Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Een diagnose is een handvat, geen excuus

Ik vind het een prachtige anekdote. Gehoord aan de Antwerpse Interactie Academie. Een patiënt kwam een half uur te laat binnen. “Maar ik ben adhd-er, mijnheer. Daarom ben ik te laat.”...

1735

De weg naar vraaggericht werken

Sanne-Lot van Ulzen

De transitie van de jeugdzorg gaat in de kern over betere samenwerking en het stimuleren van de eigen kracht van gezinnen. Ik lees dit ook weer in de samenvatting van de stelselwijzing die op...

2999

Hoeveel GGZ-professionals mochten meedenken over de transitie jeugdzorg?

René Peters schrijft op 21 augustus op deze site over de door hem en anderen benoemde “lobby vanuit de kinderpsychiatrie”. Zijn blog verscheen naar aanleiding van een artikel in een krant,...

7385

De kunst van het gelijk krijgen

In zijn boekje ‘de kunst van het gelijk krijgen’ werkt de negentiende eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer een aantal zogenaamde kunstgrepen uit. Deze ‘trucs’ helpen je de publieke opinie...

1610

Wie wordt verantwoordelijk voor de sociale wijkteams?

De transitie jeugdzorg is in volle gang. Nog voor de wet is aangenomen zijn gemeenten druk doende om zich voor te bereiden en in te richten voor hun nieuwe verantwoordelijkheid. Sociale wijkteams...

3793

Toekomst: Kostprijs hulpaanbod bepaalt het hulptraject?

Vandaag las ik over de nieuwe toekomstige voorstelling van de ingediende wet op de Jeugdzorg. Ik maak mij zorgen omdat kostendekking van de zorg bepalend lijkt te gaan worden voor de in te zetten...

1852

Alsjeblieft: rust, ruimte en regelmaat...van de politiek

In mijn opleiding tot kinder- en jeugdverzorger, begin jaren zeventig, werden ze met hoofdletters geschreven als hoekstenen van de opvoeding: de drie R's van Rust, Reinheid en Regelmaat. Met de...

2411

Wij komen er wel uit in de regio. Geen regels maar regelruimte.

Er staan heel wat veranderingen voor de deur  in de Jeugdzorg die per 1 januari 2015 hervormd wordt. Maar voor het zover is worden zorginstellingen nog afgerekend binnen het huidig stelsel en...

1742

Transitiekans: Beter gebruik van registratiegegevens

Een veelgehoorde opmerking van professionals die werken met jeugd en ouders is: 'Al dat geregistreer, waar is dat allemaal goed voor?' Een terechte vraag, zeker voor mensen die graag met mensen...

2094

Acteer en reflecteer!

Acteer en reflecteer!

2160
Functie(s): Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Adviseur
Organisatie: UMCu&HAN / Expertisecentrum Online Jeugdzorg Fontys
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdbeschermer
Organisatie: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: Centrum voor jeugd en gezin /sociaalwijkteam
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin
Functie(s): Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugd-ggz, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Stichting Altra
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord