Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Alsjeblieft: rust, ruimte en regelmaat...van de politiek

In mijn opleiding tot kinder- en jeugdverzorger, begin jaren zeventig, werden ze met hoofdletters geschreven als hoekstenen van de opvoeding: de drie R's van Rust, Reinheid en Regelmaat. Met de...

2371

Wij komen er wel uit in de regio. Geen regels maar regelruimte.

Er staan heel wat veranderingen voor de deur  in de Jeugdzorg die per 1 januari 2015 hervormd wordt. Maar voor het zover is worden zorginstellingen nog afgerekend binnen het huidig stelsel en...

1698

Transitiekans: Beter gebruik van registratiegegevens

Een veelgehoorde opmerking van professionals die werken met jeugd en ouders is: 'Al dat geregistreer, waar is dat allemaal goed voor?' Een terechte vraag, zeker voor mensen die graag met mensen...

2037

Acteer en reflecteer!

Acteer en reflecteer!

2103

De noodzaak van langdurige hulp

Tijdens de kennisateliers in juni over de huidige provinciale jeugdzorg heb ik regelmatig geciteerd uit het recente onderzoek ‘Terecht in de jeugdzorg’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. In...

2126

De beste zorg en "confirmation bias"

Confirmation bias is het volkomen normale verschijnsel dat de mens geneigd is die dingen te zien en die zaken na te vragen die zijn eigen gedachten bevestigen. Alle mensen hebben daar “last”...

6224

De Kracht van verbinden

“De kracht van verbinden”, met deze visie is het CJG IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) al ruim drie jaar bezig met de voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Ruimte...

2866

Van generalist naar superspecialist

Niet alleen de zorg voor jeugd is bezig met transitie en transformatie. Gemeenten hebben ook te maken met andere decentralisaties in het sociale domein. Het kan dan ook niet als een verrassing...

4526

Oud en Nieuw

Mogen er geen nieuwe aanbieders komen? Natuurlijk wel. Het gaat in de transformatie alleen niet over oud of nieuw, het gaat erom de kennis die er is bij aanbieders, professionals, wetenschappers...

3104

transitie jeugdzorg, wat betekent dit voor de ouders?

Al maanden hoor ik niets anders dan dat de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg, dat in 2015 moet zijn overgeheveld van staat naar gemeenten, goed verloopt.

8284
Functie(s): Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Adviseur
Organisatie: UMCu&HAN / Expertisecentrum Online Jeugdzorg Fontys
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Lokale overheid
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Maatschappelijk werker
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Spirit Jeugd en Opvoedhulp
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: CJG IJmond
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Jeugdbeschermer
Organisatie: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: Centrum voor jeugd en gezin /sociaalwijkteam
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord