Blogs

De valkuil van de 'vage zorgen'

1943

Kindermishandeling. Verwaarlozing. Onveiligheid. We gebruiken soms grote woorden als we ons zorgen maken over kinderen. Als professionals hebben we de plicht om concreet aan te geven welk gedrag van ouders in onze ogen schadelijk is voor hun kinderen, en wat die schade dan precies is. In de praktijk is dat best lastig.

Nog te vaak staan rapportages vol vage zorgen, zoals ‘Ouders schieten tekort’, ‘Moeder is onmachtig’, ‘Vader is agressief’ of ‘De ontwikkeling van het kind wordt ernstig bedreigd.’ Oké, maar wat dan, hoe dan? Wat doen ouders precies verkeerd? Hoe erg is dat voor het kind? Wie stelt, moet bewijzen.

Vage kindermishandeling

Vaag blijven is makkelijk, concreet worden is moeilijk. Zeker als het gaat om onveiligheid. Want kindermishandeling is een geheim dat de meeste gezinnen niet zomaar prijsgeven. En veel hulpverleners zijn terughoudend om ernaar te vragen, om het mis te hebben, om contact te verliezen, et cetera. Er zijn genoeg redenen waarom het niet lukt om concreet te worden.

Op basis van vage zorgen kunnen we niet de juiste beslissingen nemen

Maar er zijn nog veel zwaarder wegende redenen om het wél te proberen. We kunnen kinderen niet helpen als we niet superconcreet zijn over onveiligheid. En hun ouders ook niet, trouwens. Op basis van vage zorgen kunnen we niet de juiste beslissingen nemen. En verkeerde beslissingen hebben vaak dramatische gevolgen, zoals onnodige uithuisplaatsingen.

Investeren

Het is de combinatie van messcherp en hard zijn op onveiligheid, maar zacht en compassievol in de relatie met ouders, die ons in staat stelt om concreet te worden. Die combinatie vergt veel training en vakmanschap van de hulpverlener. Daar moeten we in investeren. Door te werken aan ons partnerschap met ouders. Door de focus te houden op de kinderen. Door te oefenen in het betrekken van netwerken. Door het blijven stellen van vragen, waarbij we langzaam de ui afpellen tot we bij de kern van de onveiligheid komen. Als we dat niet doen, blijven we steken in vage zorgen en dan wordt het veiligheidsplan op drijfzand gebouwd.

Agressief?

Laatst mocht ik aansluiten bij een casuïstiekbespreking. Een werker die aangaf goed in de zaak te zitten, maakte zich grote zorgen over onder andere agressief gedrag van vader in het bijzijn van zijn jonge kind. Aan de hand van de ‘Schade Matrix’, een tool van de interventie Signs of Safety, probeerden we concreet te maken wanneer dat gedrag dan voorkwam. Wanneer was de eerste keer, de laatste keer, de ergste keer? En wat was dat gedrag dan precies? Wat was de concrete impact op het kind?

Dat viel niet mee. Ze had het vooral van horen zeggen, zo bleek. Van andere hulpverleners die zich allemaal vage zorgen maakten. Maar het was lastig om een specifiek incident te benoemen of de concrete schade voor het kind aan te geven.

Toen werd duidelijk hoe weinig we nog wisten van de zaak, en hoe belangrijk het is om met ouders in gesprek te gaan en eerst vragen te stellen alvorens te oordelen. Zo hielp deze werkwijze de werker om een volgende, wijze stap te bedenken die ze zou kunnen zetten, in plaats van te handelen op basis van vage zorgen en angst.

Trap er dus niet in, in die valkuil van de vage zorgen! Investeer in partnerschap. Oefen met uitvragen van onveiligheid in casuïstiekbesprekingen, zodat je weet wat voor vragen je moet stellen om je zorgen concreet te krijgen. Want vage kindermishandeling is niet te bestrijden. Concrete wel.

Over de auteur

Nic Drion

30 jaar ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij de Kindertelefoon, Medisch Kleuterdagverblijf, Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en  Nederlands Jeugdinstituut. Momenteel werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.. Daarnaast freelance werkzaam als trainer op het terrein van de Meldcode, kindermishandeling, veiligheidsplanning en oplossingsgericht werken. Expertise: kindermishandeling, huiselijk geweld, Veilig Thuis, jeugdbescherming, familiegroepsplan, Family Finding, Signs of Safety.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Manager

Helemaal mee eens, Nic. Misschien kan ik wat tools aanreiken:

De Signalenwijzer van stichting www.praatoverkindermishandeling.nl. Hiermee kun je met je team oefenen in het oppikken en bespreken van vage signalen van kindermishandeling. Dit is absoluut de eerste stap. Diezelfde stichting doet ook voorlichting met behulp van ervaringsdeskundigen. Zéér de moeite waard.

Verder zou je www.functioneringsprofiel.nl kunnen bezoeken. Deze tool helpt je door alle direct betrokkenen alle zorgen rondom een kind haarscherp in beeld te brengen en dit te vertalen naar aanknopingspunten voor handelen.

Medewerker
Wat een prachtige woorden en wat een mooie teksten in Blogs ook hier in Kennisnet. Maar dan..die ernstige realiteit van een vuige tirannieke Jeugdzorg,die NIET aan feitenonderzoek doet en de kinderrechters als stempelaars voor haar organisatie helemaal meeheeft. Immers 95 % van alle aanvragen van instanties als Jeugdbescherming,WSG,LdH wordt toch toegewezen aan die Jeugdzorg e.a. Wat een dramatiek: een tirannieke Jeugdbescherming e.a., volledig gedekt door zgn. kinderrechters. Jeugdbescherming, die goeddeels moet bestaan van......kinderen uithuis. Vandaar de vele klachten over JB. e.a...... wat een tragiek,wat een drama's Je wil toch niet bij zo'n organisatie werken ,die met halve leugens, onvolledige rapporten,vage zorgen ( zie blog van Nic.Drion) werkt. Wie wil serieus helpen bij dit grote onrecht voor kinderen en ouders .Kinderen heben recht op :::: een eerlijk proces, ::::op familie, :::::op broer en zus, behalve bij Jeugdbescherming DutchChildCenter 0620673029

Hallo

Als deze situatie niet door moeder word gedaan maar mijn zoon is onterecht uit huis en heeft zoon kom plekse aandoeningen en word op dit moment in intermetzo eefde zwaar mishandeld wat word hier van aandacht aan besteed. 

Voor mijn zoon heb ik twee jaar geleden hulp gevraagd voor zijn aandoeningen maar hij heeft nog steeds geen hulp en ik als moeder ook niet

Mijn zoon is lichamelijk ,geestelijk ,seksuele handelingen, met drugs te maken gehad , mes bedriegt, zelfdoding , zichzelf in brand steken en regelmatig lange tijd in een iscoleer geplaatst word.Van deze situatie heb ik als moeder bewijzen van en foto's .Het gaat hierover een jonge van 13 jaar die op een besloten groep zit tussen jongeren van 16 en 18 jaar

Dit is toch geen hulp bieden als een kind om hulp vraag waardoor hij naar twee jaar geheel in het diepe is gegooid. 

Als gezaghebbende moeder sta je machteloos vraag hulp en dan ben je zoon volledig kwijt en in alle opzichten zwaar mishandeld 

Met vriendelijke groet W v Rijswijk 

Hallo

Als deze situatie niet door moeder word gedaan maar mijn zoon is onterecht uit huis en heeft zoon kom plekse aandoeningen en word op dit moment in intermetzo eefde zwaar mishandeld wat word hier van aandacht aan besteed. 

Voor mijn zoon heb ik twee jaar geleden hulp gevraagd voor zijn aandoeningen maar hij heeft nog steeds geen hulp en ik als moeder ook niet

Mijn zoon is lichamelijk ,geestelijk ,seksuele handelingen, met drugs te maken gehad , mes bedriegt, zelfdoding , zichzelf in brand steken en regelmatig lange tijd in een iscoleer geplaatst word.Van deze situatie heb ik als moeder bewijzen van en foto's .Het gaat hierover een jonge van 13 jaar die op een besloten groep zit tussen jongeren van 16 en 18 jaar

Dit is toch geen hulp bieden als een kind om hulp vraag waardoor hij naar twee jaar geheel in het diepe is gegooid. 

Als gezaghebbende moeder sta je machteloos vraag hulp en dan ben je zoon volledig kwijt en in alle opzichten zwaar mishandeld 

Met vriendelijke groet W v Rijswijk 

Hallo

Als deze situatie niet door moeder word gedaan maar mijn zoon is onterecht uit huis en heeft zoon kom plekse aandoeningen en word op dit moment in intermetzo eefde zwaar mishandeld wat word hier van aandacht aan besteed. 

Voor mijn zoon heb ik twee jaar geleden hulp gevraagd voor zijn aandoeningen maar hij heeft nog steeds geen hulp en ik als moeder ook niet

Mijn zoon is lichamelijk ,geestelijk ,seksuele handelingen, met drugs te maken gehad , mes bedriegt, zelfdoding , zichzelf in brand steken en regelmatig lange tijd in een iscoleer geplaatst word.Van deze situatie heb ik als moeder bewijzen van en foto's .Het gaat hierover een jonge van 13 jaar die op een besloten groep zit tussen jongeren van 16 en 18 jaar

Dit is toch geen hulp bieden als een kind om hulp vraag waardoor hij naar twee jaar geheel in het diepe is gegooid. 

Als gezaghebbende moeder sta je machteloos vraag hulp en dan ben je zoon volledig kwijt en in alle opzichten zwaar mishandeld 

Met vriendelijke groet W v Rijswijk 

Hallo

Als deze situatie niet door moeder word gedaan maar mijn zoon is onterecht uit huis en heeft zoon kom plekse aandoeningen en word op dit moment in intermetzo eefde zwaar mishandeld wat word hier van aandacht aan besteed. 

Voor mijn zoon heb ik twee jaar geleden hulp gevraagd voor zijn aandoeningen maar hij heeft nog steeds geen hulp en ik als moeder ook niet

Mijn zoon is lichamelijk ,geestelijk ,seksuele handelingen, met drugs te maken gehad , mes bedriegt, zelfdoding , zichzelf in brand steken en regelmatig lange tijd in een iscoleer geplaatst word.Van deze situatie heb ik als moeder bewijzen van en foto's .Het gaat hierover een jonge van 13 jaar die op een besloten groep zit tussen jongeren van 16 en 18 jaar

Dit is toch geen hulp bieden als een kind om hulp vraag waardoor hij naar twee jaar geheel in het diepe is gegooid. 

Als gezaghebbende moeder sta je machteloos vraag hulp en dan ben je zoon volledig kwijt en in alle opzichten zwaar mishandeld 

Met vriendelijke groet W v Rijswijk 

Hallo

Als deze situatie niet door moeder word gedaan maar mijn zoon is onterecht uit huis en heeft zoon kom plekse aandoeningen en word op dit moment in intermetzo eefde zwaar mishandeld wat word hier van aandacht aan besteed. 

Voor mijn zoon heb ik twee jaar geleden hulp gevraagd voor zijn aandoeningen maar hij heeft nog steeds geen hulp en ik als moeder ook niet

Mijn zoon is lichamelijk ,geestelijk ,seksuele handelingen, met drugs te maken gehad , mes bedriegt, zelfdoding , zichzelf in brand steken en regelmatig lange tijd in een iscoleer geplaatst word.Van deze situatie heb ik als moeder bewijzen van en foto's .Het gaat hierover een jonge van 13 jaar die op een besloten groep zit tussen jongeren van 16 en 18 jaar

Dit is toch geen hulp bieden als een kind om hulp vraag waardoor hij naar twee jaar geheel in het diepe is gegooid. 

Als gezaghebbende moeder sta je machteloos vraag hulp en dan ben je zoon volledig kwijt en in alle opzichten zwaar mishandeld 

Met vriendelijke groet W v Rijswijk 

Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: DUTCH CHILD CENTER
Functie: Medewerker
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Geen
Functie: Moeder
Organisatie: YOEP en ChildPoint
Functie: Manager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord