3 vragen over: Zorg 18-plussers tussen Wmo en Wlz

"Rond het 15e of 16e jaar moet je al beginnen met een vervolgplan"

Zorg en ondersteuning voor jongeren die 18 jaar worden, kan worden voortgezet binnen de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet. Maar voor sommige jongeren is de zorgbehoefte 'te zwaar' voor de Wmo en 'te licht' voor de Wlz. Hoe regelen we dan hun zorg? Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid verzorgt de inkoop van en toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp voor 17 gemeenten. Wat valt Astrid Nootenboom, beleidsmedewerker bij deze organisatie, op?
1

Wat is het probleem voor deze 18-plussers?

"Het overgrote deel doet een beroep op jeugd- en opvoedhulp. De wetgever heeft al vastgesteld dat er voor deze groep onvoldoende aansluiting is met vervolghulp. Neem als voorbeeld een jongere met een IQ van 87 die 18 jaar wordt. Hij verblijft in een AWBZ-instelling, maar de jeugdhulp stopt op zijn 18e verjaardag. Nu stelt de Jeugdwet duidelijk dat als er geen opvolgende wetgeving is, de hulp vanuit de Jeugdwet kan doorgaan. Het is alleen de vraag of dit voldoende is, aangezien dat slechts tot zijn 23e verjaardag kan doorgaan. Voor vervolghulp vanuit andere wetgeving is een indicatie nodig, maar hoe krijgt hij deze? Vanuit de Wmo wordt geen behandeling met verblijf vergoed. Vanuit de Wlz wordt het ook lastig, omdat voor een indicatie een IQ van 85 de bovengrens is. Bovendien is het verblijf niet permanent en is er geen blijvend permanent toezicht nodig. Nu kan hierop vanuit de Wlz een uitzondering worden gemaakt als er al een traject vanuit de Jeugdwet is opgestart. Maar dan moet de grondslag voor de hulp een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking zijn. Een psychische grondslag voldoet niet."

2

Hoe lossen jullie dit op?

"Op dit moment wordt verlengde jeugdhulp geboden met financiering van de gemeente vanuit de Jeugdwet. Dit kan omdat al voor de 18e verjaardag een jeugdhulpplan is opgezet, dat dan mag doorlopen tot het 23e levensjaar. Verder overleggen we met bestuurders van gemeenten over oplossingen. In ieder geval is het belangrijk dat jeugdprofessionals vroegtijdig signaleren dat er bij 18 jaar een knelpunt kan ontstaan. Rond het 15e of 16e jaar moet je al beginnen met een vervolgplan. Die bewustwording moet nog op gang komen. Ook zijn er casusbesprekingen met het CIZ. Dit is een mooie start om de grenzen in beeld te krijgen, maar het is nog geen structurele oplossing. Het blijft maatwerk, waarvoor geen blauwdrukken zijn."

3

Kan de wetgeving verbeterd worden?

"Op verschillende plekken in het land worden nu beroepsprocedures gestart, waarbij ouders in beroep gaan tegen het besluit van het CIZ. Uitspraken zijn er nog niet, maar deze procedures kunnen leiden tot waardevolle jurisprudentie. Hopelijk gaat dat meer duidelijkheid verschaffen."

Maak kennis met Astrid op Kennisnet Jeugd:

(onbekend)
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Directeur

Het zou heel mooi zijn als de jongere rond die leeftijd iets krijgt om mee aan de slag te gaan. Om samen met ouders of begeleider na te denken over die onderwerpen. En tips te krijgen wat en hoe alles te regelen. Bij Hoezo Anders zijn we met jongeren in gesprek wat dat 'iets' zou kunnen zijn. Benieuwd of er meer organisaties 'iets' aan het uitwerken zijn! Kijk ook op interviews/108-3-vragen-over-hoezo-anders of op onze site: www.hoezoanders.nl

En neem gerust contact op met ons: Sanne Giesen is projectleider. Zij is te bereiken via sanne@hoezoanders.nl 

Adviseur

Naast alle hulp die een jongere krijgt is er altijd de mogelijkheid om een vrijwillig mentorschap in te stellen. De taak van de mentor kan dan gezien worden in het verlengde van vervolg hulp bij 18+. Voordeel hierbij is dat de mentor voor langere tijd de betreffende jongere blijft volgen en niet gebonden is aan de mogelijkheden van een bepaalde instelling. Hierdoor kan er veel doelgerichter gewerkt worden aan een vorm van begeleid en vooral zelfstandig wonen. vrijwillige bewindvoering kan hier ook een onderdeel van uitmaken beide disciplines opereren onafhankelijk van elkaar. Samenwerking is hierin wel raadzaam. Voor meer informatie zie de website van de Stichting Mentorschap Haag en Rijn (SMHR). http://mentorschaphaagenrijn.nl/ 

Organisatie: Stichting Hoezo Anders
Functie: Directeur
Organisatie: Yacht-BMC
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord