Blogs

Niemand wil op de bank zitten

Reflecteren op je werk is iets wat je in je eentje kunt doen. Het levert veel op als je de tijd neemt om stil te staan bij wat wel en niet goed gaat. Het is nog beter als je reflecteert met collega’s, maar hoe maak je hen daarvoor enthousiast?

Die vraag doet me denken aan een training over reflecteren met je team die ik dit voorjaar met een collega gaf. Aan het eind van die training vroegen we de deelnemers naar knelpunten in de praktijk. Twee deelnemers brachten het vraagstuk in: hoe krijgen we de collega’s mee? Eerlijkheidshalve moet ik er met een knipoog bij vermelden dat zij de mannelijke collega’s bedoelden.

Maak doelen zichtbaar

Beide deelnemers werkten bij een organisatie die sport en cultuur inzetten om mensen en organisaties in beweging te brengen. De link naar sport was dus snel gemaakt bij het aandragen van oplossingen en tips: bouw een competitie-element in, zorg dat er iets te winnen is, maak doelen zichtbaar en wijs een aanvoerder aan.Vergelijk het met een kapotte motor, een zandstorm of een lepel levertraan
Om te eindigen met het credo: niemand wil op de bank zitten! Vol goede moed en enthousiasme vertrokken deze deelnemers naar huis.

Metaforen

Het leggen van de link met sport bleek een goede metafoor om tot oplossingen te komen. Met metaforen kun je kort en krachtig een probleem of situatie onder de loep nemen:

  • Iemand brengt een probleem in en vergelijkt het met een metafoor, zoals een kapotte motor, een zandstorm, een lepel levertraan. Alles mag.
  • Vervolgens analyseren de collega’s vanuit die metafoor de situatie. Bijvoorbeeld voor de kapotte motor: Waar zit het zwakke punt van de motor? Welke kennis is nodig om het te repareren? Zijn er alternatieven (bijvoorbeeld, een nieuwe auto kopen? Of voor de zandstorm: Hoe raak je erin verzeild? Hoe overleef je het? Kun je hem zien aankomen? Waar is het zand allemaal tussen gaan zitten?
  • Teken dan twee kolommen met in de eerste kolom de overeenkomsten tussen de metafoor en het probleem. En in de tweede kolom de ideeën voor een oplossing die bij de betreffende overeenkomst aansluiten.
  • Degene die het probleem inbracht, vertelt tot slot welke ideeën waardevol zijn.

Variatie en voorbereiding

Het werken met metaforen zal vooral aanslaan bij collega’s die makkelijk denken in beelden. De ene collega is de andere niet, dus probeer meerdere methoden voor reflectie uit als je collega’s enthousiast wilt maken.

Uit de trainingen blijkt vaker dat collega’s meekrijgen niet altijd makkelijk is. Hieronder deel ik daarom graag nog een aantal tips die we ophaalden tijdens de trainingen: 

  • Bepaal wat je eerste stap is en deel deze met collega’s, als stok achter de deur.
  • Zoek een paar medestanders binnen je organisatie.
  • Laat je collega’s de kracht van reflectie ervaren in een korte bijeenkomst.
  • Bedenk wat je nodig hebt om er binnen je organisatie mee aan de slag te gaan.
  • Onderzoek wat je teamleden nodig hebben om gemotiveerd te raken; wat zit hen in de weg?

Oefenen

Wil jij ook niet op de bank zitten, maar actief aan de slag met reflectie binnen je organisatie? Zelf de kracht van oefeningen ervaren en nog meer tips krijgen over hoe je collega’s mee krijgt? Meld je dan aan voor de 'Reflecteren met je team! Train-de-trainer dag' op 9 oktober aanstaande.

Over de auteur

Claudia Versteeg

Claudia is actief binnen uiteenlopende projecten gericht op professionalisering en zet zich in om het vakmanschap van professionals in de jeugdsector te versterken. Zij geeft trainingen en workshops over reflectievaardigheden om deelnemers op een interactieve manier te laten zien en ervaren dat reflectie op een eenvoudige, leuke en gevarieerde manier in de praktijk toe te passen is.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord