3 vragen over: ambulante multifocale teams

Voorheen waren Jeugdriagg in Zuid-Kennemerland en OCK het Spalier (organisatie voor jeugd- en opvoedhulp) twee aparte organisaties. Sinds juli 2015 zijn de twee samengesmolten tot Kenter Jeugdhulp en is begonnen met het werken met ambulante multifocale teams. Hierin werken jeugd-ggz en jeugd- en opvoedhulp samen voor één gezin. Regiomanager Hella van de Beek: "Je moet echt van elkaar weten waar de ander goed in is."
1

Wat was het doel toen jullie startten?

"Het hoofddoel was om te komen tot een integrale jeugdhulporganisatie waarin de jeugd-ggz en de jeugd- en opvoedhulp waar mogelijk samensmelten. We begonnen met ambulante multifocale teams. Daarin kun je namelijk het meest eenvoudig de twee kennisgebieden van psychiatrie en jeugd- en opvoedhulp combineren. In diverse regio’s begeleiden nu twee hulpverleners, een vanuit de jeugd-ggz en de ander vanuit jeugd- en opvoedhulp, samen één gezin, met één dossier en één plan. Twee hulpverleners uit twee verschillende disciplines doen standaard met zijn tweeën een startgesprek met het kind en zijn ouders. Ze beoordelen samen wat er aan methodieken en interventies ingezet moet worden, en bepalen samen de aanpak."

2

Wat is cruciaal in deze samenwerking?

"Het ideale multifocale team bestaat uit hulpverleners die ieder werken vanuit hun eigen kennisgebied, maar wel bereid zijn goed samen te werken, kennis te delen, uit te gaan van de hulpvraag van de klant en dat te vertalen naar de expertises die er binnen het team zijn. Dus niet alleen nadenken over wat je zelf kunt doen voor een gezin, maar ook wat je collega’s daarin kunnen betekenen. Je moet dus van elkaar weten waar de ander goed in is."

3

Wat zijn de belemmeringen voor een goede samenwerking?

"Mijn ervaring is dat als teamleden het over de inhoud hebben, ze er wel uit komen. De belemmeringen zijn vooralsnog vooral praktisch. Zo werken we nog in twee registratiesystemen. We gaan wel toe naar een nieuw elektronisch cliëntendossier, maar dat is op zijn vroegst pas klaar in oktober. Maar we gaan pragmatisch om met dit euvel en werken – overigens net als de FACT-teams – met een digibord. Alle kwesties rondom nieuwe intakes worden twee keer per week in een multifocaal team besproken. Op zo'n digibord zie je precies wat er nog met een cliënt moet gebeuren en wie waarmee bezig is, ook op administratief niveau."

Maak kennis met Hella op Kennisnet Jeugd:

Hella van de Beek
Functie: Manager
Organisatie: Kenter Jeugdhulp
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Kenter Jeugdhulp
Functie: Manager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord