Blogs

Veiligheid van kinderen borgen doe je niet alleen

2249

Als wijkteamprofessional zie je veel ouders en gezinnen. Hoe signaleer je onveilige opvoedsituaties? Hoe bespreek je die situatie met het gezin? En hoe vergroot je de veiligheid? Reflecteren helpt daarbij: reflecteren op de drempels die je ervaart, de kennis en vaardigheden die je al hebt en de kansen om te verbeteren.

Veel wijkteams hebben nog niet voldoende aandacht voor veiligheidsrisico’s voor kinderen in hun thuissituatie, zo bleek in april uit onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Wijkteams schatten volgens dit onderzoek niet altijd in of problemen van ouders veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor hun kinderen. Tegelijkertijd schrijft STJ dat de professionals in wijkteams over het algemeen hooggekwalificeerde én gemotiveerd zijn. Daar liggen kansen.

Wijkteamprofessionals kunnen zichzelf en hun collega’s meer vragen stellen over de veiligheid van kinderen

In de praktijk herken ik het beeld dat STJ schetst: wijkteamprofessionals die moeite hebben met het signaleren en bespreken van en handelen bij onveiligheid. Tegelijkertijd zie ik tijdens workshops die ik samen met collega's geef over dit thema ook die gemotiveerde professionals die niets liever willen dan hun kennis en vaardigheden verbeteren.

Alleen

Tijdens die workshops merk ik dat veel wijkteamprofessionals zich alleen voelen in de afwegingen die zij maken over de veiligheid van een kind in een gezin. Dat zij zich niet bewust zijn van de kennis en vaardigheden die zij zelf en hun collega’s hebben.
Weten wie welke kennis en vaardigheden heeft, is een eerste stap. Pas dan kun je beter gebruikmaken van de kennis en vaardigheden in het team. Vraag bijvoorbeeld een collega met meer kennis of ervaring om hulp bij het bespreken van een onveilige situatie met ouders als je je daar onzeker over voelt.

Hoe meer vragen, hoe beter

Wijkteamprofessionals kunnen zichzelf en hun collega’s meer vragen stellen over de veiligheid van kinderen. Dat helpt om voor jezelf te weten waar kansen liggen om je kennis en vaardigheden te verbeteren. Het helpt ook om beter gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van collega’s in het team. Deel vragen met collega’s, ga in gesprek en vraag waar nodig om hulp. Want onveilige opvoedsituaties signaleren, voorkomen en verbeteren, dat kun je niet alleen!

Natuurlijk besef ik dat werkgevers hier ook een rol in hebben. Denk aan de tijd die wijkteamprofessionals nodig hebben om meer te reflecteren, maar ook aan scholing.

De vraag van vandaag

Met reflecteren kun je vandaag al beginnen. Stel jouw collega de vraag: Op welke onderdelen rond het signaleren, bespreken en verbeteren van onveilige opvoedsituaties kan ik jou om hulp vragen?

Werk je als professional in een wijkteam, een sociaal team of een jeugdteam en wil je graag aan de slag met reflectie op veiligheid? Lees dan onze brochure met reflectievragen. Of doe mee aan de bijeenkomst Wijkteams en het borgen van veiligheid van kinderen op 3 november.

Over de auteur

Nikki Udo

Nikki voert diverse projecten uit op het gebied van basiszorg voor jeugd en gezin. Bijvoorbeeld op het thema borgen van de veiligheid van het kind in wijkteams, integraal werken in de wijk en andere vraagstukken rond opvoeden en opgroeien. Zij heeft  ervaring met het uitvoeren van (literatuur)onderzoek en het toegankelijk maken van kennis voor professionals. Hiermee levert ze graag een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van kennis om de kwaliteit van de jeugd- en opvoedsector te verbeteren.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Beleidsmedewerker

Jaloezie ...   in een 'mannenwereld' is soms ook sprake van jaloezie en soms heeft een vrouw zichzelf 'leraren' gekocht door te investeren in een kerk (of andere organisatie). 

Hoe jij je opstelt en baant door een gevaarlijke en soms bedrieglijke wereld waar sommige de schijn hoog houden en waar de massa achter de 'hypnotiseurs' aanloopt is van invloed op de weerbaarheid van je kind.

'Train up the child in the way it should go'. Het kind ziet soms beter de dreigingen van de wereld om zich heen dan een ouder die zich (nog) niet bewust is van de bedrieglijke praktijken van een van de ouders die op een dag de bloed onder je nagels vandaan halen ...

Psychosociale kennis. De maatschappij of psychosociale organisatie (door Jesaja ooit als een smeltkroes (der ellende) getypeerd) en daarmee 'de cultuur' is van invloed op het gezin.

"Al in 1893 liet Durkheim zien hoezeer zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder andere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal." Ooit maakte iemand de opmerking dat de maatschappij niet bestaat maar wel invloed uitoefent.

De mening van de meerderheid was schadelijk voor mijn kind in de periode rond de echtelijke scheiding - hoe ga daar als vader doorheen wanneer 'de experts' afbreuk doen aan de ontwikkeling en groei van je minderjarige dochter die zelf al aardig de regie in handen had en nog heeft! 

Sterk elkaar ... 

Soms sta je alleen tegenover een overmacht die meent de waarheid in pacht te hebben. Hoe ga je dan om met interventie om de kennis en kwaliteit te verbeteren tegenover de 'betweters'? Ook voor een kind niet eenvoudig en bedreigend ... 

*Zonder afbreuk te willen doen aan de goede intenties!

Adviseur

Het zou al heel veel kunnen helpen als de professionals in een wijkteam, CJG of in de GGZ bij ouders met problemen (indien mogelijk in overleg of samen met die ouders) contact opnemen met de school waar die kinderen onderwijs volgen. Dan kunnen signalen over de ontwikkeling en veiligheid van het kind breder gedeeld en zo nodig aangepakt worden!  

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: In en om school, werkzaam voor het NJi
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord