Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Fundamenteel veranderen: hoe pak je dat aan?

Van leiden naar faciliteren

1708

Idealisme en kennis

Tom van Yperen breekt in zijn blog een lans voor wethouders die het verwijt krijgen dat idealisme, het geloof in een maakbare samenleving, hun keuzes bij het maken van jeugdbeleid stuurt. Hij zegt...

4284

Maakbaarheid

Afgelopen tijd heb ik bij verschillende bijeenkomsten stevige verwijten gehoord aan het adres van de gemeenten: zij denken dat de wereld maakbaar is. Al die wethouders met hun prachtige ambities,...

2689

Voorkom (v)echtscheiding, investeer in relaties

Het gezinsdrama waarbij de broertjes Julian en Ruben om het leven kwamen, heeft op tragische wijze duidelijk gemaakt waar een vechtscheiding toe kan leiden. Uit onderzoek is al langer bekend dat...

2131

Vraagt u al om evidence based zorg?

Het Poortje, Yorneo en Accare hebben een prachtig behandelaanbod gemaakt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze instellingen uit jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en kinder-en...

5140

Laat niet alleen jeugdzorg van gemaakte fouten leren

Nos Nieuws, 20 mei 2013. Burgemeester Janssen van Zeist vindt dat Bureau Jeugdzorg en de Kinderbescherming moeten worden aangesproken op de manier waarop het gezin van de broertjes Ruben en Julian...

2056

Transitie én transformatie?

Tsja, dan word je gevraagd voor een blog op een site over transitie en transformatie. Ik ben tegen de transitie, maar vóór een grootscheepse transformatie. Wat moet ik doen? Niet meepraten,...

4489

Vertrouwen als fundament

De zorg voor jeugd moet en kan anders. De sleutel tot verandering is vertrouwen, vertrouwen op alle niveaus.

1781

Rijksoverheid, houdt eens wat afstand

De zorg voor onze jeugd is niet eenvoudig geregeld. Van buitenaf bekeken is de jeugdzorg een vrijwel onontwarbare kluwen  van financieringsstromen, instellingen met hun eigen belangen, al dan...

1557

Zonder cliëntparticipatie geen transformatie

Ondanks dat de transformatie bedoeld is om te komen tot verbetering voor de burgers zijn we geneigd om als professionals te gaan bepalen wat die verbetering inhoudt.

1957
Functie(s): Wethouder
Organisatie: Gemeente Oss
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Movisie
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Dade - advies in maatschappelijke vraagstukken
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Organisatie: Accare KJP
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Functie(s): Senior adviseur Veilig Opgroeien
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Voorzitter / bestuurder
Organisatie: Verdiwel / Vivaan
Sector / werkveld: Welzijn
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Vondel & Nassau
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Redactie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: De Pannenboog
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Senior medewerker inhoud
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Clientenbelang Amsterdam / Zorgbelang
Sector / werkveld: Cliëntorganisatie: belangenbehartiging en medezeggenschap
HomeWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord