3 vragen over: de inkoop van jeugdhulp door Zaltbommel

"Zorgen dat er korte lijnen zijn, waardoor je kunt sturen."

De gemeente Zaltbommel heeft een nieuwe werkwijze om de inkoop van jeugdhulp te regelen naar tevredenheid ingevoerd. Ivonne van der Linden, strategisch ontwikkelaar van de gemeente, vertelt waarop zij dit doen en wat de uitgangspunten daarbij zijn.
1

Waarom hebben jullie besloten om de jeugdhulp op een nieuwe manier in te gaan kopen?

"Niet alleen de Jeugdhulp kopen we lokaal in, ook de zorg en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor ons staat onze inwoner (lees: de cliënt met een zorgvraag) ècht centraal. Wij organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij onze inwoners en zetten die zorg in die nodig is. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Bovendien is een deel van de taken op basis van de Jeugdwet en Wmo zo nieuw en ingewikkeld dat de gemeente dit inkoopproces niet eenzijdig is gestart. Natuurlijk kunnen wij bouwen op goede en professionele gebiedsteams voor jong en oud. Deze vakmensen komen bij de mensen thuis en maken samen een inschatting wat er nodig is aan eventuele extra zorg. Daarnaast maken we gebruik van de deskundigheid en ervaring van onze zorgaanbieders. In samenwerking met de gebiedsteams, een vertegenwoordiging van deze zorgaanbieders en de Wmo-raad hebben we stap voor stap het inkoopproces doorlopen. Ieder vanuit de eigen rol en met eigen belang, maar wel met een gezamenlijk doel: kwalitatieve goede zorg voor onze cliënten."

2

Hoe ziet deze nieuwe manier eruit?

"Transformeren in de zorg kan alleen als je het samen doet. Dus samen met je gebiedsteam, met de zorgaanbieders en de cliëntvertegenwoordigers. Dit betekent werken aan een goede relatie met de zorgaanbieders en zorgen dat er korte lijnen zijn, waardoor je kunt sturen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Daar is wederzijds vertrouwen voor nodig, durven leunen op de expertise van de zorgaanbieders en op de professionals van het gebiedsteam. Dit betekent communiceren, samenwerken en je kwetsbaar opstellen. Elkaar aanspreken op dingen die niet goed gaan en samen tot een oplossing komen. Dit proces is in gang gezet. Elke drie maanden komen wij bij elkaar om zaken te bespreken waar we in praktijk tegenaan lopen. Het kan dan gaan om administratieve rondslomp, privacy, facturatie of DBC’s. Elke keer zetten we met elkaar een volgende stap in de transformatiegedachte vanuit een constructieve en positieve grondhouding. Daarvoor trekken we tijd uit. Niet voor niets hebben wij contracten voor vijf jaar afgesloten met onze zorgaanbieders."

3

Wat levert deze manier van zorginkoop op voor de cliënt en de gemeente?

"We zijn trots op het tot nu behaalde resultaat! Er is in de gemeente Zaltbommel geen cliënt buiten boord gevallen, de keuzevrijheid van de cliënt is gewaarborgd en zorg is dichtbij beschikbaar. De zorg sluit beter aan en dit levert tevreden cliënten op. Ook zorgaanbieders zijn tevreden over hoe de communicatie met de gemeente verloopt. Zij waarderen de korte lijnen, de bereikbaarheid en juichen de inhoudelijke dialoog toe. En vanuit het perspectief van de gemeente niet onbelangrijk: we blijven binnen de beschikbare budgetten voor het sociale domein."

Thema's: inkoop jeugdhulp
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Algemeen directeur

Interessant Ivonne ! Kun je mij en de andere lezers vertellen op welke wijze de keuzevrijheid van de cliënt is gewaarborgd ? De zorg sluit beter aan zeg je in antwoord op de laatste vraag en dit levert tevreden cliënten op. Hoe werkt dit precies bij jullie ? Je zegt dat ook de zorgaanbieders tevreden zijn met hoe de communicatie met de gemeente verloopt. Kan ik me alleszins voorstellen als ik je antwoord op vraag 2 lees. Contracten voor 5 jaar, wauw ! Hebben alle zorgaanbieders -die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen- toegang tot jullie markt ? Groet, Paul

Organisatie: Impegno jeugd & gezin
Functie: Algemeen directeur
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord