Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Acteer en reflecteer!

Acteer en reflecteer!

2205

De noodzaak van langdurige hulp

Tijdens de kennisateliers in juni over de huidige provinciale jeugdzorg heb ik regelmatig geciteerd uit het recente onderzoek ‘Terecht in de jeugdzorg’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. In...

2232

De beste zorg en "confirmation bias"

Confirmation bias is het volkomen normale verschijnsel dat de mens geneigd is die dingen te zien en die zaken na te vragen die zijn eigen gedachten bevestigen. Alle mensen hebben daar “last”...

6684

De Kracht van verbinden

“De kracht van verbinden”, met deze visie is het CJG IJmond (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) al ruim drie jaar bezig met de voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Ruimte...

2983

Van generalist naar superspecialist

Niet alleen de zorg voor jeugd is bezig met transitie en transformatie. Gemeenten hebben ook te maken met andere decentralisaties in het sociale domein. Het kan dan ook niet als een verrassing...

4698

Oud en Nieuw

Mogen er geen nieuwe aanbieders komen? Natuurlijk wel. Het gaat in de transformatie alleen niet over oud of nieuw, het gaat erom de kennis die er is bij aanbieders, professionals, wetenschappers...

3204

transitie jeugdzorg, wat betekent dit voor de ouders?

Al maanden hoor ik niets anders dan dat de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg, dat in 2015 moet zijn overgeheveld van staat naar gemeenten, goed verloopt.

8537

Zet het kind centraal bij de transities

Zet het kind centraal bij de transities.

1778

Leuker werk en steeds betere zorg voor jeugd

Onze samenleving heeft op het terrein van geestelijke gezondheid veel stappen gezet. We hebben wereldwijd gezien bijvoorbeeld een heel gelukkige jeugd, met weinig schoolverzuim en een hoog...

4881

De essentie van preventie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is blij dat de staatssecretaris van VWS in zijn brief van 25 juni jl. aan de Tweede Kamer de sleutelrol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) erkent in hun...

1830
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Lokale overheid
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Directeur
Organisatie: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Voorzitter
Organisatie: Ingrado
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderwijs
Functie(s): Maatschappelijk werker
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Spirit Jeugd en Opvoedhulp
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: CJG IJmond
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Jeugdbeschermer
Organisatie: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord