Blogs

Opvoeden en beschermen in woord en beeld

Als jeugdbeschermer schrijf ik regelmatig perspectiefplannen voor en met kinderen, jongeren en gezinnen. Maar hoe zorg ik ervoor dat die plannen duidelijk zijn voor het kind om wie het draait? Daarvoor gebruik ik beelden. Ik roep alle jeugdbeschermers, pedagogen en beroepsopvoeders op om meer te communiceren met beelden in plaats van geschreven taal.

In de dagelijkse praktijk van de jeugdbescherming heb ik te maken met ingrijpende gebeurtenissen en maatregelen in het leven van kinderen. Het is mijn taak om hulpverleningsprocessen en veiligheidsplannen te regisseren en toezicht te houden op maatregelen die de kinderrechter heeft uitgesproken. Toezicht houden doen jeugdbeschermers door na gesprekjes met het kind, het gezin en andere betrokkenen plannen te schrijven en te rapporteren aan de rechtbank.

Begrijpelijk voor iedereen

En hoe zorgen we er nou voor dat die geschreven plannen ook duidelijk zijn voor het kind om wie het allemaal draait? Door een paar simpele basisstappen te beschrijven en tekenen. 'Wie zijn er bezorgd om jou?' 'Waarover zijn ze bezorgd?' 'Wat gaan we doen?' Een concreet beschreven én getekend plan voor het kind is voor iedereen begrijpelijk en makkelijker te lezen dan een lang epistel.

 

voorbeeld woord- en beeldverhaal

 

Door met het gezin zo een woord-en-beeldverhaal te maken over wat er aan de hand is en wat de afspraken zijn, stimuleer je veiligheid. Je bent immers bondig en duidelijk en er is meer kans dat het verhaal aansluit bij de ander.

Teruggaan naar de kern

Bovendien dwingt deze werkwijze ons om terug te gaan naar de kern waar het om draait: de zorg voor het kind en de afspraken in het plan, die voor iedereen gelden. Dit dwingt ons, sociaal werkers, beroepsopvoeders en jeugdbeschermers, ook om te focussen op het kind.

Deze manier van werken wordt veel toegepast in de jeugdbeschermingsmethodiek Signs of SafetyZorg ervoor dat je rapport wordt teruggebracht tot de kern en onderstreep die kern met beelden. De William Schrikker Groep ontwikkelde een variant van Signs of Safety voor de jeugdreclassering, met hulpmiddelen om het 'Woord & Beeldverhaal' te gebruiken. Andere hulpmiddelen en publicaties zijn te vinden op de site van TIMM Consultancy.

Begin nu met tekenen! Zorg ervoor dat het rapport dat je nog moest schrijven wordt teruggebracht tot de kern en onderstreep die kern met beelden. Natuurlijk, het is een andere manier van werken, maar ook een efficiënte en transparante manier. Durf te beschermen zonder schriftelijke rapporten maar met woorden en beelden die voor iedereen duidelijk zijn.
Wil je meer weten over praten met kinderen, werken met beelden en hulpmiddelen die je kunt gebruiken? Ik denk graag met je mee!

Over de auteur

Summer Koster

Master pedagoog en veranderkundig specialist en trainer bij Sum Consultancy. Geinteresseerd in veilig en positief opvoeden, het betrekken van netwerken bij verandering en de transformatie in de Jeugdzorg. Kennis van oplossingsgerichte werken, Signs of Safety, complexe scheidingen, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en omgaan met weerstanden; motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering en bejegening.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Sum Consultancy
Functie: Adviseur sociaal domein, trainer, coordinator jeugdhulp
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord