Blogs

Een positieve aanpak in de wijk werkt

De gemeente Rotterdam wil dat alle kinderen in de stad veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Deze ambitie hopen we onder andere waar te maken door een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijken te bewerkstelligen, door middel van de aanpak PBS IN DE WIJK. Ik gun iedere wijk en iedere organisatie deze positieve insteek.

PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS IN DE WIJK is een wijkgerichte aanpak die organisaties als scholen, buurthuizen, speeltuinen en sportverenigingen helpt om samen een positief pedagogisch klimaat neer te zetten.
Startend vanuit een gesprek over waarden komen de organisaties tot gedeelde gedragsverwachtingen die ze belangrijk vinden voor hun wijk. 'In Crooswijk groeten we elkaar', bijvoorbeeld, en 'In Crooswijk helpen we elkaar als dat nodig is'.

Gewenst gedrag

Een positief klimaat heeft niet alleen impact op kinderen maar ook op andere wijkbewoners

Vanuit deze positief geformuleerde gedragsverwachtingen gaan we vervolgens met elkaar aan de slag over het hoe. Hoe spreek je kinderen en elkaar op een positieve manier aan op deze verwachtingen? Hoe kun je kinderen gewenst gedrag aanleren? En wat doe je als het ergens misgaat?
Die positieve aanpak lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het lastig om kinderen positief te zien. Zeker die kinderen die daar niet toe uitnodigen, bijvoorbeeld doordat ze niet meedoen of je niet laten uitpraten.
In de wijken leg ik vaak de eerste contacten met de organisaties. Later ben ik nog betrokken bij de PBS-bijeenkomsten. Het is ontzettend mooi om te zien dat iedereen na zo'n bijeenkomst positief en blij weggaat. Met steeds weer nieuwe ideeën over hoe ze hun kinderen nog meer positief kunnen zien en aanspreken.

Gezelliger

Door met elkaar te praten over gewenst gedrag ontstaan mooie gesprekken, inzichten en verbindingen. Zo vertelt een betrokken vrijwilliger en moeder dat ze vroeger vaak schreeuwde tegen haar kinderen als ze iets niet goed deden. Sinds ze in de wijk werken met PBS praat ze op een andere manier met hen. Ze zegt nu duidelijker wat ze van haar kinderen verwacht. Daardoor is het thuis gezelliger. Met als grootste beloning dat haar kinderen laatst tegen haar zeiden: 'Mam, je bent veel aardiger voor ons geworden'.

Kleine voorbeelden

Een positief klimaat heeft niet alleen impact op kinderen maar ook op andere wijkbewoners. Zo begon een vrijwilliger van het buurthuis iedereen te groeten die buiten langs loopt. Ook de buurvrouw die regelmatig het vuil naast de vuilnisbakken zet in plaats van erin, en die hij daarover al een paar keer heeft aangesproken, zonder succes. De eerste week reageerde ze nors, de tweede week groette ze terug en de derde week maakten ze een praatje. En de vierde week kon hij haar vriendelijk vragen om het vuil in de vuilnisbak te plaatsen en uitleggen waarom hij dat belangrijk vindt.
Het is een klein voorbeeld. Maar al deze kleine voorbeelden bij elkaar zijn mooie stappen in een wijk waarin we positief met elkaar omgaan en elkaar zien, kennen en helpen.

Over de auteur

Marlieke de Groot

Bedrijfskundige Marlieke de Groot is beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Rotterdam. Ze heeft vele jaren ervaring binnen de gemeente, bij zowel onderwijsbeleid als preventieve jeugdbeleid.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Kindercoach en jongerencoach

Een positief verhaal waarin ik me heel erg herken. Terug in Rotterdam, na 10 jaar in een dorpse omgeving, vind ik het normaal om mensen op straat te groeten of even iets leuks te zeggen. Ik merk dat dat in Rotterdam Noord gewaardeerd wordt maar men het vaak niet gewend is. Maar het went snel! In het verkeer merk ik veel meer agressie! Maar een dank je wel zwaai als ze me ruimte geven op het zebrapad doet wonderen! Als kindercoach en jongerencoach en ook voor ouder(s) wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een positief opvoed- en ontwikkelings-klimaat. Waar kan ik mij melden? Nog een ding: zou POO niet veel leuker zijn in plaats van de engelse/ amerikaanse afkorting PBS.

Adviseur

Wat super dat het zo goed werkt.
Maar oh wat jammer is het naar mijn mening dat PBS zo geënt is op materiele beloning en dat er van het budget bij aanschaf zo een enorme berg gestoken wordt in materiële zaken zoals grote posters met heel veel tekst, banners etc.
Rewards, drukwerk etc etc... de intrinsieke drijfveer om beter met elkaar te willen samenleven en elkaar beter te verstaan.. zou zonder iphone-oortjes niet mogelijk zijn?

Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor

Heel mooi!

Laat het vooral door geod voorbeeldgedrag zijn  dat mensen 'aangestoken' worden.

Zeggen wat je wél wilt is heel erg moeilijk (merk ik om me heen en in trainingen), dat zal tijd / geduld nodig hebben, maar is absoluut een grote meerwaarde van PBS. 

Ik hoop dat PBS in de wijk iets anders is dan PBS op school: erg veel vaststaande regeltjes en vaststaande manieren van complimenten geven :-( 

Succes en vooral: veel plezier!!

Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Anita Sanders Coaching
Functie: Adviseur
Organisatie: Ella de Jong - Bureau Uil
Functie: Trainer-schrijver-Master Ecologische Pedagogiek- leerkracht-counsellor
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Martina knol kindercoach en jongerencoach
Functie: Kindercoach en jongerencoach
Sector / werkveld: zelfstandige praktijk als kindercoach en jongerencoach
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord