Blogs

Meer regie maakt kinderen niet minder arm

De helft van de ruim 400.000 kinderen die in Nederland opgroeien in armoede wordt niet bereikt met ondersteuning. Het beleid moet drastisch veranderen, zegt de SER in het advies Opgroeien zonder armoede. De SER adviseert om te leren van het buitenland, maar komt vervolgens met een typisch Nederlandse oplossing: stel in elke gemeente een armoederegisseur aan. Volgens mij worden kinderen niet minder arm door de inzet van meer regisseurs. Willen we deze kinderen goed ondersteunen, dan moeten we beter gebruikmaken van sociale wijkteams.

De groep kinderen die in armoede opgroeit wordt niet kleiner, ondanks een sterk aantrekkende economie. In Opgroeien zonder armoede adviseert de SER om te leren van het buitenland. De Europese Unie heeft over dit onderwerp de afgelopen vijftien jaar al vele aanbevelingen gedaan en pleit voor een integrale aanpak. Nederland heeft zich toe nu toe nauwelijks aangesloten bij het Europese debat. Het lijkt mij nu de tijd om een van de Europese aanbevelingen over te nemen: goede lokale informatievoorzieningen.

Weer een nieuw gezicht

Een lokale armoederegisseur, de SER-oplossing, daar geloof ik niet in. We krijgen vanaf 2018 in elke gemeente een aandachtsfunctionaris persoonsgegevens voor alle privacyvraagstukken, we kennen al de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en als het aan de SER ligt hebben we dus straks ook een regisseur kinderarmoede. Wat hebben die gezinnen en kinderen aan weer een nieuw gezicht, nog een keer je verhaal vertellen? Leren we zo echt van landen om ons heen en doen we dan ook werkelijk wat werkt? Of zorgen we er juist voor dat deze kinderen nog meer aan de zijlijn staan?

Aansluiten op bestaande structuren

Volgens mij is er nog veel winst te behalen door meer aan te sluiten op bestaande structuren en te investeren in een betere samenwerking tussen professionals in en om de sociale wijkteams. Het zou helpen als wijkteams meer samenwerken met organisaties als de Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze partijen kunnen zorgen dat kinderen uit arme gezinnen kunnen blijven meedoen: mee op schoolreis, mee naar een sport- of hobbyclub. De beschikking hebben over computer en zelfs hun verjaardag kunnen vieren.

Samenwerken en leren

De wijkteams zijn nog volop in ontwikkeling en de samenwerking is, zeker waar het complexe problematiek als armoede betreft, nog niet altijd optimaal en integraalMisschien kunnen we ooit voorkomen dat weer een volgende generatie in armoede opgroeit in een van de rijkste Europese landen. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren vanuit mijn positie als programmaleider basiszorg jeugd en gezin in de wijk bij het Nederlands Jeugdinstituut. En ik weet dat mijn collega's samen met maatschappelijke partners willen onderzoeken wat werkt bij opgroeien in armoede en wat we daarover kunnen leren van het buitenland.
Mijn oproep nu: laten we inderdaad onderzoeken wat werkt en leren van de Europese ervaringen en aanbevelingen. Misschien kunnen we dan ooit voorkomen dat weer een volgende generatie in armoede opgroeit in een van de rijkste Europese landen. Maar laten we ook in onze wijken gebruikmaken van bestaande structuren en een beroep doen op de beschikbare fondsen. Zodat kinderen die nu opgroeien in armoede weer kunnen meedoen in onze samenleving.

Over de auteur

Frouke Sondeijker

Frouke Sondeijker is bij het Nederlands Jeugdinstituut werkzaam als programmaleider basiszorg jeugd en gezin in de wijk en houdt zich bezig met vraagstukken rond opvoeden en opgroeien en de rol van gemeenten en wijkteams hierbij.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur

Helemaal mee eens Frouke. De transitie was toch om te onschotten? Intussen zijn we weer druk om voor ieder probleem een nieuw schot te bouwen zo ook het schot  armoede regisseur. Bij Caritas Vlaanderen hebben ze hier recent een conferentie over gegeven en het boek: ""Op de barricade. Jeugdhulp regen gezinsarmoede"" uitgebracht.

Beleidsmedewerker

"De SER adviseert om te leren van het buitenland ...  "

Leer van je eigen fouten ...   Of is dit de Spiegel die de Nederlander juist ontwijkt? 

Recent sta ik in een werkplaats waar personen met een verstandelijke of psychische beperking te werk gesteld zijn. Hun wordt gezegd wat ze moeten maken ...   niemand die zich over de jongen ontfermt als een vader. Niemand die het voordoet zoals ik op het SROKI-Ermelo gedurende mijn diensttijd heb geleerd om een instructie te geven en te controleren of het is overgekomen ...
Niemand die het voordoet zoals ik op het familie-bedrijf van mijn voorouders kreeg overgedragen.

Nog meer toezicht, nog meer kosten; maar dat is nog steeds niet de begeleiding die de jongeren nodig hebben!  

*Er zijn ook andere situaties; getuigende van goede voorbeelden!  

Recent zag ik ook in de zorg dat er vanuit de overheid controle (bemoeizorg) bij is gekomen. Een aantal patiënten raken meteen in paniek!  
Terwijl een aantal personen aan het opklimmen zijn veroorzaakt de overheid dat de persoon opnieuw afglijdt. Daarnaast wordt de armoede gecreëerd en schuldhulpverlening vormt een extra bron van inkomsten en is een verkapte vorm van belasting aangezien het met ongeveer 25% toeslag wordt doorberekend aan de gemeenschap.

Laten wij eerst de kosten die voortkomen uit te hoge salarissen en de bureacratie terugdringen en dan zal de armoede afnemen!  

Financieel juridisch medeweker

Ik ben het helemaal eens met Frouke. Als je kijkt wat de transitie de maatschappij aan menskracht kost. Daar kan je heel goede zorg voor inhuren en zou minimaal de helft van de mensen die in de armoede leven kunnen worden geholpen

Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Wat is armoede voor een kind? Kinderen willen gezien en gehoord worden. Dat wil zeggen: dat gebeurt wat voor hen  belangrijk is. In mijn ervaring gaat dat zelden over wereldschokkende veranderingen, eerder over begeleiding dicht bij huis. Aandacht geven,volgen, meelopen. Wijkteams hebben de mogelijkheid om kinderen te verbinden met vrijwillige initiatieven, en om de gemeente te bewegen om het veilig spelen weer mogelijk te maken met professionele inzet. Beweging van twee kanten, en kinderen kansen geven om zich sterker te voelen in plaats van 'arm'.

Organisatie: Stichting Lokalis
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Bureau jeugdzorg limburg
Functie: Financieel juridisch medeweker
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Nji
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
Organisatie: WraparoundNederland
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord