Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Van Zorgstaat naar Zoek- het- zelf- maar- uit-staat.

De onrust binnen ons Nederland woekert levendig voert. De troonsrede van afgelopen dinsdag maakt helder, dat wij Nederlanders in de toekomst echt niet meer hoeven te rekenen op onze...

1980

Zijn waar je doelgroep is: online!

Dichter bij de cliënt, herkenbare zorg voor jeugd en minder bureaucratie. Zomaar drie doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Nieuw samengestelde teams van hulpverleners...

2575

Sla de mappen met cijfers dicht…

Het voor de hand liggende wordt meestal het grondigst vergeten, schreef de Duitse dichter Christian Morgenstern ooit. De link met de transitie jeugdzorg is eenvoudig gelegd. Wie weet er veel van...

2084

Zorgbudget? Eerlijk delen!

Het gaat in deze transitie toch echt ook over geld. Veel liever zouden we ons daar natuurlijk helemaal niet mee bezig houden maar willen we vooral kijken naar wat beste is voor de jeugd en...

2882

Stoornis een excuus? Graag meer kennis en begrip!

In de transformatie van de zorg is er veel aandacht voor normaliseren en ontzorgen. In discussies hierover wordt onder meer gezegd dat kinderen en ouders een stoornis te vaak als excuus gebruiken...

5438

Gaan voor goed genoeg

“We leven in een geweldige tijd…” Met deze woorden begint een commercial van een duurzame bank waarin zij de boodschap willen overbrengen dat klein het nieuwe groot is. Met wat ik elke dag...

1521

Zorgen van een optimist

Frank Candel

Waar ik me zorgen over maak is dat we in het land met de gelukkigste jeugd ter wereld nog steeds zoveel kinderen hebben met wie het helemaal fout gaat. Ik wil het hebben over de kinderen met...

2786

Ruimte voor de professional

Weg met de regelzucht en controledrift! Geef de professional de ruimte! Verlos hem van vervelende indicatieprocedures en protocollen! Het zijn oneliners die het goed doen. Makkelijk geroepen, denk...

2473

Help ouders een pedagogische civil society te vormen

Veel ouders willen best op straat andermans kinderen corrigeren als die iets doen wat niet mag, maar ze doen dat vaak niet omdat ze de ouders van het kind en hun waarden en normen niet kennen....

2360

Een diagnose is een handvat, geen excuus

Ik vind het een prachtige anekdote. Gehoord aan de Antwerpse Interactie Academie. Een patiënt kwam een half uur te laat binnen. “Maar ik ben adhd-er, mijnheer. Daarom ben ik te laat.”...

1857
Functie: Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Functie: Expert
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Functie: Adviseur
Organisatie: ZZP'er
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering
Functie: Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Universiteit Utrecht
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Belangenorganisatiesoverijssel
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord