3 vragen over: Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Het onderwijs en de jeugdhulp vinden elkaar in gemeenschappelijke ambities. Op lokaal niveau vindt steeds meer samenwerking plaats tussen scholen en jeugdteams. De gemeente Zaanstad organiseerde onlangs een druk bezochte studiemiddag over de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Loes Schueler, senior projectleider maatschappelijk domein, vertelt over het belang én het vervolg.
1

Waarom organiseerden jullie de studiemiddag?

"In de eerste helft van dit jaar hebben we voor de vijf jeugdteams in de gemeente bijeenkomsten georganiseerd met alle relevante partners, zoals scholen, Centra Jong, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en sociale wijkteams. In die bijeenkomsten hebben we een groot aantal thema's opgehaald, die we verder hebben besproken tijdens de studiemiddag. Privacy bijvoorbeeld: er is nog veel onduidelijkheid over wat, wanneer en hoe mag worden uitgewisseld. En privacy is soms ook een reden om niet samen te werken. Daarnaast hebben we gesproken over onder andere ouderbetrokkenheid, pesten, integrale ondersteuning en de aansluiting van de samenwerkingsverbanden met de jeugdteams. Uiteindelijk draait het om: elkaar kennen, elkaar herkennen en elkaar vertrouwen. Deze drie woorden vormen de basis van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarin moet geïnvesteerd worden, zowel vanuit de jeugdteams en Centra Jong richting de scholen, als andersom."

2

Wat is de rol van de gemeente hierbij?

"Samen met alle partners hebben we besloten dat wij als gemeente deze studiemiddag faciliteren. Bij de evaluatie hebben we vastgesteld dat de samenwerking nu voortgezet moet worden en dat dit een investering vereist van alle partners. Zo kan bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk niet afwachten tot het jeugdteam naar de school komt. Als jij vindt dat er samengewerkt moet worden, dan stap je zelf op die partner af om afspraken te maken. De gemeente moet hierin een terugtrekkende rol nemen en het echt aan de partners in het veld laten. De uitvoering van de samenwerking ligt bij de jeugdteams, Centra Jong en de scholen."

"We nemen daarnaast deel aan de monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. Uiteindelijk moet die monitor een soort benchmark opleveren voor het hele land. Het is goed om je op bepaalde punten te kunnen vergelijken met andere gemeenten. In de pilot werd vooral gefocust op het proces. In 2016 zou de monitor anders ingericht moeten worden. Zo willen we ons meer richten op de effecten die we in Zaanstad willen realiseren met de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp."

3

Hoe gaan jullie nu verder met deze thema's?

"We hebben onlangs met het onderwijs de regionale onderwijsagenda vastgesteld. Daarin is een aantal thema’s uitgewerkt, waarvan de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp er een is. Daarnaast bekijken we, in overleg met de jeugdteams, of een aantal gemeenschappelijke basisafspraken gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een vaste contactpersoon voor iedere school. Daar vragen scholen namelijk om. En we zijn binnen de gemeente bezig met leertrajecten voor de jeugdteams en wijkteams. Thema's als privacy en ouderbetrokkenheid kunnen daar misschien onderdeel van worden. Zo draait ouderbetrokkenheid dikwijls om de vaardigheid om een goed gesprek te voeren met ouders. Met mijn collega's die bezig zijn met de leertrajecten bekijk ik hoe we deze thema's kunnen laten aansluiten."

"De studiemiddag was een groot succes: we rekenden op 100 deelnemers, uiteindelijk waren dat er 250. Het idee is er om zo'n bijeenkomst met enige regelmaat te organiseren. Maar dat is aan alle partners om te besluiten. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we dat goed organiseren."

Maak kennis met Loes op Kennisnet Jeugd:

Loes Schueler
Functie: Projectleider senior
Organisatie: Gemeente Zaanstad
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Gemeente Zaanstad
Functie: Projectleider senior
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord