Blogs

'De vraagstukken van wijkteams komen vaak overeen'

245

De afgelopen vijf jaar zijn in de rubriek Vraag en antwoord dan 250 vragen geplaatst en in veel gevallen ook beantwoord. Vooral voorafgaand aan en vlak na de transitie was dit een levendige rubriek waar allerlei vraagstukken en tips werden gedeeld. Van inrichting van wijkteams en pleegzorg tot privacy en geschikte methodieken, allerlei onderwerpen passeerden de revue.

Marion Goedhart, vraagsteller van het eerste uur, stelde in juni 2013 vanuit haar adviseursrol bij een gemeente de volgende vraag: 'Integrale wijkteams en specialistische hulp, hoe verhouden die zich straks tot elkaar?'

'De zoektocht naar wat je doet in de wijkteams en wat niet, die is er nog steeds.'

Momenteel is Goedhart werkzaam als directeur van de coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland. In hoeverre is haar vraag nog steeds relevant? 'Hier valt nog steeds winst op te behalen', zegt Goedhart. 'De zoektocht naar wat je doet in de wijkteams en wat niet, die is er nog steeds. Neem als voorbeeld de ambulante lvb-hulp. Die zit nu in de wijkteams in onze regio, maar dat betekent dat bij de specialisten de ambulante hulp er voor een groot deel uit is. We vragen ons af of dat wel zo handig is. Daarnaast zoeken we ook voortdurend hoe de teams zich verhouden ten opzichte van de ggz-instelling. Daarbij is het ook belangrijke hoe je de afspraken interpreteert die op papier staan. Neem nu de afspraken over het uitvoeren van 'basisdiagnostiek'. Wat verstaan we daar dan precies onder?'

Gevraagd naar de zin van het delen van ervaringen benadrukt Goedhart dat dilemma's en twijfels benoemen en daarop reflecteren zinvoller is dan alleen maar de successen delen. 'Wijkteams zijn natuurlijk per gemeente verschillend ingericht. Maar de achterliggende vraagstukken komen vaak overeen. Dus het is goed om het daarover te hebben.'

Kennisnet Jeugd gaat binnenkort stoppen. Goedhart reflecteert: 'Het is jammer dat landelijke kennissites niet allemaal tot leven zijn gekomen. Ik zie wel dat bijvoorbeeld online kennisuitwisseling werkt binnen de Associatie van Wijkteams. Maar dat komt misschien doordat het kleiner is.

Over de auteur

Kennisnet Jeugd

De redactie van Kennisnet Jeugd plaats soms zelf bijdragen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord