Blogs

Zo doen we het gewoon! Tips om het netwerk te betrekken

3212

Het netwerk betrekken: we willen het wel, maar in de praktijk struikelen velen vaak al in het begin. Dat is niet nodig. Methodieken als ‘Oplossingsgericht Werken’, ‘Signs of Safety’ en ‘Sociale Netwerk Strategieën’ bieden daar namelijk bruikbare handvatten voor.

Hoe voer je het gesprek met ouders over het betrekken van hun netwerk? Hieronder zet ik een aantal tips op een rij die mij hebben geholpen en die ontleend zijn aan genoemde methodieken. Ze hebben hun waarde in de praktijk bewezen. En de allerbelangrijkste tip is: wees oprecht geïnteresseerd in het gezin en wie voor hen belangrijk zijn.

Zo doen we het gewoon!

Hulpverleners voelen zich er vaak onzeker bij en ook voor ouders is het even wennen dat er naar hun netwerk gevraagd wordt. Het kan helpen als je uitstraalt: zo werken wij gewoon! Bij een telefonische aanmelding kan je bijvoorbeeld zeggen: ‘Wij vragen altijd aan ouders of zij iemand mee willen nemen bij het eerste gesprek. Iemand die de ouders en hun kind goed kent. Iemand die ze vertrouwen en die kan meedenken. Is er iemand die u misschien zou willen meenemen?’

Niet afschuiven op het netwerk

Maak direct duidelijk wat je intentie is, want ouders en jeugdigen zijn niet dom

Maak direct duidelijk wat je intentie is, want ouders en jeugdigen zijn niet dom. Als ze denken dat ze geen hulp krijgen als ze aangeven dat ze een netwerk hebben, dan kunnen je het wel vergeten. ‘Nee, ik heb niemand! Echt niet!’ zeggen ze dan. Weg partnerschap, weg kans om het netwerk te betrekken. Je intentie mag nooit zijn om verantwoordelijkheden af te schuiven op het netwerk. Je intentie is louter om de kring te verbreden, zodat je samen tot betere oplossingen kunt komen. ‘Wij kennen u pas kort. Er zijn vast mensen die u heel goed kennen. Die weten wat goed bij u en uw kind past. Zij hebben misschien ook goede ideeën die u  en uw kind kunnen helpen.’

Vragen bij de start

Al bij het eerste gesprek kun je een goede start maken, door bijvoorbeeld te vragen:  ‘Wie weet er nog meer dat jij je zorgen maakt over je kind?’, ‘Wie willen er allemaal dat het goed gaat met jouw kind?’, ‘Heb je iemand verteld dat wij vandaag dit gesprek hebben?’.

Maak een genogram

Maak samen met het gezin een genogram. Breng drie generaties in beeld (kind, ouders, grootouders), met namen en leeftijden van alle familieleden. Ook als ze ver weg wonen of ruzie hebben. Daarmee krijg je inzicht in het netwerk en laat je het gezin zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in hen.

Maak een sociogram

Wie zijn heel belangrijk voor het gezin? Wie wat minder? En wie niet? Of: wie zou zeker mogen helpen? Wie misschien? Wie zeker niet? Of: Wie weet het meest van jullie gezin? Wie een beetje? Wie heel weinig? Plaats ze in drie cirkels om het gezin en je hebt een prachtig visueel beeld van het netwerk van een gezin. Je kan het sociogram gebruiken voor verschillende vragen.

Perspectief van een ander

‘Als ik aan oma zou vragen waar ze het meest trots op is bij jou, wat zou ze dan zeggen?’ of ‘Als ik aan je beste vriendin zou vragen of zij je zou willen helpen, wat zou zij dan antwoorden?’ Deze oplossingsgerichte vragen nodigen uit om vanuit het perspectief van een ander naar de situatie te kijken. Het helpt de cliënt om het eigen denkkader los te laten. En het laat de cliënt nadenken over mensen in de omgeving, die betrokken zijn. En zo krijg je ook een beeld wie belangrijk is.

Het netwerk betrekken is een proces waarbij hulpverlener en gezin samen optrekken. Te snel naar het einddoel willen leidt tot mislukking. Het tempo van het gezin is leidend, maar je kunt ze ‘verleiden’: het gezin blijven uitnodigen om samen met jou op weg te gaan in concrete, kleine stappen. Een aantal van die eerste stappen staat hierboven beschreven. Waar de weg ook eindigt, deze eerste stappen kun je altijd zetten.

Over de auteur

Nic Drion

30 jaar ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij de Kindertelefoon, Medisch Kleuterdagverblijf, Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en  Nederlands Jeugdinstituut. Momenteel werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.. Daarnaast freelance werkzaam als trainer op het terrein van de Meldcode, kindermishandeling, veiligheidsplanning en oplossingsgericht werken. Expertise: kindermishandeling, huiselijk geweld, Veilig Thuis, jeugdbescherming, familiegroepsplan, Family Finding, Signs of Safety.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Systeemtherapeut en teamleider

Mooie bijdrage! Zo doen wij dat ook graag bij Youké met InVerbindigen met de JIM aanpak. Zelfs een stapje verder misschien. We starten met een Jouw ingebrachte mentor. De ambasadeur van de jongere, en bundelen onze expertise, De JIM is de expert vanuit de jongeren en wij met onze kennis van hulpverlening dat alles voor één plan van aanpak gemaakt door het gezin en de JIM.

Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Systeemtherapeut en teamleider
Organisatie: Youké
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord