Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

De zorgen van een ouder

Sanne-Lot van Ulzen

Als ouder -en als ontwikkelaar van Blogboek- maak ik me zorgen over het verloop van de transitie jeugdzorg.

2108

Crisisinterventie in de Jeugdzorg

Never waste a good crisis

4360

Van Zorgstaat naar Zoek- het- zelf- maar- uit-staat.

De onrust binnen ons Nederland woekert levendig voert. De troonsrede van afgelopen dinsdag maakt helder, dat wij Nederlanders in de toekomst echt niet meer hoeven te rekenen op onze...

1884

Zijn waar je doelgroep is: online!

Dichter bij de cliënt, herkenbare zorg voor jeugd en minder bureaucratie. Zomaar drie doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Nieuw samengestelde teams van hulpverleners...

2495

Sla de mappen met cijfers dicht…

Het voor de hand liggende wordt meestal het grondigst vergeten, schreef de Duitse dichter Christian Morgenstern ooit. De link met de transitie jeugdzorg is eenvoudig gelegd. Wie weet er veel van...

2017

Zorgbudget? Eerlijk delen!

Het gaat in deze transitie toch echt ook over geld. Veel liever zouden we ons daar natuurlijk helemaal niet mee bezig houden maar willen we vooral kijken naar wat beste is voor de jeugd en...

2752

Stoornis een excuus? Graag meer kennis en begrip!

In de transformatie van de zorg is er veel aandacht voor normaliseren en ontzorgen. In discussies hierover wordt onder meer gezegd dat kinderen en ouders een stoornis te vaak als excuus gebruiken...

5313

Gaan voor goed genoeg

“We leven in een geweldige tijd…” Met deze woorden begint een commercial van een duurzame bank waarin zij de boodschap willen overbrengen dat klein het nieuwe groot is. Met wat ik elke dag...

1442

Zorgen van een optimist

Waar ik me zorgen over maak is dat we in het land met de gelukkigste jeugd ter wereld nog steeds zoveel kinderen hebben met wie het helemaal fout gaat. Ik wil het hebben over de kinderen met...

2701

Ruimte voor de professional

Weg met de regelzucht en controledrift! Geef de professional de ruimte! Verlos hem van vervelende indicatieprocedures en protocollen! Het zijn oneliners die het goed doen. Makkelijk geroepen, denk...

2342
Functie(s): Expert
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur Gezin, School & Samenleving
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Functie(s): Adviseur
Organisatie: ZZP'er
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering
Functie(s): Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugd-ggz, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Intermetzo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Belangenorganisatiesoverijssel
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: BJAA, ARKIN
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord