Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Dit kind heeft niemand!?

Nog regelmatig hoor ik in de jeugdzorg: ‘Dit kind heeft niemand’ of ‘Er is geen netwerk’. Kevin Campbell, die eind september een ‘bootcamp’ Family Finding gaf in Amsterdam, kan er nog...

6962

Coöperaties in het onderwijs van Mondragón

Vergaande samenwerking van schoolbesturen in onze krimpregio’s biedt voordelen. Maar zijn deze besturen wel in staat de belangen van de regionale gemeenschap boven het schoolbelang te stellen?

816

Ouders als startpunt bij onderwijs-zorgarrangementen

Bij het opstellen van een onderwijs-zorgarrangement is er één absoluut onvermijdelijk startpunt, namelijk de ouder(s) of opvoeder(s). Als zij niet van harte meewerken is de kans simpelweg verkeken.

3302

Monitoren? Begin bescheiden

Werken met vragenlijsten is niet de grootste hobby van professionals. Het is niet altijd prettig om een cliënt tijd en aandacht te vragen voor een vragenlijst. Een goed begin is een bescheiden begin.

755

Veiligheid van kinderen borgen doe je niet alleen

Hoe signaleer je als wijkteamprofessional onveilige opvoedsituaties en hoe vergroot je veiligheid? Reflecteren helpt daarbij: op drempels die je ervaart, je kennis en vaardigheden en verbeterkansen.

1795

Laten we altijd onderdeel van de oplossing zijn

Wat is dat toch dat gemeenten en instellingen, ondanks alle goede intenties en hun enorme inzet, soms meer een onderdeel van het probleem dan van de oplossing lijken te zijn?

1593

Eenvoudig, kort én leuk reflecteren - het kan

Reflecteren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast intervisie zijn er meer mogelijkheden om te reflecteren in de dagelijkse praktijk - eenvoudig, kort én leuk.

2820

Naar een reëel perspectief in onderwijs-zorgarrangementen

Het opstellen van onderwijs-zorgarrangementen is een hele opgave. Ik bespreek vier essentiële elementen die het voor iedereen makkelijker maken tot goede onderwijs-zorgarrangementen te komen.

2991

Drukte aan de keukentafel

We komen graag aan de keukentafel bij gezinnen. Zo graag dat het druk wordt. Te veel hulpverleners, waardoor de mensen die er eigenlijk moeten zitten – familie, buren, vrienden - wegblijven.

2477

Welkom in Nederland, de blik van 'asielkinderen'

In deze vlog komen de bijzondere en aangrijpende verhalen van vluchtelingenkinderen aan bod die naar Nederland kwamen met hun familie.

1978
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: De Pannenboog
Functie: Adviseur
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: NJI
Functie: Adviseur
Organisatie: NJi
Functie: Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: BMC Advies
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord