Blogs

Ga op tijd met kwetsbare jeugd in gesprek over de toekomst

3403

18 jaar worden is ingrijpend, zeker voor jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben. Dat geldt ook voor kwetsbare jongeren in de landen om ons heen. Het beleid en de oplossingen die daar zijn bedacht, kunnen ons inspireren.

 Jesper is 16 en verblijft al een tijdje in een residentiele voorziening in het noorden van Jutland, ver van zijn woonplaats in de buurt van Kopenhagen. Na meerdere mislukte pleegzorgplaatsingen heeft de social worker uit zijn oorspronkelijke woonplaats deze plaatsing geregeld. Hij heeft nog ieder half jaar een bespreking met Jesper en zijn begeleider.

Dit keer gaat het gesprek over hoe Jesper zijn toekomst ziet en hoe hij zich hierop gaat voorbereidenHet samen opstellen van een toekomstplan is in Denemarken wettelijk verplicht. Jesper kan niet wachten tot hij weer terug kan richting Kopenhagen. Hij wil een koksopleiding doen, maar heeft geen idee hoe hij dit kan realiseren. Zijn begeleider vertelt dat Jesper moeite heeft met bedenken wat er volgende week moet gebeuren en niet handig is met geld. Ook Jesper ziet in dat hij het voorlopig nog niet helemaal zelfstandig gaat redden.

Gezamenlijk bedenken Jesper, zijn social worker en zijn begeleider een plan: ze gaan de professionele ondersteuning langzaam afbouwen. Het samen opstellen van zo'n toekomstplan voor jongeren die zorg krijgen, is in Denemarken wettelijk verplicht. Het is een van de voorbeelden voor Nederland die we tegenkwamen in onze verkenning Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

 Plotselinge volwassenheid

Voor kwetsbare jongeren die voor hun 18e jeugdhulp krijgen is de overgang naar volwassenheid een nog grotere uitdaging dan voor andere jongeren. Zij zien zich geconfronteerd met ‘sudden aldulthood’: plotselinge volwassenheid. Van het ene op het andere moment verandert de wetgeving, valt ondersteuning weg en moeten ze zelfstandig zijn. Uit internationaal onderzoek blijkt dat deze jongeren het slechter doen dan hun leeftijdsgenoten op allerlei gebieden: startkwalificaties, vervolgonderwijs, werkloosheid, dakloosheid, criminaliteit en ggz-problematiek. Als er al nazorg is, dan is die meestal alleen gericht op zelfstandig wonen, terwijl hun leeftijdsgenoten meestal nog thuis wonen.

 Focus op alle leefdomeinen

De overgang van jeugd naar volwassenheid van kwetsbare jongeren staat hoog op de politieke agenda in Nederland. De decentralisatie heeft het ontbreken van een goede aansluiting zichtbaarder gemaakt. In de buitenlandse wetgeving valt op dat de focus vaak op álle leefdomeinen ligt, niet alleen op de zorg. Het doel is om jongeren te begeleiden naar een volwassen leven zonder ondersteuning. Daarom is ondersteuning ook afgestemd op de domeinen die een zelfstandig leven mogelijk maken: onderwijs en opleiding, toegang tot de arbeidsmarkt en huisvesting. In Nederland vallen deze domeinen onder verschillende wetten.

 Begin op tijd

Een belangrijke les uit het buitenland is: begin op tijd. Engeland, Zweden en Denemarken kennen een verplichting om samen met kwetsbare jongeren een toekomstplan op te stellen vóórdat ze 18 worden. Hier ligt een rol voor de gemeente, al is die vaak gedelegeerd aan een professional.

 Kijk voorbij de cijfers

Een voorwaarde voor zo'n plan is natuurlijk dat de gemeente de kwetsbare jongeren in beeld heeft. Dat is misschien nog wel een dringender advies aan gemeenten: zoek uit wie de jongeren zijn achter de data over jeugdhulp. Kijk voorbij de cijfers en ga op tijd met jongeren in gesprek over wat ze nodig hebben om een zelfstandig volwassen leven te kunnen leiden.

 Jesper heeft nog een lange weg te gaan, en ook in Denemarken redden niet alle jongeren het uiteindelijk zelfstandig. Maar hij heeft de steun van de gemeente, die hem helpt om stap voor stap de overgang naar de rest van zijn leven te maken.

Over de auteur

Caroline Vink

Caroline Vink adviseert en ondersteunt gemeenten en professionals met betrekking tot de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd met een focus op basiszorg, opvoedsteun en preventie.

Caroline is ook expert internationaal jeugdbeleid en adviseert overheden, onderzoekers en organisaties over internationale ontwikkelingen op het gebied van jeugd, jeugdzorg en jeugdbeleid. Zij signaleert buitenlandse trends die belangrijk kunnen zijn voor binnenlands gebruik en vertaalt werkzame oplossingen naar de Nederlandse situatie.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Beleidsmedewerker

Ik kijk even naar "jongeren die hulp en ondersteuning nodig hebben" en "plotselinge volwassenheid". Recent las ik in een vacature voor jongerenzorg "je staat borg voor de orthopedagogische situatie nodig voor de ontwikkeling" en ik realiseer mij dat dit zonder kennis te hebben genoten van allerlei vakjargon mijn aard is. 

Ik kijk naar de ontwikkeling van de individu en probeer de omstandigheden en de ruimte te bieden die de individu nodig heeft om te ontwikkelen. Ik volg een trend die de naaste medemens nodig heeft om te kunnen ontplooien. Voor mensen met verstandelijke beperking en/of psychische stoornis of hoge begaafdheid geld niet anders - een ieder naar zijn/haar hoedanigheid en vermogen. 

Intellectueel, sociaal, fysiek, geestelijk ...  Iets dat de ouders en overheden dienen te borgen! 

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord