3 vragen over: Hoezo Anders

Hoezo Anders is een stichting die jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte helpt hun weg te vinden in de maatschappij en een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Dat is ook de inzet van de stelselherziening. Maar de beoogde demedicalisering heeft ook ongewenste neveneffecten, waarschuwt directeur Daniƫlla Krijger.
1

Wat is de missie van Hoezo Anders?

"We willen jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte stimuleren om hun droom waar te maken. We informeren ze over hoe ze hun opleiding met succes kunnen afmaken en ondersteunen ze bij het vinden, krijgen en houden van passend werk. Hoezo Anders focust op wat deze jongeren wél kunnen, faciliteert ze daarbij en wil bewerkstelligen dat de maatschappij meer begrip heeft voor hun behoeften en wensen. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor ons digitale platform www.hoezoanders.nl waar jongeren ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren."

2

Op het eerste gezicht lijkt dat aan te sluiten bij de ambitie van de transformatie?

"Tot op zekere hoogte klopt dat. Maar we zien ook dat de transformatie nadelig kan uitpakken voor jongeren met een niet-zichtbare beperking, zeker als er sprake is van psychische problematiek. De nadruk op demedicalisering zorgt ervoor dat zij vaak niet de erkenning krijgen dat er iets met hen aan de hand is. Daardoor lopen ze het risico dat ze het moeten doen zonder de juiste zorg en begeleiding. Dat er minder gediagnosticeerd wordt, vind ik prima. Maar er moet wel oog zijn voor wat deze jongeren nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen meedraaien in de maatschappij. Geen diagnose betekent immers nog niet dat deze jongeren die beperkingen niet ervaren in het onderwijs of bij het vinden en houden van een baan. Doordat ze bovendien zelf niet zo gauw aan de bel trekken en buiten de nieuwe regelingen vallen, dreigen ze bij gemeenten uit beeld te verdwijnen."

3

Wat doen jullie om hierin verandering te brengen?

"Wij zetten in op preventie. We laten deze jongeren zien dat ze niet zo heel erg anders zijn en heel goed in staat zijn om hun dromen te verwezenlijken. Dat doen we door activiteiten te organiseren op scholen. We betrekken mensen uit het bedrijfsleven om deze jongeren te helpen over hun toekomst na te denken. Bijvoorbeeld tijdens een DenkAndersDebat dat we twee keer per jaar organiseren met werkgevers én jongeren. Jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende vervolgopleiding of stage of baan, kunnen via ons begeleiding van een mentor krijgen. Daarnaast werken we vooral aan meer begrip en acceptatie. Ons motto is: leef je eigen droom. En als je een (niet-zichtbare) beperking hebt, is het niet zo gemakkelijk om die droom te realiseren. Daarom ondersteunen we jongeren daarbij en helpen we hun talenten zo goed mogelijk te benutten."

Maak kennis met Daniella op Kennisnet Jeugd:

Daniella Krijger
Functie: Directeur
Organisatie: Stichting Hoezo Anders
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Stichting Hoezo Anders
Functie: Directeur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord