Blogs

Weet u wat ontzorgen is?

Bij de transformatie van de jeugdhulp kom ik soms termen tegen die me doen denken aan communistische spraakverwarring: men zegt het een, maar in de werkelijkheid zie je het tegenovergestelde. Ontzorgen is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. In het beleid staat ontzorgen veelal voor het versterken van de eigen kracht en het verminderen van de inzet van specialistische jeugdhulp. Voor veel ouders van kwetsbare kinderen voelt deze beleidsontwikkeling echter helemaal niet als ontzorgend. Het geeft hen eerder extra kopzorgen.

Wat is dan wel ontzorgend voor mensen? In een periode dat wij enorme zorgen hadden om ons kind, zozeer dat we voor zijn leven vreesden, was dit voor ons ontzorgend:

  • Een huisarts die vinger aan de pols hield, meedacht over oplossingen, doorpakte op het moment dat we dit samen nodig vonden, erkenning gaf voor onze zorgen.
  • Hulp door zeer deskundige specialisten vanuit een gouden mix van evidence based kennis, met oog voor wie ons kind was - voorbij de stoornis kijkend - en voortdurend in dialoog met ons kind en met ons.
  • Niet doormodderen maar opschalen als resultaat uitblijft.
  • Spontane telefoontjes naast de reguliere afspraken, om te checken of we het nog volhielden.
  • Een wijkteammedewerker die heel snel taxivervoer voor ons regelde toen binnen een week dagbehandeling zou starten.
  • Vrienden en buren die twee keer per week voor ons kookten en boodschappen voor ons deden, en buurvrouwen die met ons andere kind leuke dingen gingen doen.

Echt ontzorgend werken bestaat dus uit een mix van deskundige hulp, doorpakken, emotionele betrokkenheid en praktische steunOnze eigen kracht was even op. En onze eigen kracht dan? Die was even op. Daarom was het fantastisch dat buren en vrienden voor ons kookten en ons andere kind afleiding bezorgden. Maar dat is slechts één ingrediënt in de mix van ontzorgende hulp.

Een kwestie van geluk

En de factoren die veel ouders niet ontzorgen? Ik noem er een paar. De ervaring dat je pas zeer deskundige hulpverleners treft als problemen zeer ernstig zijn. En: het gevoel dat het een kwestie van geluk is of je echt goede hulp krijgt, in plaats van dat je ervan uit mag gaan dat hulp die geboden wordt van voldoende kwaliteit is. Het werkt ook niet ontzorgend als er wachtlijsten zijn en het risico dat, als je hulp afsluit, het circus weer opnieuw begint na een terugval. Tot slot: je enorme afhankelijkheid van anderen en het gevoel dat je passende (specialistische) hulp, speciaal onderwijs en praktische steun (taxivervoer) moet bevechten in plaats van dat het er gewoon voor je is, net als medische hulp.

Herstellen en meedoen

Ontzorgend werken is niet het terugdringen van specialistische hulp. Ontzorgend werken is kijken wat ieder individueel kind en iedere ouder nodig heeft om te kunnen herstellen en vervolgens weer te kunnen meedoen. Het bestaat uit een combinatie van verdomd deskundige hulp, emotionele betrokkenheid en praktische steun. En als ze het kunnen, gaan ouders en kinderen daarna echt weer op eigen kracht verder. Ze willen niets liever.

Deze blog is ook gepubliceerd in het relatiemagazine NJij? van het Nederlands Jeugdinstituut.

Over de auteur

Marjan de Lange

Ik ben zelfstandig adviseur en docent bij de Universiteit Utrecht. Mijn drive is een bijdrage leveren aan zorg die er toe doet voor ouders en kinderen. Ik richt me bij de (door-)ontwikkeling van jeugdhulp op het gezamenlijk met clienten en professionals versterken en borgen van wat al goed gaat en uitwerken wat beter kan en geef daarbij advies op basis van beschikbare kennis. Mail: info@marjandelange.nl

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord