Blogs

Eenvoudig, kort én leuk reflecteren - het kan

3723

Reflecteren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast intervisie zijn er meer mogelijkheden om te reflecteren in de dagelijkse praktijk - eenvoudig, kort én leuk.

Een mooi voorbeeld is de time-out-reflectie. Een reflectiemethode van twee of drie minuten die je snel, middels vier vragen, leidt tot een nieuw inzicht. Deze methode werkt bij een gesprek met een cliënt of collega, in een team- of casusoverleg en zelfs tijdens een intervisie. Niet alleen als het gesprek vastloopt - het kan ook dat je even een nieuw inzicht nodig hebt.

Neem even een koffiepauze of ga naar de wc en stel je zelf de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er nu eigenlijk?
  • Welke gedachten en gevoelens gaan er door mij heen?
  • Hoe reageer ik op deze situatie?
  • Hoe zou ik het willen doen?

Ik kan je verzekeren, na deze time-out ga je met vernieuwd inzicht weer aan het werk.

Speedsparren

En wil je op een dynamische manier vragen of dilemma's van meerdere personen verhelderen? Dan is speedsparren een goede methode. Speedsparren is een vorm van reflectie die energie creëert in de groep. Iedereen is tegelijk in actie. In korte tijd kom je een stap verder met een vraag die je bezighoudt, doordat je daar van verschillende personen feedback op krijgt.

Speedsparren is eenvoudig toe te passen. Splits de groep en ga in twee rijen tegen over elkaar zittenWat deed je precies? Wat zagen anderen jou doen? Wat gebeurt er als je niets doet? Wiens probleem is het?. Zit je in de ene rij, dan leg je je situatie voor; degene die tegenover je zit, stelt vragen en vraagt door. Na twee, vijf of tien minuten, al naar gelang de tijd die je hebt, schuif je door. Je legt je situatie met het opgedane vernieuwde inzicht voor, en de volgende die tegenover je zit vraagt door. Schuif drie keer door en bespreek de opbrengst. Geschikte vragen om te stellen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn je gedachten hierover? Wat deed je precies? Wat zagen anderen jou doen? Wat werkte? Wat gebeurt er als je niets doet? Wiens probleem is het?

ReflectieLab

In teams waar we komen vanuit het programma Vakmanschap van het Nederlands Jeugdinstituut kregen we de vraag of er leuke en eenvoudige manier zijn om te reflecteren. Met een collega ben ik op zoek gegaan naar geschikte methoden. We hebben 'het ReflectieLab' georganiseerd, een leertraject waarin we met een groep professionals verschillende vormen en vragen hebben uitgeprobeerd.

In het ReflectieLab werd helder waar persoonlijke reflectie over gaat: daar waar het schuurt bij jezelf. Leren reflecteren door het te doen: door stil te staan bij wat je denkt, voelt en wilt. De ervaringen en inzichten van het ReflectieLab waren verrassend om te horen.

De professionals die meededen aan het ReflectieLab zijn in de praktijk verder aan het uitproberen wat voor hen en hun collega's werkt. Ze zijn enthousiast aan de slag en merken nu al dat reflecteren makkelijker gaat en dat ze collega's goed meekrijgen, door de eenvoudig uit te voeren vormen die ze gebruiken.

Doe mee

Wil jij ook ervaren, leren en mee uitproberen wat reflectie inhoudt, wat mogelijk is en wat werkt? We organiseren nog een keer ReflectieLab. Het begint op 10 oktober. Na de bijeenkomst ga je naar huis me tips om reflectie goed en makkelijk vorm te geven in jouw dagelijkse praktijk. Laat deze kans niet voorbij gaan; meld je aan!

Over de auteur

José Vianen

José zet zich in voor de professionalisering van de jeugdhulp. Ze ziet het als een uitdaging om het vakmanschap van professionals te versterken zodat zij met kennis van zaken, competent en besluitvaardig kunnen werken in een omgeving die voortdurend verandert. José heeft interesse voor veranderings- en kwaliteitsvraagstukken en is actief voor uiteenlopende projecten rond professionalisering.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Beleidsmedewerker

Zit ik op vrijdag de dertiende bij de psychiater. Twee gesprekken van 3 kwartier. Uit onderzoek weet ik dat de psychiater geniegd is oogkleppen te dragen omdat dit vanuit 'de dril' in hun opleiding zo is gegroeid. Mijn referentiekader is ruimer en veel meer divers ...   wie helpt wie?  Reflecteren ...   Kom je daar als 'Meester', dan bestaat de kans dat je weg wordt gewerkt ...   Bewaar je de rol van patient dan kun je in een situatie terecht komen waarin je de 'expert' middels sparren tot vernieuwde inzichten brengt ...  

Als dakloze ervaar ik samen met 'collega's` dat er sprake is van een omgekeerde wereld. Hoe kom je dan tot rendementsverbetering binnen het zorgstelsel en andere maatregelen zodat de Verzorginsstaat betaalbaar wordt(/blijft)? 

Na een eerste brief aan Zijne Majesteit met betrekking op 'De Verwaarloosde Staat' zet ik mij in tot (Weder-)Opbouw van de Staat. Het fundament dient ook goed te zijn willen andere 'bouwwerken' een lang leven beschoren zijn! 

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: NJI
Functie: Adviseur
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord