Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Zorgen van een optimist

Waar ik me zorgen over maak is dat we in het land met de gelukkigste jeugd ter wereld nog steeds zoveel kinderen hebben met wie het helemaal fout gaat. Ik wil het hebben over de kinderen met...

2733

Ruimte voor de professional

Weg met de regelzucht en controledrift! Geef de professional de ruimte! Verlos hem van vervelende indicatieprocedures en protocollen! Het zijn oneliners die het goed doen. Makkelijk geroepen, denk...

2389

Help ouders een pedagogische civil society te vormen

Veel ouders willen best op straat andermans kinderen corrigeren als die iets doen wat niet mag, maar ze doen dat vaak niet omdat ze de ouders van het kind en hun waarden en normen niet kennen....

2316

Een diagnose is een handvat, geen excuus

Ik vind het een prachtige anekdote. Gehoord aan de Antwerpse Interactie Academie. Een patiënt kwam een half uur te laat binnen. “Maar ik ben adhd-er, mijnheer. Daarom ben ik te laat.”...

1806

De weg naar vraaggericht werken

Sanne-Lot van Ulzen

De transitie van de jeugdzorg gaat in de kern over betere samenwerking en het stimuleren van de eigen kracht van gezinnen. Ik lees dit ook weer in de samenvatting van de stelselwijzing die op...

3088

Hoeveel GGZ-professionals mochten meedenken over de transitie jeugdzorg?

René Peters schrijft op 21 augustus op deze site over de door hem en anderen benoemde “lobby vanuit de kinderpsychiatrie”. Zijn blog verscheen naar aanleiding van een artikel in een krant,...

7598

De kunst van het gelijk krijgen

In zijn boekje ‘de kunst van het gelijk krijgen’ werkt de negentiende eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer een aantal zogenaamde kunstgrepen uit. Deze ‘trucs’ helpen je de publieke opinie...

1668

Wie wordt verantwoordelijk voor de sociale wijkteams?

De transitie jeugdzorg is in volle gang. Nog voor de wet is aangenomen zijn gemeenten druk doende om zich voor te bereiden en in te richten voor hun nieuwe verantwoordelijkheid. Sociale wijkteams...

3897

Toekomst: Kostprijs hulpaanbod bepaalt het hulptraject?

Vandaag las ik over de nieuwe toekomstige voorstelling van de ingediende wet op de Jeugdzorg. Ik maak mij zorgen omdat kostendekking van de zorg bepalend lijkt te gaan worden voor de in te zetten...

1915

Alsjeblieft: rust, ruimte en regelmaat...van de politiek

In mijn opleiding tot kinder- en jeugdverzorger, begin jaren zeventig, werden ze met hoofdletters geschreven als hoekstenen van de opvoeding: de drie R's van Rust, Reinheid en Regelmaat. Met de...

2493
Functie(s): Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Coördinator
Organisatie: Centrum voor jeugd en gezin /sociaalwijkteam
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin
Functie(s): Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugd-ggz, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Stichting Altra
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Universiteit Utrecht
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Intermetzo
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord