Blogs

Wees alert op gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen

Veel kinderen maken ingrijpende jeugdervaringen mee. Hoeveel, daar kwamen we achter toen we kinderen zelf vroegen naar hun ervaringen. Deze jeugdervaringen hebben langdurig effect op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Daarom is het belangrijk dat professionals goed naar kinderen luisteren en hen ondersteunen.

Kinderen maken ingrijpende jeugdervaringen mee, variërend van lichamelijke, emotionele of seksuele mishandeling tot een vechtscheiding of alcohol- of drugsmisbruik door een ouder. De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar ingrijpende jeugdervaringen, vrijwel altijd door volwassenen te vragen naar hun kindertijd. Als lid van de Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen vind ik het verbazingwekkend dat er nauwelijks aan kinderen zélf is gevraagd wat zij thuis allemaal meemaken.

'Ik heb al veel meegemaakt'

In het onderzoek Ik heb al veel meegemaakt van de Jongerentaskforce en TNO hebben wij wél aan kinderen gevraagd welke ingrijpende jeugdervaringen zij hebben ervaren. Ik was geschokt door de resultaten! Bijna de helft van de kinderen uit groep 7 en 8 had minstens één ingrijpende jeugdervaring meegemaakt; bijna één op de negen kinderen zelfs drie of meer. De kinderen vertelden ook over de impact van deze jeugdervaringen op hun kwaliteit van leven. Zij voelen zich ongelukkiger dan kinderen die geen ingrijpende jeugdervaring hebben meegemaakt. En elke éxtra ingrijpende gebeurtenis versterkt dit verband.

In vervolg op het onderzoek organiseerde de Jongerentaskforce samen met Augeo het symposium Handle with Care, waar we met onderwijsvertegenwoordigers en de Kinderombudsvrouw ideeën hebben uitgewisseld over wat er anders zou moeten voor kinderen die thuis veel stress ervaren. In het voorjaar organiseren we een vervolggesprek om te kijken welke stappen er tot nu toe gezet zijn, met ook vertegenwoordigers van de politie, de jeugdgezondheidszorg en de overheid.
Daarnaast mochten we ook op vele andere symposia presentaties geven over ons onderzoek. Daar ben ik blij mee, omdat het écht belangrijk is om zoveel mogelijk professionals die met kinderen werken te bereiken.

Jij maakt het verschil

Zoals ik al zei: ik vind het schokkend dat zoveel kinderen één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt, zeker als je bedenkt dat ze nog zo’n zes jeugdjaren te gaan hebbenProfessionals gaan wel het gesprek aan met ouders, maar kinderen worden nog te vaak overgeslagen. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen focussen op het voorkómen van ingrijpende jeugdervaringen, maar ook op het ondersteunen van kinderen voor wie preventie te laat komt.

Als Jongerentaskforce geloven wij dat goed praten met kinderen en naar hen luisteren een belangrijke stap is. Praten met kinderen is echter voor professionals vaak een struikelblok. Doorgaans gaan ze wel het gesprek aan met ouders, maar kinderen worden nog te vaak overgeslagen. Dat vind ik erg, want hierdoor voelt een kind zich niet alleen niet gehoord, maar ook niet belangrijk.

Traumasensitief omgaan met kinderen

Daarom zou iedereen die met kinderen werkt in de beroepsopleiding of nascholing moeten leren hoe je traumasensitief met kinderen omgaat. Dit houdt in dat je je bewust bent dat alle kinderen ingrijpende ervaringen kunnen hebben meegemaakt, waardoor hun stresssysteem in de war kan zijn. Je herkent de effecten hiervan in hun gedrag en emoties en zorgt ervoor dat kinderen zich bij jou veilig en gesteund voelen.

Uiteraard is traumasensitief omgaan met kinderen niet alleen belangrijk voor professionals. Ook als niet-professional kan je als steunfiguur voor een kind de negatieve gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen beperken. Dus of je nu als professional met kinderen werkt of een betrokken buur bent, zorg dat kinderen zich veilig, gezien, gehoord, en gesteund voelen.

Over de auteur

Marly van Oirschot

Marly van Oirschot heeft haar masterdiploma in Social Psychology en haar master diploma in Victimology and Criminal Justice behaald bij Tilburg University. Specifieke thema’s waar ze altijd in geïnteresseerd is geweest zijn kindermishandeling, huiselijk geweld, en slachtofferhulp. Marly is al vele jaren in zowel binnen- als buitenland actief (geweest) als vrijwilliger. Zo is ze bijvoorbeeld sinds juni 2016 lid van de Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Heel goed om hier aandacht voor te vragen...bijna alle psychiatrsiche aandoeningen ontstaan door onverwerkte ervaringen die vervolgens tot aanpassingen in de persoonlijkheid leiden ( erg interessant : 'Traumasporen' van Bessel van der Kolk) waarin dit prachtig uitgelegd en beschreven wordt.

Indien gewenst wil ik hier best gastlessen of voordrachten over geven om de jeugdhulpverlening traumasensitiever te maken ( psychotherapeut en EMDR supervisor) www.traumaherstel.nl

Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Marly, dank voor je artikel! Het is i.d.d. heel belangrijk, dat er meer aandacht is voor de trauma's bij kinderen. Zelfs een nare gebeurtenis, die volwassenen niet ingrijpend vinden, kan al traumatiserend zijn. Ik kom dit soort situaties dagelijks in mijn praktijk tegen. Maar er mag i.d.d. meer door anderen, die met kinderen te maken hebben aandacht aan de trauma's van kinderen worden gegeven.                                          En daarnaast vooral ook op tijd behandelen. Nu kom ik ouders tegen, waarvan de kinderen getraumatiseerd zijn, maar die op een wachtlijst worden gezet.

Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven

Beste Marly, als kind heb ik gezien hoe mijn moeder werd voorbereid op elektroshocks en doodsbang was. In een psychose vechtend door vijf verplegers tegen de grond werd geduwd en injecties kreeg waarvan zij dacht dat ze er dood aan zou gaan, voor straf. Met Zweedse banden om in een ziekenhuis en mij vroeg of ik ze los wilde maken. Ik had geen behoefte aan professionals die daar met mij over zouden praten. Wel aan liefdevolle, opmerkzame volwassenen die er zonder woorden blijk van gaven dat ze de situatie naar voor mij vonden en me afleiding boden doordat ik mocht logeren, mee naar de kinderboerderij, even meedraaien in een gewoon, vrolijk gezin. Kinderen verwerken dingen lang niet altijd met praten, zoals volwassenen. Zelf denk ik dat niet opleiding, professionals, trauma en interventies voorop moeten staan, maar gewone menselijke mensen die al die professionals en 'niet-professionals' zijn. Die niet focussen op problemen maar doen wat ze wél kunnen zodat je uit je zelf kunt halen wat er ook en wél is. Elize Lam verwoordt dat recent in haar boek "Risicokind of evenwichtskunstenaar?" en dit artikel: http://www.socialevraagstukken.nl/ggz-is-er-voor-ouders-met-problemen-vertrouw-hun-kinderen-aan-betrokken-naasten-toe/

Ingrid Ligtermoet, www.kleingebaargrootgeluk.nl

Twitter: Kr8betrokkenomgeving

Medewerker ondersteuning jongerenparticipatie

Beste Ingrid, bedankt voor het delen van jouw verhaal! Dat moet erg heftig zijn geweest om mee te maken.

Je hebt gelijk dat kinderen lang niet altijd willen praten over wat ze hebben meegemaakt. Maar ik denk dat iedereen, ook kinderen, het gevoel wil hebben dat er écht naar hen geluisterd wordt, dat zij er toe doen, en dat de mening van de ander niet al vaststaat. Dat vind ik juist ook het goede aan traumasensitief omgaan met kinderen, omdat je hier kinderen laat zien dat zij echt gezien en gehoord worden. Natuurlijk hoef je om traumasensitief om te gaan met een kind niet niet per se te praten over wat er gebeurd is. Het gaat er juist om dat je het kind zich veilig en gesteund laat voelen. Dus even samen een potje voetballen, of zoals je zegt een uitje naar de kinderboederij passen daar ook in, want wat een kind nodig heeft om zich veilig en gesteund te voelen is per kind verschillend.

Het is daarom inderdaad heel belangrijk dat niet alleen professionals zo met kinderen omgaan, maar iedereen!

Nogmaals bedankt voor je reactie!

Medewerker

WAT zal meer traumatisch zijn :

of periodes in een gezin met doorJeugdzorg opgespoorde spanningen

of jarenlange uithuisplaatsing, waarbij  het kind de vader vrijwel niet of nooit meer ziet ( mama is al overleden) .Ik ben al 5 jaar depressief,doe extreem liegen en af en toe zelfbeschadiging.Ik ben in 5 jaar al 4 keer overgeplaatst, m'n broertje in 6 jaar tijd al 15 keer. Ik  zie m'n broer  1 a 2 maal per jaar.

Wat zal veel goedkoper zijn:  of minder of meer intensieve ambulante thuisbegeleiding

                                               of  1 UHP bureaukosten, 2 pleegkosten en  3therapieen

Willen de echte professionele jeugdwerkers (systeem/gezinstherapeuten) opstaan?

Zijn  kinderen in de macht (van managers ) van perverse bureau"s, die moeten leven van kinderen ?

Drie op de vier kinderen raken getraumatiseerd door een UHP en de ouder vier op de vier.

Traumazorg voor ouders met UHP kinderen ? Een promotie-onderzoek?

Inlichtingen : St.Dutch Child  Center  kind in nood-kind uithuis-kind kwijt 06-20673029

Adviseur

Het verbaast me niet echt dat er deze resultaten uit jullie onderzoek zijn gekomen. Veel kinderen maken heftige ervaringen mee. Ik zelf ben daarin niet anders, zo merk ik elke keer weer.

Het zou daarom goed zijn als hulp- en zorgverleners traumasensitief leren werken, zowel in het contact met kinderen, als in het contact met volwassenen. Veel volwassenen hebben hun traumatische ervaringen namelijk vaak maar deels verwerkt en dragen de restanten daarvan nog steeds met zich mee.

Medewerker ondersteuning jongerenparticipatie

Mooie reactie Nico, ik sluit me daar volledig bij aan!

Beleidsmedewerker

Aangezien mijn relatie en derhalve het gehele gezin al enkele jaren werd 'doorgraven' en verstoord waren de verstandhoudingen niet zuiver. In de echtscheiding die onvermijdelijk werd komt de ontwikkeling en derhalve de toekomst van een minderjarig kind behoorlijk in het nauw. Als man moet je kiezen tussen 'jouw rechten' die ik niet beschermd zijn of de ontwikkelinge van je minderjarig kind. 

In de Rechtbank kom je erachter dat het slechts om geldhandel gaat ...  de vraag is dan ook: "Wiens toekomst is beschermd?" 

Het is bekend! Op 16 oktober 2015 schreef ik Koning Willem-Alexander. Als onderwerp had ik opgegeven "De Verwaarloosde Staat".  De brief is voor verdere behandeling overgedragen aan Veiligheid en Justitie. Herhaaldelijk kreeg ik als reactie: "Wij kunnen u niet helpen" en "Het is uw individuele zorg". 

In het algemeen wordt de bevolking uitgebuit en kinderen zijn erg kwetsbaar. De ruimte die ik mijn dochter en haar vriend (ook met gescheiden ouders) geboden heb om te ontwikkelen en aan een toekomst te bouwen is mij derhalve duur komen te staan. Na de echtscheiding, baanverlies en ingrijpende wet- en regelgeving ben ik sinds 3 januari dakloos. 

Als gevolg van sociale psychologie waren collega's in staat om zich verder te ontwikkelen. Dit verwekte de irritatie van het management ondanks minder ziekteverzuim en verbeterd bedrijfsresultaat. Ik heb geen diploma's op het gebied van psychologie toch heb ik in enkele gevallen resultaten geboekt die voor onmogelijk werden gehouden.

Wat mij persoonlijk tegenstaat is de tijdsdruk die soms wordt opgedwongen en bemoeizorg ...   sterk afhankelijk van organisatie of afdeling. 

Ook heb ik mijn moeder die ernstig getraumatiseerd was moeten helpen. Vanuit de geestelijke gezondheidzorg werd er niet juist geoordeeld en niet juist gehadeld. De praktijk is mijn leerschool gebleken! 

Ouder, ervaringsdeskundige, mantelzorger, thuismanager

Jan van der Kooi verwoord precies zoals het is.

Uit huis plaatsingen die zgn. alleen als uiterste maatregel gebruikt behoren te worden, vinden aan de lopende band plaats.

Termen als 'in hun ontwikkeling bedreigd' worden als een winkellabel uitgeprint en op ieder kind geplakt waar en wanneer maar mogelijk.

Beschuldigingen als MbP en PCF worden in het rond geslingerd als een aap in de jungle.

Een uit huis plaatsing is traumatisch, voor alle betrokkenen, daar kan geen therapie tegenop, het is niet te genezen dus waarom niet voorkomen?

Kinderen horen veilig thuis bij hun papa, mama, broertjes, zusjes, familie, vrienden, kennissen en andere lieve, ondersteunende en begripvolle mensen, in voor hun vertrouwde omgeving.

Kinderen horen #veiligthuis met #liefdevollezorg en #respectvolleondersteuning.

De inhoud van deze tekst:

'Het uit huis plaatsen van een jeugdige is een ingrijpende beslissing voor ouders en jeugdigen. Het is een uiterste redmiddel, als er geen andere oplossingen zijn. Vormen van (intensieve) ambulante zorg, dagbehandeling, inzet van het netwerk – alles moet in het werk gesteld worden om een uithuisplaatsing te voorkomen.' blijkt in de praktijk niet te worden toegepast, vaak te worden overgeslagen, te worden genegeerd ten koste van veel kinderen en hun gezin(sleden).

Zo ook bij ons met traumatische gevolgen.

U kunt nog zo traumasensitief zijn maar als deze praktijken blijven voortduren, zijn we reddeloos verloren.

Kinderen zijn onze toekomst maar die toekomst wordt op deze manier wel heel somber en donker.

Inmiddels is er zoveel bekend èn bewezen over de effecten (op korte en lange termijn) van uit huis plaatsen dat dit voorkomen moet worden waar maar enigszins kan.

https://www.trouw.nl/home/kind-uit-huis-niet-altijd-beter-af~a0378ab6/

"Kinderen willen bij hun ouders zijn en daarin ingrijpen heeft grote gevolgen voor een kind. Ik weet zeker dat ik ontspoord zou zijn, als ik uit huis was geplaatst."

https://www.zorgwelzijn.nl/blog/uithuisplaatsing-zelden-wens-van-kind-1743174w/

'Uithuisgeplaatst-zijn is schadelijk voor een kind.'

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/02/uithuisplaatsing-en-gevaarlijke.html

en vele andere artikelen.

Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Praktijk Andersopvoeden.
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Sector / werkveld: ZZP-er in de zorg en therapeut beeldend
Organisatie: IngridWerkt
Functie: Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Movisie
Functie: Adviseur
Organisatie: DUTCH CHILD CENTER
Functie: Medewerker
Organisatie: Augeo
Functie: Medewerker ondersteuning jongerenparticipatie
Organisatie: Ouder
Functie: Ouder, ervaringsdeskundige, mantelzorger, thuismanager
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord