Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Laten we altijd onderdeel van de oplossing zijn

Wat is dat toch dat gemeenten en instellingen, ondanks alle goede intenties en hun enorme inzet, soms meer een onderdeel van het probleem dan van de oplossing lijken te zijn?

1526

Eenvoudig, kort én leuk reflecteren - het kan

Reflecteren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast intervisie zijn er meer mogelijkheden om te reflecteren in de dagelijkse praktijk - eenvoudig, kort én leuk.

2616

Naar een reëel perspectief in onderwijs-zorgarrangementen

Het opstellen van onderwijs-zorgarrangementen is een hele opgave. Ik bespreek vier essentiële elementen die het voor iedereen makkelijker maken tot goede onderwijs-zorgarrangementen te komen.

2921

Drukte aan de keukentafel

We komen graag aan de keukentafel bij gezinnen. Zo graag dat het druk wordt. Te veel hulpverleners, waardoor de mensen die er eigenlijk moeten zitten – familie, buren, vrienden - wegblijven.

2364

Welkom in Nederland, de blik van 'asielkinderen'

In deze vlog komen de bijzondere en aangrijpende verhalen van vluchtelingenkinderen aan bod die naar Nederland kwamen met hun familie.

1929

De herintroductie van het 'gewone' in de jeugdbescherming

Ik herinner me een frêle vrouw die onbevreesd de moeilijkste gezinnen tegemoet trad. Waar zijn de vrijwilligers gebleven in de jeugdbescherming?

1664

Aan schaarste geen gebrek!

Wat is de overeenkomst tussen werkers in de jeugdzorg en veel van hun cliënten? Het antwoord: schaarste!

1883

Verantwoordelijkheid als bijnaam

Net als vele anderen zag ik op tv ‘Zomergasten’ met Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Ik ben onder de indruk hoe hij weigerde zich te laten voorstaan op allerlei verdiensten.

2250

Cliëntondersteuning? Nog nooit van gehoord

‘Wauw, ik loop al jaren met mijn kind in de jeugd-ggz en dit hoor ik voor het eerst , zei een ouder toen ik vertelde over onafhankelijke cliëntondersteuning. Daar kunnen ouders en jongeren...

2984

Afrekenen met afrekenen

Het verzamelen van gegevens over de outcome van jeugdhulp is niet bedoeld om professionals af te rekenen op hun resultaten. Het helpt bij het praten over de hulp en het verbeteren van de kwaliteit.

3397
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, Kennisinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie: Redactie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: De Pannenboog
Functie: Senior medewerker inhoud
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: NJI
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Clientenbelang Amsterdam / Zorgbelang
Sector / werkveld: Cliëntorganisatie: belangenbehartiging en medezeggenschap
Functie: Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: NJi
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord