Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

De eerste dag

Uithuisplaatsingen. We doen het liever niet, maar soms moet het. Soms ook weten we geen alternatief. Maar er zijn nog te veel kinderen die nooit meer terug naar huis gaan.

296

Preventie van radicalisering is een taak van ons allemaal

Alle jongeren krijgen te maken met een gepolariseerde samenleving en kunnen vatbaar worden voor extremistisch gedachtegoed. Preventie van radicalisering is een taak voor iedereen die met jeugd werkt.

454

Liefdevolle jeugdhulp is ook deskundig en zorgvuldig

Volgens sommigen in de jeugdsector is liefdevolle zorg niet te rijmen met protocollen. Een schijntegenstelling, vind ik. Zorg is alleen liefdevol als die ook deskundig en zorgvuldig wordt ingezet.

1134

Het grootste tekort

‘Ik gun dit kind een professioneel opvoedklimaat’. Ik kom ze nog best vaak tegen, dit soort uitspraken van werkers in de jeugdzorg. Ze geven me een ongemakkelijk gevoel.

2646

Een positieve aanpak in de wijk werkt

Rotterdam wil dat alle kinderen in de stad veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Door middel van de aanpak PBS IN DE WIJK willen we een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijken bewerkstelligen.

833

Wat een vak, jeugdbeschermer!

Werkers in de jeugdbescherming moeten ingewikkelde keuzes maken, met ingrijpende gevolgen voor kinderen en ouders. Ze moeten eigenlijk een kei zijn in kansberekening.

5825

Mannelijkheid in de jeugdhulp: laten we de handschoen oppakken

De toenemende dominantie van feminiene invloed in onderwijs en zorg heeft ontegenzeglijk een gewenst emancipatoir effect gehad. Maar helpen we de jongens er eigenlijk wel mee?

2743

Jeugdbescherming is wél hulpverlening

Laatst hoorde ik tijdens een bijeenkomst wederom de breed verspreide misvatting dat de jeugdbeschermer geen hulp mag verlenen. Ik wil graag dat misverstand voor altijd de wereld uit helpen.

2203

Snel en lokaal monitoren: het IJslandse model

Landelijke monitorgegevens of lokale gegevens van een paar jaar geleden zijn beperkt bruikbaar als je iets wilt bereiken in je gemeente. IJsland doet het anders: snel en op lokaal niveau monitoren.

2357

Circus Inkoop is in de stad!

Voor gemeenten en jeugdhulpinstellingen is het een spannende en drukke tijd: circus Inkoop zet de tenten op. Welke zorg mag volgend jaar blijven en wie mag die zorg uitvoeren tegen welke prijs?

3257
Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Senior medewerker inhoud
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Rotterdam
Functie: Programmamanager Drugs en Alcohol, afdeling Jeugd
Organisatie: Gemeente Rotterdam
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord