3 vragen aan Marcia Lever (staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker)

"Meer rekening houden met behoeften van ouders met een verstandelijke beperking."

Marcia Lever
Functie: staffunctionaris-pedagoog Expertisecentrum
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector: jeugdbescherming

       1.  Wat moet de transformatie van de zorg voor jeugd in ieder geval opleveren?

“Dat er meer continuïteit komt in de ondersteuning van een van de meest kwetsbare doelgroepen: gezinnen waarbij de ouders een verstandelijke beperking hebben.”

2.  Wat draag jij daaraan bij?

“Met onze methodiek ‘HouVast’ kunnen deze gezinnen na een ondertoezichtstelling (OTS) op een doelgerichte wijze langdurige stut en steun op maat krijgen. Professionals, netwerk en gezin werken daarbij intensief samen. Zij gaan uit van wat er wel goed gaat en proberen dingen die beter kunnen, te verbeteren. Met deze hulp kunnen we de duur van OTS’en en het aantal uithuisplaatsingen terugbrengen.”

3. Wat is jouw drive?

“Ik denk dat de zorg voor deze gezinnen echt veel beter kan, als we in het zorgaanbod rekening houden met de beperkingen van de ouders. Te veel kinderen krijgen nu te maken met langdurige ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen die niet altijd noodzakelijk zouden zijn als er lokaal betere en continue zorg voor deze gezinnen beschikbaar zou zijn. Nu hoppen ze van de ene naar de andere interventie terwijl we weten dat ze langdurige ondersteuning nodig hebben. Laten we meer oog hebben voor de specifieke behoeften van deze doelgroep, dan kunnen er veel meer kinderen veilig thuis blijven wonen.”

Lees meer over Houvast.

Maak kennis met Marcia op Kennisnet Jeugd:

Marcia Lever
Functie: Staffunctionaris - pedagoog Expertisecentrum
Organisatie: William Schrikker Groep
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Staffunctionaris - pedagoog Expertisecentrum
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord