Blogs

Snel en lokaal monitoren: het IJslandse model

3504

Landelijke monitorgegevens of lokale gegevens van een paar jaar geleden zijn maar beperkt bruikbaar als je iets wilt bereiken in je gemeente. IJsland pakt het anders aan: daar wordt snel en op lokaal niveau gemonitord.

'Die landelijke cijfers zeggen niets over het gedrag van jongeren in onze gemeente.' 'Ach, die cijfers zijn van vorig jaar - wie zegt dat het nodig is om nu nog iets te doen?' Als programmamanager Drugs en Alcohol binnen de afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam heb ik ruime ervaring met het terugkoppelen van landelijke monitorcijfers en lokale cijfers. Het jaartal waarover die cijfers iets zeggen, verwerk ik vaak in een klein lettertype in mijn presentatie. Gelukkig krijg ik meestal scherpe vragen van mijn toehoorders - sleutelfiguren en organisaties die ik wil mobiliseren om samen het drugs- en alcoholgebruik te tackelen in een wijk. 'En dit zijn cijfers uit 2014? Zijn die nog wel representatief?' 'Wel een groot gebied waar die cijfers over gaan. Hoe zit dat met de jeugd in mijn wijk?'

Direct beschikbare gegevens

In IJsland zijn gemeenten niet aangewezen op landelijke monitors of achterhaalde cijfers. Direct beschikbare gegevens bieden de kans om snel te analyseren wat lokaal nodig isDirect beschikbare gegevens bieden de kans om snel te analyseren wat lokaal nodig is. Zo kan de lokale overheid snel sturen, samen met voorzieningen, professionals, vrijwilligers en inwoners. Bovendien is de dataverzameling in handen van jongeren en ouders, die daardoor meer betrokken zijn bij en gecommitteerd aan de doelen en maatregelen.
Het is ook interessant om in te zoomen op de thema's van de IJslandse monitor. Zo wordt in kaart gebracht hoeveel tijd ouders met hun kinderen doorbrengen - niet de zogenaamde quality time, maar gewoon het aantal uren dat je bij elkaar bent. Dat is in IJsland behoorlijk wat tijd, mede doordat IJslandse ouders tot hun kind 18 jaar is stevig worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Deze aanpak vertaalt zich in minder alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Drugspreventieprogramma Planet Youth

Jón Sigfússon presenteerde op 7 november in het prachtige Timmerhuis in Rotterdam de succesvolle IJslandse aanpak van middelengebruik onder de jeugd. Sigfússon, coördinator van het drugspreventieprogramma Planet Youth, was gastspreker op een bijeenkomst waar ambtenaren uit Nederlandse gemeenten hun successen en knelpunten op het gebied van drugspreventie met elkaar konden delen. Kijk voor inspiratie en informatie over de aanpak en de achtergronden van het IJslandse model op www.planetyouth.community.

Beleidsvormend leertraject

Gelukkig staan de IJslanders open voor samenwerking. Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut gaan onderzoeken hoe het succesvolle IJslandse model te vertalen is naar het jeugdbeleid van Nederlandse gemeenten.
Een selecte groep gemeenten kan vanaf begin 2018 deelnemen aan een beleidsvormend leertraject. Onderdeel daarvan is een bezoek aan IJsland, voor een training en om het werk van de IJslanders van dichtbij te kunnen zien. Beoogd eindresultaat: een eerste meting onder de lokale jeugd en een beleidsplan waarmee de ambtenaar lokaal aan de slag kan. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken aan Joost Mulder van het Trimbos-instituut. Ik heb Rotterdam al aangemeld.

Over de auteur

Geert Bruinen

Geert Bruinen is programmamanager Drugs en Alcohol bij de afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker

Beste Geert,

"Direct beschikbare gegevens bieden de kans om snel te analyseren wat lokaal nodig is". Dit klinkt heel mooi. Waar kan ik meer informatie vinden over deze IJslandse monitormethode?

Bestuurslid

Gemeenten: kijk meer over je (gemeente)grens. Meer weten over het nut van meerjarig gegevens verzamelen: lees het SCP rapport 'De sociale staat van Nederland' (december 2017). Meer weten over het verschil van monitoring in Engeland/ Scandinavië en Nederland: wij hebben 388 definities van 'zwerfjongeren' (president Algemene Rekenkamer in Buitenhof 3-12-2017). Op die manier leer je nooit van elkaar.

Manager

Je hebt dan wel het juiste instrument nodig. Stichting FunctioneringsProfiel (www.functioneringsProfiel.nl) brengt een 'meetintrument' uit, dat -ingevuld door ouders, leekracht en andere direct betrokkenen- direct inzicht geeft in het functioneren van een kind, groep, klas, school... Daarmee kun je direct vraag gestuurd ondersteunen.

Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: GGD regio Utrecht
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: YOEP en ChildPoint
Functie: Manager
Organisatie: Learning Together
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Functie: Programmamanager Drugs en Alcohol, afdeling Jeugd
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord