Blogs

Overplaatsing van een kind staat gelijk aan levenslang

Wat betekent het voor een kind om te worden overgeplaatst? Ieder kind heeft behoefte aan verbondenheid, competentie en autonomie. Maar overplaatsen staat voor afwijzen, contactverlies en verlies van autonomie, niet alleen een nieuw thuis maar ook weer een nieuwe school en nieuwe vriendschappen sluiten. Als dat al lukt. Laten daarom iets doen tegen deze overplaatsingen.


Ik bel aan bij een gezinshuis in een dorp in Zuid-Holland. De gezinsmoeder doet open en als ik naar binnen wil, schiet een kleine jongen in paniek de trap op. Als ik vraag wat er is zegt ze: 'hij is bang dat je hem komt halen'.

Ernstige gevolgen van overplaatsing

De gevolgen van overplaatsingen zijn ernstig en levenslang, er zijn vaak ontwikkelingsachterstanden op meerdere domeinen. Kinderen raken als gevolg daarvan makkelijker verslaafd, in de criminaliteit en vooral meisjes vallen ten prooi aan loverboys.

15 tot 20 overplaatsingen per kind is echt geen uitzonderingToen ik in 2011 mijn proefschrift ‘Doe als eerste geen kwaad’ over leefklimaat in de forensische jeugdzorg publiceerde, wist ik nog niet dat ik de jaren daarna veel bange, boze en verdrietige kinderen zou tegenkomen. Enkele jaren later deden we in opdracht van VWS onderzoek naar kinderen die binnen één jaar meerdere malen waren overgeplaatst. We dachten aan ongeveer 20, maar het waren er meer dan 200! In de jaren dat ik onderzoek doe in de jeugdsector kom ik veel kinderen tegen die vaak worden overgeplaatst, 15 tot 20 keer is echt geen uitzondering. Triest record: een jongen die in twee jaar 42 keer is overgeplaatst.

Vertrouwen en stabiliteit

We moeten voor deze kinderen het vertrouwen en hoop op een stabiel plekje terugbrengen. Voor de meest beschadigde kinderen moeten we onze specialistische voorzieningen behouden en niet afbreken want die afbraak genereert alleen maar meer overplaatsingen. Vervolgens moeten we meer stabiele plekken scheppen, bij voorkeur gezinshuizen zoals de Jeugdwet het formuleert. Daar zijn er naar schatting nog minstens 3000 extra van nodig en dat gaat voorlopig niet lukken omdat geld en implementatie niet in de Jeugdwet waren voorzien. Slecht nieuws voor kinderen die wachten op dat plekje en die levenslang de last van afwijzing met zich meedragen.

Het goede nieuws

Het goede nieuws op twee andere pijnpunten: minister De Jonge heeft onlangs besloten dat jongeren in de gesloten jeugdzorg niet meer in de separeercel mogen. Ook mogen ze niet op hun 18e de jeugdzorg worden uitgekegeld. Logisch. Dat doe je toch ook niet met je eigen kinderen? Hopelijk hoeft ook Alicia, uit de veelbesproken documentaire van regisseur Maasja Ooms, niet meer in de separeer. Nu nog overplaatsingen verbieden en die 3000 gezinshuizen mogelijk maken. Laten we aan de slag gaan.

Over de auteur

Peer van der Helm

dr. G.H.P (Peer) van der Helm doet onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat in de residentiele jeugdzorg.

contact:

Expertisecentrum Jeugd/Youth Expert Centre
Hogeschool Leiden/Leiden University of Applied Sciences
 
Zernikedreef 11, kamer C1.001
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
phone: +31 (0)6 4813 3745
 
website: http://www.hsleiden.nl/lectoraten/residentiële-jeugdzorg/
english: http://www.hsleiden.nl/lectoraten/residential-youthcare-english/
 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Eigenaar van het Gezinshuis Talenten van de toekomst

Eens geplaatst blijft geplaatst 🌸 eerst maar eens profielen maken van kinderen en toekomstige verzorgenden en dit op elkaar afstemmen. Bij escalaties een behandelteam toevoegen en aan alle betrokkenen psycho educatie geven x maatzorg plegen en gestructureerd het probleem oplossen en niet verplaatsen kom op zeg het zijn geen pakketjes 😕🌸

Lector residentiele jeugdzorg

Beste Anneke, helemaal mee eens maar het blijft geen gemakkelijk werk, gemiddeld hebben kinderen als ze bij jou komen al 3,6 andere plekken achter de rug!

Peer

Lector residentiele jeugdzorg

Denk ook aan asielzoekerskinderen

Als we het hebben over doorplaatsingen moeten we ook de asielzoekerskinderen niet vergeten. Bovenop trauma's van de vlucht komt nog eens bestaansonzekerheid in Nederland. We zouden daar meer rekening mee moeten houden want het is al een heel kwetsbare groep. Meerdere malen verhuizen maakt deze kinderen nog kwetsbaarder.

Student

Mijn dochter is in 2012 uit huis geplaatst vanwege gedrag.

Het is in tussen veel beter met haar, ze is 14 jaar.

Maar onze Gezinsvoogd vind dat het bij mij niet veilig is, bij vader wel die verslaafd is aan drug en drank.

Wat kan ik daaraan doen?

Heb het dinsdag 24 juni 2018 tegen de Kinderrechter gezegd waar ze getuige van waren, ze zwegen allebei, zowel vader als Gezinsvoogd.

Met 18 jaar mag mijn dochter zelf weten wat ze wil.

Ze heeft al 25 x aangegeven dat ze bij moeder wil wonen.

Volgens mij moet er eerst iets met haar gebeuren bij vader, en dan grijpt de Gezinsvoogd misschien in, de WSG weet van de hele situatie bij vader, maar er word weinig aan gedaan, en vader gaat zijn eigen gang.

Sandra moet perse 2 weken naar hem toe, zonder dat ze het waarschijnlijk zelf wil.

Beleidsmedewerker

Beste Trea Dijkema,

Op dit moment werk ik aan een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief heb ik het o.a. over 'loyaliteitsconflict'. Er is ook van overheidswege sprake van nalatigheid wanneer het gaat om het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. De eerste keer dat ik opving dat dit problemen geeft voor het functioneren van de moeder gaat terug toen ik 4 jaar oud was. Regelgeving en bestuur vanuit het Rijk heeft invloed op het functioneren de burger. De gevolgen kunnen sterk in ernst verschillen en wordt mede bepaald door de eigen gezinssituatie maar ook de directe samenleving en dus ook de gemeentelijke instellingen. 

Wat kunt u hier aan doen? Besef dat kinderen verregaand loyaal aan hun ouders zijn, maar ook dat er rond het 17de jaar toch een zekere ontwikkeling van het cognitief vermogen is waardoor de jongere in meerdere mate en sterker zijn/haar eigen individuele vrijheid gaat opeisen (psychosociale ontwikkeling). 
Zowel mijn dochter als haar vriend hebben bij de partnerkeuze beter opgelet dan hun ouders eertijds. De vriend van mijn dochter is zich bewust van loyatliteitsconflicten in de verbintenis en het rechtsverband tussen 'sociale partners'. De terminologie die ik hier gebruik zijn zij echter niet machtig en hetzelfde geldt mogelijk voor u en uw dochter. 

Wat u kunt doen? Werk aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling, uw (eigen) waardigheid. Laat zien dat niet alleen u, maar ook uw dochter van waarde is! Wees een betrouwbare en loyale (levens)partner en laat uw dochter ook de kans en de eer. Gun/neem ook de tijd om te ontwikkelen.

De liefde zij ongeveinsd!

Mvg, Lambert Speelman

Student

Uithuisplaatsing is levenslang straf, mijn dochter is wel na lang vechten dichterbij ons gekomen.

Eerst is MEE Groningen bij ons geweest, zij deden het heel slecht, en nu hebben we nog steeds te maken met de WSG uit Amsterdam, ik ben al 10 x met hun de Rechtbank in geweest.

Alleen omdat Sandra licht verstandelijk beperkt is, mogen we niet naar het Leger des Heils.

Ze is 14 jaar, gaat naar de 2e klas van het VO, en ontwikkeld zich goed.

Bedankt meneer Speelman voor uw reactie.

Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Tsn-Thuiszorg
Functie: Student
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
Organisatie: Gezinshuis Talenten van de toekomst
Functie: Eigenaar van het Gezinshuis Talenten van de toekomst
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord