Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Hoeveel GGZ-professionals mochten meedenken over de transitie jeugdzorg?

René Peters schrijft op 21 augustus op deze site over de door hem en anderen benoemde “lobby vanuit de kinderpsychiatrie”. Zijn blog verscheen naar aanleiding van een artikel in een krant,...

7723

De kunst van het gelijk krijgen

In zijn boekje ‘de kunst van het gelijk krijgen’ werkt de negentiende eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer een aantal zogenaamde kunstgrepen uit. Deze ‘trucs’ helpen je de publieke opinie...

1711

Wie wordt verantwoordelijk voor de sociale wijkteams?

De transitie jeugdzorg is in volle gang. Nog voor de wet is aangenomen zijn gemeenten druk doende om zich voor te bereiden en in te richten voor hun nieuwe verantwoordelijkheid. Sociale wijkteams...

3982

Toekomst: Kostprijs hulpaanbod bepaalt het hulptraject?

Vandaag las ik over de nieuwe toekomstige voorstelling van de ingediende wet op de Jeugdzorg. Ik maak mij zorgen omdat kostendekking van de zorg bepalend lijkt te gaan worden voor de in te zetten...

1972

Alsjeblieft: rust, ruimte en regelmaat...van de politiek

In mijn opleiding tot kinder- en jeugdverzorger, begin jaren zeventig, werden ze met hoofdletters geschreven als hoekstenen van de opvoeding: de drie R's van Rust, Reinheid en Regelmaat. Met de...

2560

Wij komen er wel uit in de regio. Geen regels maar regelruimte.

Er staan heel wat veranderingen voor de deur  in de Jeugdzorg die per 1 januari 2015 hervormd wordt. Maar voor het zover is worden zorginstellingen nog afgerekend binnen het huidig stelsel en...

1856

Transitiekans: Beter gebruik van registratiegegevens

Een veelgehoorde opmerking van professionals die werken met jeugd en ouders is: 'Al dat geregistreer, waar is dat allemaal goed voor?' Een terechte vraag, zeker voor mensen die graag met mensen...

2234

Acteer en reflecteer!

Erik Gerritsen

Acteer en reflecteer!

2312

De noodzaak van langdurige hulp

Tijdens de kennisateliers in juni over de huidige provinciale jeugdzorg heb ik regelmatig geciteerd uit het recente onderzoek ‘Terecht in de jeugdzorg’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. In...

2333

De beste zorg en "confirmation bias"

Confirmation bias is het volkomen normale verschijnsel dat de mens geneigd is die dingen te zien en die zaken na te vragen die zijn eigen gedachten bevestigen. Alle mensen hebben daar “last”...

7142
Functie: Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Functie: KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Adviseur
Organisatie: UMCu&HAN / Expertisecentrum Online Jeugdzorg Fontys
Functie: Adviseur
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Coördinator
Organisatie: Centrum voor jeugd en gezin /sociaalwijkteam
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin
Functie: Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Functie: Bestuurder
Organisatie: Stichting Altra
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord