Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Reflecteren met een getallenlijn

Hoe-vragen: collega’s en ik krijgen ze regelmatig. Hoe kan ik op A en B reflecteren? Praktische werkvormen kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld een getallenlijn.

1473

Een smoelenboek en het nut van trainingen

Als je een ervaren hulpverlener bent, zal je het aantal trainingen dat je hebt gehad, vermoedelijk niet meer kunnen tellen. De vraag is welke uitwerking die hebben gehad op je dagelijkse werk.

507

Jongerenwerk en jeugd-ggz: samenwerken loont

Vraag aan jongeren met psychische problemen hoe wij met hen omgaan, en je krijgt een beeld van barrières, onbegrip en stigma’s. Samenwerking tussen jongerenwerk en jeugd-ggz kan hen helpen.

1901

Doelgericht werken: de vraag van de cliënt centraal

Doelgericht werken is nuttig, ook in de jeugdhulp. Het zorgt ervoor dat de hulpvraag van cliënten centraal blijft staan. In de praktijk zie ik echter dat jeugdhulpaanbieders kansen laten liggen.

1544

Weet u wat ontzorgen is?

In het beleid staat ontzorgen veelal voor het versterken van eigen kracht en minder inzet van specialistische jeugdhulp. Deze ontwikkeling geeft veel ouders van kwetsbare juist extra kopzorgen.

1320

Geef uit huis geplaatste kinderen hun netwerk terug

Een gezinsvoogd neemt de tijd om met een jongen die in een gezinshuis woont ooms en tantes te bezoeken die hij lang niet heeft gezien. Dit contact is belangrijk, maar we maken het te weinig mogelijk.

4710

Het ontembare spook van de verantwoordingsdruk

Regeldruk vormt een bedreiging voor de transformatie. We moeten in de verantwoording terug naar de bedoeling: goede hulp.

1440

Meer jeugdhulp in gezinnen vraagt daadkracht van gemeenten

Opvang in pleeggezinnen of gezinshuizen is de beste oplossing voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. Ik denk dat gemeenten meer kunnen én moeten doen om dat mogelijk te maken.

1454

Zweden: een diep geloof in preventie en kennis

De Zweedse gemeente Botkyrka stelt preventie centraal in haar jeugdbeleid. Dat begint op de voorschool, waar ouders bij leidsters terecht kunnen met vragen over opvoeding.

1675

Betrek het netwerk ook als het moeilijk wordt

Als we ons zorgen maken over de veiligheid van een kind, hebben we de steun van het netwerk meer nodig dan ooit. Juist dan lijkt dat moeilijk te realiseren. Er dan maar vanaf zien is een slechte zet.

1275
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Directeur
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Programmamanager
Organisatie: NJR
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Gezin Centraal (www.gezincentraal.nl)
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord