Blogs

Wees trots en bundel innovatiekracht uit de praktijk

1145

Buurt- en wijkteamorganisaties die hun werk doen met veel gedrevenheid en innovatiekracht, mogen daar best trots op zijn. Delen waar je trots op bent, geeft energie. Het inspireert anderen en motiveert om samen te ontwikkelen. En dat is een voorwaarde om de transformaties in de zorg te doen slagen.

Professionals en managers van de buurt- en wijkteamorganisaties Lokalis, Ouder- en Kindteams Amsterdam en WIJeindhoven kwamen in november bij elkaar tijdens twee innovatiebijeenkomsten. Om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren rond een aantal belangrijke transformatie-uitdagingen. Vooraf formuleerden de organisaties een aantal vragen. Hoe kan je, na een voortvarende start, blijvend transformeren zodat je geen ‘traditionele organisatie’ wordt? Hoe zorg je dat de praktijk het uitgangspunt blijft bij organisatieontwikkelingsvragen? Hoe sluit je goed aan op buurtniveau? Hoe vind en verbind je bewoners?

Natuurlijk zijn er geen pasklare antwoorden op deze vragen. Maar uit de voorbeelden die gedeeld werden, blijkt dat er veel innovatiekracht is in de buurt- en wijkteamorganisaties. Die voorbeelden om trots op te zijn wil ik ook graag met jullie delen.

Bewoners betrekken

WIJeindhoven betrekt buurtbewoners bij het vormgeven van de organisatie, bij de teams en bij doorontwikkeling. Zo nemen bewoners deel aan wervings- en selectiegesprekken van professionals en vormen ze een raadgevend bewonerspanel. Meer van dit soort mooie voorbeelden in andere gemeenten vind je in de onlangs gepubliceerde brochure Toeval bestaat niet (2016).

Met de huisarts transformeren

Bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam leren professionals en hun samenwerkingspartners van specifieke casuïstiek. Door samen met de betrokkenen in de wijk een procesevaluatie uit te voeren over hoe de hulp rond een gezin is verlopen, neem je de samenwerkingspartners mee in de transformatiegedachte. Zo kon bijvoorbeeld aan een huisarts duidelijk gemaakt worden wat de meerwaarde is van het bieden van laagdrempelige hulp, dicht bij huis.

Uitzonderingen maken

De gemeente Eindhoven heeft een maatwerktafel ingericht om voor gezinnen ‘uitzonderingen op de regel’ te maken. Je kunt pas echt ontschotten als je ook flexibel kunt omgaan met regels en protocollen, in het belang van ouders en kinderen. De complexe situaties in kwetsbare gezinnen vragen volgens de gemeente om een andere benaderingswijze, doorbraakstrategieën, creatieve oplossingen en maatwerk.

Basishulp doorontwikkelen

Bij Lokalis in Utrecht gebeurt de doorontwikkeling van de basishulp in de praktijk zelf. De basishulpcoaches die deel uitmaken van de teams beoordelen in de praktijk wat gezinswerkers nodig hebben om hun werk te doen. En ondersteunen daarbij. Het beleggen van de doorontwikkeling van basishulp in de praktijk is een belangrijke veranderstrategie van de organisatie.

Innovatiekracht vleugels geven

Door je werk voortdurend te doen samen met en vanuit bewoners en door samen met buurt- en wijkteams uit andere regio’s te innoveren, geef je je innovatiekracht vleugels. Er is nog veel te doen, maar er is ook al veel om trots op te zijn.

Ook krachten bundelen? Samen met Lokalis, de Ouder- en Kindteams Amsterdam en WIJeindhoven willen we de krachten van buurt- en wijkteamorganisaties vaker bundelen. Om samen te werken, samen uit te wisselen en te innoveren. Neem contact met me op als je wilt meedoen.

Over de auteur

Sanne Berens

Sanne Berens is pedagoog. Ze adviseert en leidt projecten op het gebied van basiszorg voor Jeugd en Gezin. Zij houdt zich bezig met de professionalisering van het wijkgericht werken, onder andere door implementatie van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming in wijkteams en het doorontwikkelen van de website wijkteamswerkenmetjeugd.nl. Verder zet zij zich in voor het vormgeven van preventie en opvoedingsondersteuning in de wijk. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Trefwoorden voor dit item

clientparticipatieinnovatieparticipatiesamenwerkingwijkteams
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Senior adviseur basiszorg jeugd & gezin
Sector / werkveld: Kennisinstituut Jeugd & Opvoeding
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord