3 vragen over: Thuiszitters

"Luister goed naar de leerling en betrek de ouders voor een passende aanpak, want thuiszitten is geen optie."

In de landelijke actieweek thuiszitters van 8 tot en met 12 mei beantwoordt Vincent Fafieanie, expert samenwerking onderwijs – jeugd bij het Nederlands Jeugdinstituut, vragen over het belang om thuiszitten van leerlingen tegen te gaan. Thuiszittende leerlingen zijn kinderen en jongeren die ongeoorloofd verzuimen. De ervaring leert dat deze kinderen en jongeren met een gerichte aanpak de weg naar school of werk weer vinden. Dat is niet altijd eenvoudig en vraagt vaak maatwerk. Het goed in kaart hebben van verzuim binnen de school en daar alert op reageren voorkomt dat verzuim hardnekkig wordt en de weg terug langer duurt. Investeren in preventieve maatregelen helpt.
1

Waardoor komen kinderen thuis te zitten?

"Schooluitval heeft vele oorzaken die per jongere verschillen. Zo kunnen er problemen met leren zijn en/of psychische belemmeringen en/of spanningen thuis. Sommige jongeren lopen meer risico dan anderen. Een eenduidige oplossing voor schooluitval is er niet. Door goed naar de leerling te luisteren, en de ouders te betrekken, ontstaat er een basis om een passende aanpak tot stand te brengen."

2

Om hoeveel kinderen gaat het in Nederland?

"In het schooljaar 2015/2016 zijn dat ongeveer 4.200 kinderen die meer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zijn geweest. Op een totale schoolpopulatie van 2,54 miljoen lijkt dat relatief weinig, maar ieder kind heeft recht op onderwijs. Thuiszitten is geen optie."

3

Wat werkt tegen thuiszitten?

"In de praktijk is het moeilijk thuiszitters terug te laten keren naar school. Daarom zijn preventieve activiteiten succesvoller dan activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen. Een gezamenlijke preventieve aanpak, gericht op meerdere leefgebieden van de jongere werkt beter. Om schooluitval te voorkomen moet je rekening houden het kind en de thuissituatie, in de vriendengroep, op school en in de samenleving. Belangrijk is dat ouders, school en andere beroepskrachten zoals een leerplichtambtenaar samenwerken om negatieve invloeden van vrienden te voorkomen. De regio Eindhoven maakt bijvoorbeeld gebruik van een online registratiesysteem dat alle thuiszitters die een traject volgen, en jongeren met een vrijstelling, die langdurig ziek zijn of een aangepast programma hebben, volgt. Zo zorgt de regio voor een sluitende aanpak. Voor alle jongeren is er een plan en de ouders zijn altijd ingelicht. En in Amsterdam heeft Altra een thuiszittersteam opgericht. In het team zijn professionals op een het gebied van (speciaal) onderwijs, ggz en jeugdhulp actief. Ze sluiten aan bij de mogelijkheden van de jongere en bieden op basis daarvan een integrale ondersteuning waar aandacht is voor de ontwikkeling van de jongere, het onderwijs en zijn gezin en omgeving."

Maak kennis met Vincent op Kennisnet Jeugd:

Vincent Fafieanie
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur

In de praktijk zie ik steeds vaker basisschoolkinderen voor langere tijd uitvallen voordat zij worden opgenomen in speciaal onderwijs. Als het ook daar mis gaat blijkt er weinig alternatief. Is er landelijk een trend waarneembaar dat ook juist jonge kinderen langdurig uitvallen? Ook hier is preventie natuurlijk de meest kansrijke vorm van interventie.

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Yacht-BMC
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord