Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

De transitie, het zwaard van Damocles?

‘De vijftien bureaus jeugdzorg dreigen collectief ontslag aan te vragen voor al hun dertigduizend medewerkers’, schreef De Telegraaf op 14 november. Het bericht verwoordt de onrust die ik als...

3137

Gemeente aan zet om ouderregie te bevorderen

Sanne-Lot van Ulzen

Eén van de speerpunten bij de transitie van de jeugdzorg is ouderregie. Als ouders meer de regie hebben, liefst hun eigen casemanager zijn, dan levert dat meer betrokken ouders op en dat is goed...

1626

Verdrijf de tirannie

Tirannie in de jeugdzorg. Dat is de titel van het proefschrift van René Clarijs dat vandaag verschijnt. Een schrijnende titel, net als de opdracht waar het proefschrift mee begint: 'Opgedragen...

3563

Vechten tegen de bierkaai.

Leuke titel voor een blog, toch!? kan je melden dat het 4 van de 5 keer zo voelt als je als ouder(s) te maken krijgt met een instantie die volgens eigen zeggen in het belang van jou kind behoren...

2841

Wijkteam

‘Mijn dochtertje van 3 wilde maar niet op de wc poepen, alleen maar in de luier. Dat gaf steeds meer gedoe en paniek als ik haar op de wc zette, want over een paar weken zou ze naar groep 1...

1967

Visie eigen kracht verwatert

Vaak word ik uitgenodigd om deel te nemen aan rondetafelgesprekken over de transities. Die beginnen steevast met de focus op visie die me erg goed bevalt: men wil de kracht van ouders, jeugdigen...

4844

Wat heb jij afgelopen week gedaan om de jeugdtransitie te doen slagen?

Sanne-Lot van Ulzen

Ik merk dat veel mensen nogal geneigd zijn om te vertellen wat ANDEREN moeten doen om de jeugdtransitie te doen slagen. Of ze weten allerlei redenen te bedenken waardoor de transitie niet zal slagen.

1854

Is de gespecialiseerde zorg te duur?

In gesprekken over de verdeling van budgetten voor de zorg voor jeugd, hoor ik regelmatig opmerkingen als: 'De gespecialiseerde zorg is belachelijk duur' en 'We geven zo'n 80% van de zorgkosten...

2658

Met de kennis van nu… (deel 2)

Met de kennis van nu had ik mijn vorige blog wellicht anders geschreven! Natuurlijk is het leuk om te zien dat de blog veel is gelezen en ook wordt gewaardeerd, maar helaas is er nog niemand die...

1732
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Maatschappelijk werker
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Functie(s): Manager
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Intermetzo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Het ABC
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Eigen Kracht Centrale
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: Avans hogeschool
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Onderwijs, Jeugdreclassering
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord