3 vragen over: School als Wijk Groningen

"Jongeren hebben hun leven weer enigszins op orde."

Op zeven mbo-locaties in Groningen zijn School als Wijk-ondersteuners actief: generalistische hulpverleners met uiteenlopende expertise die op school ondersteuning en lichte hulp bieden aan jongeren en de docenten ondersteunen. Deze preventieve aanpak op de scholen werpt zijn vruchten af, vertelt projectleider Erna Muntendam. De uitdaging nu is om het project financieel en organisatorisch te borgen.
1

Waarom kiezen jullie voor een team op de scholen zelf?

"Jongeren op het mbo zijn voor wijkteams niet altijd in beeld omdat ze zich niet gemakkelijk in een wijk laten stoppen. En het is een doelgroep die vaak al veel ervaring heeft met hulpverlening, zich niet zomaar naar een loket laat sturen, maar wel ondersteuning nodig heeft. Dus kijken we waar de jongeren wel zijn: de school. Daar willen we ondersteuning bieden om deze jongeren op een goede manier door hun schoolloopbaan te loodsen. Op de zeven mbo-locaties zijn de School als Wijk-ondersteuners drie dagdelen aanwezig. Zij zijn in dienst van hun moederorganisaties. Dat zijn welzijnsinstellingen, jeugdhulpverlening, ggz en MEE. In School als Wijk vormen ze een team en putten zo uit elkaars expertise. Op de scholen lopen ze rond door de gangen en in de kantine, ze komen in de klassen en maken een praatje met de leerlingen. Daardoor hebben ze een breed beeld van de jongeren en winnen ze hun vertrouwen. Als er dan iets is, maken de jongeren wel gebruik van deze ondersteuning, omdat het dichtbij en op de school georganiseerd is. En de School als Wijk-ondersteuners komen ook regelmatig in de docentenkamer, als aanspreekpunt en sparringpartner voor docenten."

2

Wat levert deze aanpak op?

"Doel van School als Wijk is om tijdig signalen op te vangen bij problemen of zelfs te voorkomen dat problemen ontstaan. Dat lukt doordat het contact met de School als Wijk-ondersteuners laagdrempelig is voor de jongeren. Het uiteindelijke doel is dat minder jongeren voortijdig school verlaten. Een jaar is te kort om daarin nu al resultaat te zien. Driekwart van de jongeren zegt dat ze zonder deze hulp geen enkele ondersteuning zouden hebben gehad. Dankzij deze ondersteuning voelen ze zich beter, hebben hun leven weer enigszins op orde en kunnen ze hun opleiding afmaken. Soms verlenen we hiervoor één-op-één kortdurende ondersteuning. En als andersoortige hulp nodig is, dan weet de School als Wijk-ondersteuner die te vinden. Daarmee is de School als Wijk-ondersteuner ook een belangrijke verbindende schakel tussen de geboden ondersteuning op school en die van de gemeenten. Ook de docenten geven aan baat te hebben bij deze aanpak. Ze krijgen adviezen hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan en worden ontlast omdat ze weten dat de zorg voor een jongere elders opgepakt wordt. Dat is voor docenten een meerwaarde."

3

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

"Alle betrokkenen zijn enthousiast over het project en willen ermee door, zowel de scholen als de gemeente en het team zelf. Maar de financiering is een uitdaging. De pilot School als Wijk wordt nu als project gefinancierd uit vsv-middelen en is inmiddels met een jaar verlengd. Deze middelen zijn eindig dus nu zoeken we naar structurele financiering uit reguliere middelen. Maar dat is een ingewikkelde puzzel: 80 procent van de jongeren die in de stad Groningen naar het mbo gaat, komt niet uit de gemeente Groningen. Daarom is het belangrijk dat omliggende gemeenten zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor de jongeren die in Groningen naar school gaan. De tweede uitdaging is organisatorisch. We willen toe naar een team dat alle locaties en niveaus bedient. We zijn aanvankelijk begonnen op zeven locaties met niveau-2 en Entree, omdat daar schooluitval het grootst is. Maar inmiddels is er ook behoefte aan ondersteuning op de andere locaties en niveaus. In de stad zijn zeventien verschillende locaties, dat maakt het lastig. Dus hoe organiseer je dat? In opdracht van de gemeente werken we nu aan een inhoudelijk en financieel voorstel voor voortzetting van School als Wijk."

Maak kennis met Erna op Kennisnet Jeugd:

Erna Muntendam
Functie: Projectleider School als Wijk
Organisatie: Tinten Welzijnsgroep
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Tinten Welzijnsgroep
Functie: Projectleider School als Wijk
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord