Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Werk aan de winkel voor de nieuwe wethouders Jeugd

De beoogde transformatie van de zorg voor de jeugd is nog onvoldoende van de grond gekomen. De Eerste evaluatie van de Jeugdwet laat echter zien dat de gemeenten die verantwoordelijkheid wel...

902

Een veiligheidsplan leidt niet vanzelf tot veiligheid

De veiligheid van kinderen is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, ook wijkteams. Op tal van plaatsen wordt gewerkt met veiligheidsplannen - soms plannen die dat predicaat ten onrechte krijgen.

2137

Thuiszitten is een vraag om begrip en steun

Er was een kwetsbare jongere die als gevolg van een woede-uitbarsting geschorst was. Maar is het wel terecht om alleen de jongere hierop aan te spreken?

1851

Radicalisering tegengaan? Pas kennis toe in dialoog

Professionals worden regelmatig geconfronteerd met radicaliserende jongeren. Als ze hun kennis en ervaring toepassen in dialoog met de jongeren zelf kunnen ze hun positieve ontwikkeling ondersteunen.

2116

Overplaatsing van een kind staat gelijk aan levenslang

Ieder kind heeft behoefte aan verbondenheid, competentie en autonomie. Maar overplaatsen staat voor afwijzen, contactverlies en verlies van autonomie. Laten hier iets tegen doen.

13030

Een sterke pedagogische basis voor mentaal welbevinden

Prestatiedruk, een toename van psychische klachten, voortdurend moe: de adolescentie kan een ingewikkelde fase zijn. Aandacht voor mentaal welbevinden moet onderdeel zijn van de pedagogische basis.

1103

Leren van je succes: een eye-opener

Van je fouten kun je leren. Leren van successen ligt voor veel mensen minder voor de hand. Terwijl je ook daar belangrijke lessen uit kunt trekken.

742

De eerste dag

Uithuisplaatsingen. We doen het liever niet, maar soms moet het. Soms ook weten we geen alternatief. Maar er zijn nog te veel kinderen die nooit meer terug naar huis gaan.

1002

Preventie van radicalisering is een taak van ons allemaal

Alle jongeren krijgen te maken met een gepolariseerde samenleving en kunnen vatbaar worden voor extremistisch gedachtegoed. Preventie van radicalisering is een taak voor iedereen die met jeugd werkt.

726

Liefdevolle jeugdhulp is ook deskundig en zorgvuldig

Volgens sommigen in de jeugdsector is liefdevolle zorg niet te rijmen met protocollen. Een schijntegenstelling, vind ik. Zorg is alleen liefdevol als die ook deskundig en zorgvuldig wordt ingezet.

1428
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Transformatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord