Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Gemeenten, schakel jongeren in!

De afgelopen maanden is de nieuwe Jeugdwet onderwerp van gesprek geweest, van Den Haag tot in de dorpskroeg. De gesprekken gingen veelal over moeilijke en technische kwesties, zoals budgettering,...

2690

Dossiers ontsluiten voor de client is niet hetzelfde als communicatie

Sanne-Lot van Ulzen

Veel zorginstellingen uit gehandicaptenzorg en jeugdzorg die we spreken zijn bezig om informatie en dossiers ‘te ontsluiten’ voor de ouders. De ouders mogen meekijken. En soms zelf reageren.

2197

Juridische aansprakelijkheid in wijkteams onderbelicht

In heel Nederland werken gemeentes experimenteel met teams die onder de benaming  generalistenteams, basisteams, (sociaal) wijkteam, enz. worden weggezet. Hier gebruik ik de naam ‘wijkteam’....

5855

Werken in dialoog met ouders en kinderen

Medewerkers van Bureau Jeugdzorg horen zichzelf graag praten en geven geen gehoor aan de wensen en ideeën van ouders en kinderen. Dat stelt Gaya de Vos, maatschappelijk werker in Dronrijp, in...

2647

Jeugdzorg, werk voor iedereen?

Wat willen wij, medewerkers van bureau jeugdzorg, echt graag weten over de transitie?

2412

Evidence based werken: een verstandige eis?

Deze week konden mensen in de Nieuwsbrief Jeugd antwoord geven op de volgende vraag:

3346

De transitie, het zwaard van Damocles?

‘De vijftien bureaus jeugdzorg dreigen collectief ontslag aan te vragen voor al hun dertigduizend medewerkers’, schreef De Telegraaf op 14 november. Het bericht verwoordt de onrust die ik als...

3227

Gemeente aan zet om ouderregie te bevorderen

Sanne-Lot van Ulzen

Eén van de speerpunten bij de transitie van de jeugdzorg is ouderregie. Als ouders meer de regie hebben, liefst hun eigen casemanager zijn, dan levert dat meer betrokken ouders op en dat is goed...

1649

Verdrijf de tirannie

Tirannie in de jeugdzorg. Dat is de titel van het proefschrift van René Clarijs dat vandaag verschijnt. Een schrijnende titel, net als de opdracht waar het proefschrift mee begint: 'Opgedragen...

3609
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Augeo
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Manager
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Bestuurslid NJR
Organisatie: NJR
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Intermetzo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: Avans hogeschool
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Onderwijs, Jeugdreclassering
Functie(s): Jeugdbeschermer
Organisatie: Bureau Jeugdzorg Haaglanden
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jurist
Organisatie: CONRISQ Groep
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord