Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Oud en Nieuw

Mogen er geen nieuwe aanbieders komen? Natuurlijk wel. Het gaat in de transformatie alleen niet over oud of nieuw, het gaat erom de kennis die er is bij aanbieders, professionals, wetenschappers...

3134

transitie jeugdzorg, wat betekent dit voor de ouders?

Al maanden hoor ik niets anders dan dat de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg, dat in 2015 moet zijn overgeheveld van staat naar gemeenten, goed verloopt.

8364

Zet het kind centraal bij de transities

Zet het kind centraal bij de transities.

1709

Leuker werk en steeds betere zorg voor jeugd

Onze samenleving heeft op het terrein van geestelijke gezondheid veel stappen gezet. We hebben wereldwijd gezien bijvoorbeeld een heel gelukkige jeugd, met weinig schoolverzuim en een hoog...

4682

De essentie van preventie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is blij dat de staatssecretaris van VWS in zijn brief van 25 juni jl. aan de Tweede Kamer de sleutelrol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) erkent in hun...

1776

Van controle en wantrouwen naar rekenschap en vertrouwen

Nederland transformeert de zorg voor de jeugd. Heel goed. Maar er sluipt een levensgrote adder onder het gras. We weten wel zo ongeveer hoe de zorg voor de jeugd te organiseren, maar weten wij,...

3980

Transformatie, een verpeste jeugd en de vraag "weet ik wel genoeg?"

Diverse keren is de politie bij je langs geweest, omdat je mensen bedreigt. Je lacht als mensen bang van je zijn, zeker als dat hulpverleners zijn. Je hebt wat tegen hulpverleners. Elke ander met...

3995

1 Gezin, 1 Plan, 1 Taal

Over 10 jaar spreken jongeren, ouders, onderwijs, hulpverlening en overheden één taal over opvoeden en andere vormen van ontwikkelen. Eén taal die voor iedereen te begrijpen is, het hele...

6855

Fundamenteel veranderen: hoe pak je dat aan?

Van leiden naar faciliteren

1758

Idealisme en kennis

Tom van Yperen breekt in zijn blog een lans voor wethouders die het verwijt krijgen dat idealisme, het geloof in een maakbare samenleving, hun keuzes bij het maken van jeugdbeleid stuurt. Hij zegt...

4437
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Vondel & Nassau
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur Gezin, School & Samenleving
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Functie(s): Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Directeur
Organisatie: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Voorzitter
Organisatie: Ingrado
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderwijs
Functie(s): Maatschappelijk werker
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Functie(s): Bestuurder
Organisatie: Spirit Jeugd en Opvoedhulp
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord