Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Circus Inkoop is in de stad!

Voor gemeenten en jeugdhulpinstellingen is het een spannende en drukke tijd: circus Inkoop zet de tenten op. Welke zorg mag volgend jaar blijven en wie mag die zorg uitvoeren tegen welke prijs?

3267

Zin en onzin van de pedagogische tik

Deze maand is het alweer tien jaar geleden dat een ‘verbod’ op geweld in de zorg voor een kind is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Nog steeds zijn de meningen daarover verdeeld.

3999

De kosten van een onderwijs-zorgarrangement

Onderwijs -zorgarrangementen kunnen duur zijn, erg duur. Door bezuinigingen is het te begrijpen dat iedereen zoekt naar goedkopere mogelijkheden. Maar hoe pak je dat aan? En waar kun je op snijden?

1402

Echte professionals weten wat ze kennen en kunnen

Jeugd- en gezinsprofessionals lijken soms bijna te bezwijken onder hun werkdruk. Een duidelijke beroepsidentiteit zou hen helpen om hun grenzen te bewaken en te laten zien waar ze voor staan.

3193

Onderwijs-zorgarrangementen: een cijferexercitie

Hoe bepaal je als gemeente voor hoeveel kinderen je een onderwijs-zorgarrangement in moet richten? Een exact aantal noemen is lastig, maar we hebben wel zicht op hoeveel kinderen zorg nodig hebben.

1046

Dit kind heeft niemand!?

Nog regelmatig hoor ik in de jeugdzorg: ‘Dit kind heeft niemand’ of ‘Er is geen netwerk’. Kevin Campbell, die eind september een ‘bootcamp’ Family Finding gaf in Amsterdam, kan er nog...

6735

Coöperaties in het onderwijs van Mondragón

Vergaande samenwerking van schoolbesturen in onze krimpregio’s biedt voordelen. Maar zijn deze besturen wel in staat de belangen van de regionale gemeenschap boven het schoolbelang te stellen?

766

Ouders als startpunt bij onderwijs-zorgarrangementen

Bij het opstellen van een onderwijs-zorgarrangement is er één absoluut onvermijdelijk startpunt, namelijk de ouder(s) of opvoeder(s). Als zij niet van harte meewerken is de kans simpelweg verkeken.

3173

Monitoren? Begin bescheiden

Werken met vragenlijsten is niet de grootste hobby van professionals. Het is niet altijd prettig om een cliënt tijd en aandacht te vragen voor een vragenlijst. Een goed begin is een bescheiden begin.

687

Veiligheid van kinderen borgen doe je niet alleen

Hoe signaleer je als wijkteamprofessional onveilige opvoedsituaties en hoe vergroot je veiligheid? Reflecteren helpt daarbij: op drempels die je ervaart, je kennis en vaardigheden en verbeterkansen.

1651
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: De Pannenboog
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: NJi
Functie: Adviseur
Organisatie: BMC Advies
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord