3 vragen over: het familiegroepsplan

De Jeugdwet schrijft voor dat ouders en gezinnen de mogelijkheid hebben om samen met familie, vrienden en anderen uit hun sociale omgeving een familiegroepsplan op te stellen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om burgers te wijzen op deze mogelijkheid. De gemeente Oldenzaal maakt standaard gebruik van een familieplan bij de ondersteuning van gezinnen, vertelt Bennie Kock, beleidsadviseur bij de gemeente Oldenzaal.
1

Waarom is het familiegroepsplan belangrijk?

"Het familiegroepsplan is geen doel op zich, maar een middel om met de zorgvragen van de mensen in Oldenzaal om te gaan. Wij vinden dat je bij vragen rond de zorg voor kinderen en jongeren niet alleen moet uitgaan van het probleem, maar dat je moet kijken naar de context en de netwerken om een gezin heen. We hebben dat stringent opgenomen in ons beleid, om discussies te voorkomen over of een familiegroepsplan wel of niet werkt in een bepaalde casus. Dat moet per geval uitgezocht worden, maar de vorm waarin dat gebeurt, met alle betrokkenen in een duidelijk plan, daar hebben we duidelijkheid over. Ik vind het daarom ook goed dat het wettelijk vastgelegd is. Meer dan een interventie of werkmethode is het een recht dat ouders en kinderen hebben."

2

Wat moet het familiegroepsplan opleveren?

"Door deze manier van werken is iedere zorgvraag een uitnodiging om met mensen aan tafel te zitten en samen een plan te maken. In de praktijk leidt dit tot veel positieve reacties. Dat blijkt ook uit de vele onderzoeken naar de inzet van bijvoorbeeld de Eigen Kracht Centrale. Mensen waarderen de manier waarop ze zich gehoord voelen en de houding van de hulpverlener. Dit werkt ook bij situaties rondom de veiligheid van kinderen. Op korte termijn moet er soms 'crisisachtig' worden ingegrepen, maar wil je tot goede resultaten voor de kinderen op lange termijn komen, waarbij bijvoorbeeld de omgeving meekijkt of het in het gezin goed blijft gaan, dan werkt de inzet van een familiegroepsplan bij uitstek heel goed."

3

Welke rol moet de gemeente hierbij spelen?

"Het is belangrijk dat de gemeente een duidelijke visie heeft hierop, deze goed borgt in de politiek en de uitvoeringsorganisatie, en dat vertaalt naar verordeningen en beleidsplannen. Kijk goed wat dit vraagt van bijvoorbeeld burgers en informeer ze daarover. En neem ook de bestuurders daarin mee. Naast inhoud gaat het vaak over geld; wij hebben altijd goed kunnen uitleggen, op basis van allerlei onderzoeken, dat investeren in deze manier van werken zichzelf twee keer terugverdient. Maar realiseer je dat dit tijd kost. Het is daarom belangrijk dat je de koers helder hebt. Ook al is het soms slingerend, uiteindelijk kom je dan wel bij dat doel uit."

Maak kennis met Bennie op Kennisnet Jeugd:

Bennie Kock
Functie: Adviseur
Organisatie: Provincie Overijssel/Gemeente Oldenzaal
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdzorg, Transformatie Sociale Domein
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Provincie Overijssel/Gemeente Oldenzaal
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdzorg, Transformatie Sociale Domein
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord