jij hebt hem maar een paar keer gezien, en je hebt geen of weinig contact met de gezinsvoogd, je wordt niet geinformeerd, je hebt nog geen behandelplan gezien. Je vraagt je af wat je rechten zijn als ouder en hoe je weer contact met je zoon kan krijgen en hem kan helpen.

Wat een rotsituatie! Ik schrijf een blog over regie door ouders, en jij beschrijft jouw situatie waarin je helemaal geen regie hebt als ouder. Ik ken je situatie verder niet, dus ik kan alleen in algemene zin proberen een antwoord te geven.

Jouw zoon heeft een gezinsvoogd, niet een voogd, denk ik. Dat scheelt maar een paar letters, maar het is een groot verschil. Als je kind door de rechter onder toezicht is gesteld, dan krijg je een gezinsvoogd. Die moet samen met jou als ouder een plan maken hoe het beter kan gaan met je kind. Dat betekent dat jij gewoon je rechten als ouder hebt, maar de gezinsvoogd mag wel bepaalde beslissingen nemen in het belang van het kind. De bedoeling is dat de gezinsvoogd met jou overlegt over alle belangrijke beslissingen en jou naar je mening vraagt. Wat vind jij belangrijk? Hoe denk jij dat het beter kan gaan voor je kind? Wat kan jij daaraan doen? Wie kunnen je daarbij helpen? Binnen 6 weken nadat de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan dat er een gezinsvoogd moet komen moet er een plan liggen. Daar moet jij bij betrokken worden. 

Een voogd heeft meer macht dan een gezinsvoogd. Als de rechter vindt dat ouders helemaal niet, en nooit meer, zelf voor hun kind mogen zorgen, dan kunnen ouders hun gezag als ouders ontnomen worden. Je hebt dan geen rechten meer als ouder. De voogd is dan degene die alle beslissingen over een kind neemt. Die hoeft daarover niet meer met jou te overleggen. Maar zo´n maatregel wordt niet vaak genomen, en zeker niet direct bij het begin.

Ik weet niet waarom je kind niet meer bij jou mag wonen. Maar de jeugdzorg mag niet zomaar een kind uit huis plaatsen. Dat kan alleen als de kinderrechter dat heeft besloten. De kinderrechter moet dat ook duidelijk uileggen aan jou als ouder waarom die dat belangrijk vindt. Ben je bij de zitting op de rechtbank geweest, heb je de uitspraak van de rechter op papier?

Ik begrijp dat je geen contact of slecht contact hebt met de gezinsvoogd. Dat is heel vervelend, want daardoor is het ook niet mogelijk om samen te werken zodat het beter gaat met je kind en hij misschien weer thuis kan komen wonen. Ik begrijp dat je boos bent op de gezinsvoogd. Maar in deze situatie moet je toch iets met haar (of hem).

Ik zou je aanraden om contact op te nemen met Zorgbelang of het Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp ( beiden via tel. 088 5551000). Dat zijn onafhankelijke bureaus die jongeren en ouders ondersteunen als ze vragen of klachten hebben over de hulp die ze krijgen. Ik denk dat het goed is dat je met hun in gesprek gaat en je verhaal vertelt. Zij zullen goed naar je luisteren en ze kunnen je goed adviseren. Ze kunnen je vertellen wat je rechten zijn. Ze kunnen ook samen met jou een gesprek aanvragen met de gezinsvoogd of met diens leidinggevende. En ze kunnen met jou meegaan naar dat gesprek. Of ze kunnen je helpen om een klacht in te dienen.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt en wens je veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

Nic Drion

Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Stichting Intervence (gecertificeerde instelling Zeeland)
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Geen
Functie: Moeder
Organisatie: Quli
Functie: Manager
Organisatie: Symax
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord