Blogoverzicht

Kennisnet Jeugd is altijd op zoek naar enthousiaste bloggers. Wil je ook een blog schrijven? Neem contact op met onze redacteuren Rian van Lierop of Avinash Mahabali.

(Beter) leren bloggen? Kennisnet Jeugd organiseerde de webinar 'Bloggen met impact' met spreker Linda Duits.

Reset

Voorkom (v)echtscheiding, investeer in relaties

Inge Anthonijsz

Het gezinsdrama waarbij de broertjes Julian en Ruben om het leven kwamen, heeft op tragische wijze duidelijk gemaakt waar een vechtscheiding toe kan leiden. Uit onderzoek is al langer bekend dat...

2584

Vraagt u al om evidence based zorg?

Het Poortje, Yorneo en Accare hebben een prachtig behandelaanbod gemaakt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Deze instellingen uit jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en kinder-en...

6295

Laat niet alleen jeugdzorg van gemaakte fouten leren

Nos Nieuws, 20 mei 2013. Burgemeester Janssen van Zeist vindt dat Bureau Jeugdzorg en de Kinderbescherming moeten worden aangesproken op de manier waarop het gezin van de broertjes Ruben en Julian...

2360

Transitie én transformatie?

Tsja, dan word je gevraagd voor een blog op een site over transitie en transformatie. Ik ben tegen de transitie, maar vóór een grootscheepse transformatie. Wat moet ik doen? Niet meepraten,...

5204

Vertrouwen als fundament

De zorg voor jeugd moet en kan anders. De sleutel tot verandering is vertrouwen, vertrouwen op alle niveaus.

2129

Rijksoverheid, houdt eens wat afstand

De zorg voor onze jeugd is niet eenvoudig geregeld. Van buitenaf bekeken is de jeugdzorg een vrijwel onontwarbare kluwen  van financieringsstromen, instellingen met hun eigen belangen, al dan...

1885

Zonder cliëntparticipatie geen transformatie

Ondanks dat de transformatie bedoeld is om te komen tot verbetering voor de burgers zijn we geneigd om als professionals te gaan bepalen wat die verbetering inhoudt.

2229
Organisatie: Gemeente Oss
Functie: Wethouder
Organisatie: Movisie
Functie: Adviseur
Organisatie: Dade - advies in maatschappelijke vraagstukken
Functie: Adviseur
Organisatie: Accare KJP
Functie: KInder-en jeugdpsychiater en bestuurder
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Justitie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Verdiwel / Vivaan
Functie: Voorzitter / bestuurder
Sector / werkveld: Welzijn
Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Hogeschool Leiden
Functie: Lector residentiele jeugdzorg
Organisatie: Rijnja Amsterdam
Functie: Ouder
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord