Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Ouders verliezen regie

Vanochtend hoorde ik Jo Hermanns op Lijn 1 pleiten voor de transitie jeugdzorg want dan is de aandacht veel meer op opvoeding gericht en minder op stoornissen.

3499

Goedkoop is duurkoop

Het welslagen van transitie en transformatie van het jeugdstelsel hangt sterk af van of het ons lukt een effectieve, integrale eerstelijn tot stand te brengen. Het idee is dat de ouders en...

2941

Met de kennis van nu... (van je fouten kun je leren)

Irene Sies

Met de kennis van nu hadden we destijds anders gehandeld. Een veel gehoorde uitspraak tegenwoordig, die zeker ook opgaat voor de jeugdzorg, zowel op casusniveau als op beleidsniveau. Bij...

1854

De zorgen van een ouder

Sanne-Lot van Ulzen

Als ouder -en als ontwikkelaar van Blogboek- maak ik me zorgen over het verloop van de transitie jeugdzorg.

2223

Crisisinterventie in de Jeugdzorg

Never waste a good crisis

4709

Van Zorgstaat naar Zoek- het- zelf- maar- uit-staat.

De onrust binnen ons Nederland woekert levendig voert. De troonsrede van afgelopen dinsdag maakt helder, dat wij Nederlanders in de toekomst echt niet meer hoeven te rekenen op onze...

2035

Zijn waar je doelgroep is: online!

Dichter bij de cliënt, herkenbare zorg voor jeugd en minder bureaucratie. Zomaar drie doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Nieuw samengestelde teams van hulpverleners...

2624

Sla de mappen met cijfers dicht…

Het voor de hand liggende wordt meestal het grondigst vergeten, schreef de Duitse dichter Christian Morgenstern ooit. De link met de transitie jeugdzorg is eenvoudig gelegd. Wie weet er veel van...

2119

Zorgbudget? Eerlijk delen!

Het gaat in deze transitie toch echt ook over geld. Veel liever zouden we ons daar natuurlijk helemaal niet mee bezig houden maar willen we vooral kijken naar wat beste is voor de jeugd en...

2942

Stoornis een excuus? Graag meer kennis en begrip!

In de transformatie van de zorg is er veel aandacht voor normaliseren en ontzorgen. In discussies hierover wordt onder meer gezegd dat kinderen en ouders een stoornis te vaak als excuus gebruiken...

5506
Organisatie: NJi
Functie: Bestuurder
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Expert
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Platform verontruste ouders en transitie jeugdzorg vanuit ouderperspectief
Functie: Ouder
Organisatie: ZZP'er
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering
Organisatie: Jeugdbescherming
Functie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Organisatie: Belangenorganisatiesoverijssel
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: BJAA, ARKIN
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord