Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Coöperaties in het onderwijs van Mondragón

Vergaande samenwerking van schoolbesturen in onze krimpregio’s biedt voordelen. Maar zijn deze besturen wel in staat de belangen van de regionale gemeenschap boven het schoolbelang te stellen?

707

Ouders als startpunt bij onderwijs-zorgarrangementen

Bij het opstellen van een onderwijs-zorgarrangement is er één absoluut onvermijdelijk startpunt, namelijk de ouder(s) of opvoeder(s). Als zij niet van harte meewerken is de kans simpelweg verkeken.

3006

Monitoren? Begin bescheiden

Werken met vragenlijsten is niet de grootste hobby van professionals. Het is niet altijd prettig om een cliënt tijd en aandacht te vragen voor een vragenlijst. Een goed begin is een bescheiden begin.

595

Veiligheid van kinderen borgen doe je niet alleen

Hoe signaleer je als wijkteamprofessional onveilige opvoedsituaties en hoe vergroot je veiligheid? Reflecteren helpt daarbij: op drempels die je ervaart, je kennis en vaardigheden en verbeterkansen.

1513

Laten we altijd onderdeel van de oplossing zijn

Wat is dat toch dat gemeenten en instellingen, ondanks alle goede intenties en hun enorme inzet, soms meer een onderdeel van het probleem dan van de oplossing lijken te zijn?

1437

Eenvoudig, kort én leuk reflecteren - het kan

Reflecteren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast intervisie zijn er meer mogelijkheden om te reflecteren in de dagelijkse praktijk - eenvoudig, kort én leuk.

2414

Naar een reëel perspectief in onderwijs-zorgarrangementen

Het opstellen van onderwijs-zorgarrangementen is een hele opgave. Ik bespreek vier essentiële elementen die het voor iedereen makkelijker maken tot goede onderwijs-zorgarrangementen te komen.

2824

Drukte aan de keukentafel

We komen graag aan de keukentafel bij gezinnen. Zo graag dat het druk wordt. Te veel hulpverleners, waardoor de mensen die er eigenlijk moeten zitten – familie, buren, vrienden - wegblijven.

2175

Welkom in Nederland, de blik van 'asielkinderen'

In deze vlog komen de bijzondere en aangrijpende verhalen van vluchtelingenkinderen aan bod die naar Nederland kwamen met hun familie.

1860

De herintroductie van het 'gewone' in de jeugdbescherming

Ik herinner me een frêle vrouw die onbevreesd de moeilijkste gezinnen tegemoet trad. Waar zijn de vrijwilligers gebleven in de jeugdbescherming?

1598
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Redactie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: De Pannenboog
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Senior medewerker inhoud
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: NJI
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: BMC Advies
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord