3 vragen over: Implementeren in de jeugdsector

"Vier kleine successen en reflecteer de fouten die gemaakt worden. Het gaat steeds iets beter dan de keer daarvoor."

Implementatie is een proces van creatief én gestructureerd veranderen. Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap van het NJi, vertelt hoe je dat doet: implementeren.
1

Wat houdt implementatie eigenlijk in voor de praktijk van de jeugdsector?

"Implementatie is een containerbegrip en heeft soms een wat stoffig imago. Het is een moeilijk woord, maar het gaat eigenlijk om iets nieuws te gaan doen of om iets anders aan te pakken. Dat klinkt heel simpel, maar dat vinden we als mens ontzettend moeilijk! Het is namelijk niet alleen doen, anders gaan handelen, het is een proces van weten, willen, kunnen, doen en blijven volhouden. De invoering van iets nieuws verloopt zelden volgens duidelijke en geplande paden. Maar je kunt wel fases aangeven die nodig zijn om te stimuleren dat bijvoorbeeld een interventie, een methode of richtlijn, wordt geïmplementeerd. Pas als de nieuwe of andere werkwijze ‘gewoon’ is én het leidt tot de beoogde verandering of verbetering, dan is wat mij betreft de implementatie succesvol.
Op nji.nl staat de zogenaamde implementatiewijzer die je op weg kan helpen bij het implementeren."

2

Hoe beter je veranderingen implementeert, hoe beter het resultaat. Maar hoe doe je dat goed?

"Al doende leer je is hier van toepassing. Ik zie implementeren als gestructureerd veranderen of leren. Dat werkt echt. Je weet dat er iets veranderen moet of beter kan en dus vorm je aan het begin een beeld over hoe je dat aanpakt. Vervolgens ga je aan de slag en blijf je oog houden voor de verandering of verbetering die je beoogt. Vier kleine successen en reflecteer de fouten die gemaakt worden. Het gaat steeds iets beter dan de keer daarvoor. Dat lijken open deuren, maar in beweging komen is misschien wel de moeilijkste stap op weg naar succes. Om het planmatig en systematisch aan te pakken moet je bij een verandering goed kijken wat er allemaal speelt. Welke factoren of mensen belemmeren de verandering, welke activiteiten stimuleren verbeteringen? Wat werkt is afhankelijk van verschillende factoren. Het beste is om steeds bewust te zijn van die factoren en te bedenken wat je kan doen om die te beïnvloeden. Zo maak je voor elke verandering een 'strategie op maat', met passende activiteiten die aansluiten bij de verschillende fasen van de verandering en de verschillende factoren. En ook daarbij geldt: al doende leer je wat er werkt en niet werkt."

3

Kun je een aantal praktijkvoorbeelden noemen die werken?

"• Tip 1: nut en noodzaak
De reden waarom je iets wil veranderen of vernieuwen is heel erg belangrijk. Zorg dat dat helder is voor alle betrokkenen. Implementatie gaat nooit vanzelf, want niet alle betrokkenen voelen altijd nut en noodzaak van de voorgestelde verandering. Maak dus tijd en ruimte voor die vertaling naar iedereen: Wat levert de verandering op? Waarom is het voor jou van belang? Zorg dat het resultaat centraal staat en timmer de weg ernaartoe niet dicht.
• Tip 2: neem samen leren serieus
Wij zijn bij het NJi veel bezig met implementeren in bijvoorbeeld een organisatie, een gemeente of landelijke verandering. Onze ervaring leert dat het belangrijk is dat er een infrastructuur is: een team/groep/netwerk waarin mensen met elkaar optrekken en van elkaar kunnen en willen leren en ontwikkelen. Elkaar kunnen enthousiasmeren en helpen, kennis en ervaringen uitwisselen et cetera. Je stimuleert elkaar, houdt elkaar bij de les en raakt minder gefrustreerd omdat je blokkades deelt en oplossingen bedenkt.
• Tip 3: ga creatief én gestructureerd te werk
Zie implementeren niet als een lineair proces met een begin en einde, maar zorg dat je zowel de lange termijn, het doel, voor ogen houdt als dat je flexibel bent om in het hier en nu te kunnen handelen, te variëren en te experimenteren. Als je het proces van implementeren, ofwel leren, interessant en inspirerend maakt is de kans groter dat je je doel gaat bereiken."

Maak kennis met Karlijn op Kennisnet Jeugd:

Karlijn Stals
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord