3 vragen over: Werken met de meldcode

"Licht de zorgcoördinator in als het nodig is. Hoe meer je kunt samenwerken met jongeren en hulpverleners, hoe beter."

Chaia Levie is zorgcoördinator bij het Montessori Lyceum te Amsterdam. Hoe wordt daar gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
1

Hoe werken jullie als school met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

"Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ingewikkelde thema’s voor op school. We zijn een onderwijsinstelling en we komen dit soort situaties alleen maar tegen als een leerling overdag niet goed functioneert of als een leerling zijn verhaal doet bij een docent of mentor. Of zo’n signaal dan vervolgens bij mij binnen komt, hangt af van hoe het opgeschaald wordt binnen de school. Als een docent of mentor naar de vertrouwenspersoon gaat, dan hoef ik daar nog niks van te weten, maar als zij direct naar de leidinggevende gaan, dan verwijst die door naar mij. Ik heb namelijk de meeste lijntjes tot mijn beschikking om op te schalen. Ook vragen docenten of leerlingen mij om advies. Dan komt een mentor langs en zegt in vertrouwen: “Goh, ik zit met Pietje of Marietje en ik weet het niet zo goed. Wat raad je me aan?” Ik maak dan met hen samen een plan van aanpak. Bijvoorbeeld hoe ze hun zorgen met de leerling bespreekbaar kunnen maken."

2

Waarin verschilt de meldcode in het onderwijs van de meldcode voor andere professionals?

"Ik denk dat de opdracht aan de Ouder- en Kindteams gedeeltelijk een andere is dan de opdracht die het onderwijs heeft. Als wij als school constateren dat er iets aan de hand is, dan handelen we natuurlijk op dezelfde manier als alle andere professionals, dan schakelen we het Ouder- en Kindteam in. We komen wel dilemma’s tegen bij het toepassen van de meldcode. Als een leerling een mentor in vertrouwen neemt, dan is het voor hem of haar lastig om af te wegen wanneer er opgeschaald moet worden. Ook is het niet altijd even duidelijk hoe lang een mentor betrokken moet blijven. Dat is altijd even zoeken. Soms is het lastig om verschillende belangen goed af te wegen. Wat dat betreft is het soms net koorddansen. Ik heb wel eens meegemaakt dat er sprake was van een vechtscheiding. Eén van de ouders vroeg een docent of die aan de advocaat wilde vertellen of het kind het goed deed op school en zo niet, waar dat dan aan kon liggen. Kijk, als een kind het goed doet op school dan kan ik dat wel vertellen. Is dat niet zo, dan wordt het ingewikkeld om te zeggen waar dat aan ligt. We hebben de zaak uiteindelijk doorverwezen naar het Ouder- en Kindteam. Soms moet je ook het belang van de school en de veiligheid van het kind afwegen."

3

Hoe is jullie contact met Veilig Thuis en andere professionals?

"Veilig Thuis is redelijk goed bereikbaar, maar als ik hen bel om advies zou ik graag wat meer willen sparren en samenwerken dan nu gebeurt. Als er hele acute nood is dan werken ze wel direct mee, maar in de praktijk is hun antwoord: ‘Zoek het eerst zelf uit met de adviezen die we je meegeven’.
Als Veilig Thuis via de politie of een andere route betrokken raakt bij een leerling van ons, dan bellen ze de school eigenlijk alleen maar als informant. Soms krijgen we alleen telefoontjes dat een zaak naar het Ouder- en Kindteam gaat of dat een zaak afgesloten wordt, terwijl wij als school op dat moment nog van niets afweten. Ik pleit ervoor om, als je naar de school belt, je altijd eerst met de zorgcoördinator start, niet met de mentor. Wij hebben in Amsterdam afgesproken dat de toegang tot de school wat zorg betreft altijd de zorgcoördinator is. Wij kijken als coördinatoren wat breder dan een mentor doet. In Amsterdam mag de samenwerking tussen de Ouder- en Kindteams en het onderwijs wel helderder zijn. Vroeger, toen er nog maatschappelijk werkers waren, konden we leerlingen zelf aanmelden. Nu kan dat niet meer; alleen een kind of een ouder zelf kan dat doen. We kunnen als school alleen meegaan naar het Ouder- en Kindteam wanneer een leerling dit wil. Zo niet, dan kan ik hen niet om hulp vragen. Voor gezinsvoogden wil ik als advies meegeven naar de school toe te komen als blijkt dat het voor een jongere belangrijk is, of als een leerling niet tot leren komt. Daar kan je dingen afstemmen. Als het niet nodig is hoeven we het niet te weten, maar als het wel nodig is, dan is het belangrijk om de zorgcoördinatoren in te lichten. Hoe meer je kunt samenwerken met jongeren en hulpverleners, hoe beter."

Kijk voor meer informatie over de meldcode op:
http://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode
http://nieuwejeugdbescherming.nl/

Maak kennis met Chaia op Kennisnet Jeugd:

Chaia Levie
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Montessori Lyceum Amsterdam
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Montessori Lyceum Amsterdam
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord