Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Visie eigen kracht verwatert

Vaak word ik uitgenodigd om deel te nemen aan rondetafelgesprekken over de transities. Die beginnen steevast met de focus op visie die me erg goed bevalt: men wil de kracht van ouders, jeugdigen...

5200

Wat heb jij afgelopen week gedaan om de jeugdtransitie te doen slagen?

Sanne-Lot van Ulzen

Ik merk dat veel mensen nogal geneigd zijn om te vertellen wat ANDEREN moeten doen om de jeugdtransitie te doen slagen. Of ze weten allerlei redenen te bedenken waardoor de transitie niet zal slagen.

2018

Is de gespecialiseerde zorg te duur?

In gesprekken over de verdeling van budgetten voor de zorg voor jeugd, hoor ik regelmatig opmerkingen als: 'De gespecialiseerde zorg is belachelijk duur' en 'We geven zo'n 80% van de zorgkosten...

2852

Met de kennis van nu… (deel 2)

Irene Sies

Met de kennis van nu had ik mijn vorige blog wellicht anders geschreven! Natuurlijk is het leuk om te zien dat de blog veel is gelezen en ook wordt gewaardeerd, maar helaas is er nog niemand die...

1931

Ouders verliezen regie

Vanochtend hoorde ik Jo Hermanns op Lijn 1 pleiten voor de transitie jeugdzorg want dan is de aandacht veel meer op opvoeding gericht en minder op stoornissen.

3429

Goedkoop is duurkoop

Het welslagen van transitie en transformatie van het jeugdstelsel hangt sterk af van of het ons lukt een effectieve, integrale eerstelijn tot stand te brengen. Het idee is dat de ouders en...

2889

Met de kennis van nu... (van je fouten kun je leren)

Irene Sies

Met de kennis van nu hadden we destijds anders gehandeld. Een veel gehoorde uitspraak tegenwoordig, die zeker ook opgaat voor de jeugdzorg, zowel op casusniveau als op beleidsniveau. Bij...

1829

De zorgen van een ouder

Sanne-Lot van Ulzen

Als ouder -en als ontwikkelaar van Blogboek- maak ik me zorgen over het verloop van de transitie jeugdzorg.

2184

Crisisinterventie in de Jeugdzorg

Never waste a good crisis

4587

Van Zorgstaat naar Zoek- het- zelf- maar- uit-staat.

De onrust binnen ons Nederland woekert levendig voert. De troonsrede van afgelopen dinsdag maakt helder, dat wij Nederlanders in de toekomst echt niet meer hoeven te rekenen op onze...

1980
Functie: Bestuurder
Organisatie: NJi
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Ouder
Organisatie: Platform verontruste ouders en transitie jeugdzorg vanuit ouderperspectief
Functie: Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: BJAA, ARKIN
Functie: Bestuurder
Organisatie: Eigen Kracht Centrale
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord