Blogs

De kosten van een onderwijs-zorgarrangement

1795

Onderwijs -zorgarrangementen kunnen duur zijn, erg duur. Als de sectoren onderwijs en zorg beiden voor stevige bezuinigingen staan, is het te begrijpen dat iedereen zoekt naar goedkopere mogelijkheden. Maar hoe pak je dat aan? Waar kun je op snijden? Of moet je accepteren dat oplossingen voor gecompliceerde kinderen simpelweg duur zijn?

Er zijn veel kinderen waarvoor lokaal hele goede en betaalbare ‘ambulante’ zorg beschikbaar is. Maar bij de uiterst gecompliceerde gevallen waarbij kinderen bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen wonen, zijn de oplossingen duur. Zo kost een goede diagnose al gauw € 3.042 en vergt een verblijf in een gespecialiseerde instelling zo’n € 123.000 op jaarbasis bij de zwaarste zorg. Dat zijn flinke bedragen, die soms zo hoog oplopen omdat oplossingen veel te laat aan de orde komen.

1.1 miljoen

Om een voorbeeld te geven: aan een meisje van zestien jaar met een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis en disfunctionerende ouders, is in zestien jaar € 1,1 miljoen uitgegeven. Haar geschiedenis zit vol van momenten waarover je denkt: dat had zo niet moeten gaan. Maar zelfs als er verstandiger besluiten waren genomen, hadden zorg, onderwijs en wonen voor dit kind toch zeker € 400.000 gekost. Het is heel belangrijk om voor deze kinderen arrangementen te maken waarin alle onderdelen samenhangen en samenwerken binnen een groot prijsbewustzijn. Bovendien kan het  zoals in dit geval zeven ton schelen.

Internationaal onderzoek leert dat geld wat men voor het achtste jaar uitgeeft aan kinderen die zorg nodig hebben, het meeste rendement oplevert.Verder is het belangrijk om samen te werken als het kind nog jong is. Een oplossing moet het liefst beginnen als ze drie of vier jaar oud zijn en moet voor veel van deze kinderen duren tot hun achttiende jaar of zelfs nog langer: het hoort een ‘levensloop’ aanpak te zijn. Internationaal onderzoek leert dat geld wat men voor het achtste jaar uitgeeft aan kinderen die zorg nodig hebben, het meeste rendement oplevert. Om dit gewenste rendement te behalen, is het nodig om in kinderopvang en basisonderwijs beter naar jonge kinderen te kijken en signalen snel op te pakken.

Weg vergaderd

Daarnaast zou er eens kritisch gekeken mogen worden naar het aantal vergaderingen en de bergen papierwerk die bij het opstellen van een arrangement komen kijken. Daar valt veel geld op te besparen. Om een voorbeeld te geven: er was in het ene samenwerkingsverband – met een hoge professionele kwaliteit - een toelatingsverklaring voor speciaal onderwijs (TLV) afgegeven, terwijl het kind – naar later bleek – alleen terecht kon in een ander samenwerkingsverband. De nieuwe TLV vergde € 4200 aan reis- en vergadertijd en kende exact dezelfde inhoud. En dat voor een papier dat elders al op basis van een heel goed dossier was opgesteld.

 

Zo zijn er meer van dit soort voorbeelden te noemen. Het analyseren van een casus over de hulp aan een ernstig gestoord kind leerde onlangs dat het geheel in anderhalf jaar € 111.500 had gevergd waarvan € 27.000 was uitgegeven aan echt onderwijs en zorg. De rest was om het vriendelijk te zeggen ‘weg vergaderd’.


Leermoment

 

Het zou leerzaam zijn een gecompliceerde casus over de loop van een jaar of tien te volgen, te kijken naar de besluiten, de uitvoering, de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp en naar álle kosten die in die tien jaar zijn gemaakt qua onderwijs en zorg. Dan moet iedereen vooral niet vergeten de prijs van al dat vergaderen eens vast te stellen. Zoiets scherpt het bewustzijn ‘dat kunnen we niet maken’ meestal wel aan als alle betrokkenen en organisaties om samen naar zo’n proces kijken en ontdoen van dubbelingen, overbodige vergaderingen, tijdverspilling aan papierwerk etc. En kijk ook naar het rendement op langere termijn. Welke kosten vermijdt men met een goed arrangement waarbij de boel niet uiteenspat naar uithuisplaatsing en maatregelen voor jeugdbescherming?

 

 

Noot van de redactie: alle voorbeelden uit de praktijk zijn ontleend aan casuistiekbesprekingen die Bart van Kessel en Paul Nota hebben gehouden met onderwijsgevenden, jeugdhulpprofessionals, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeenten in het kader van een cursus over de opbrengsten van arrangementen vanuit de stichting Gedragswerk.

 

Deze blog is de laatste van 4 blogs over hoe je tot goede onderwijs-zorgarrangementen komt. Lees het eerste deel,  tweede deel  en derde deel terug.
Meer weten? Ga naar www.onderwijsjeugd.nl.

Over de auteur

Paul Nota

Werkte als journalist, beleidsadviseur, trainer, ambtenaar en expert in jeugdbeleid. Houdt zich vooral bezig met preventie en rendementsvragen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Manager

Helemaal waar, Paul. We zien dat allen in hun 'eigen taal' de verslaglegging rondom een kind willen samenstellen. Als allen in dezelfde 'taal' spreken, is overdracht al een hele stap gemakkelijker gemaakt. Stichting FunctioneringsProfiel (.nl) heeft een tool die in één taal het functioneren van een kind op alle domeinen haarscherp in beeld brengt. Betrokkenen (ouders, leerkrachten, begeleiders..) geven hun kijk op dit kind en een analyse resulteert in een pakket handvatten voor handelen. Wellicht kan deze tool helpen om gezamenlijk, snel voral gerícht aan de slag te gaan rondom een kind om te werken aan da enige belangrijke: hoe gaat het nu met dit kind?

Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: De Pannenboog
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: YOEP en ChildPoint
Functie: Manager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord