3 vragen aan Femke van Trier-Klijnstra (directeur stichting Meeleefgezin)

Femke: 'Respect voor elkaars deskundigheid'

Naam: Femke Trier-Klijnstra
Functie: directeur
Organisatie: stichting Meeleefgezin

1.  Wat moet de transformatie van de zorg voor jeugd in ieder geval opleveren?
'De transformatie moet opleveren dat alle zorgverleners in adequate samenwerking ertoe bijdragen dat kinderen gezond kunnen opgroeien in gezinnen die actief deelnemen aan de samenleving. Met de hulpvraag van het gezin centraal vraagt dat van zowel generalisten als specialisten "out of the box" denken en elkaar vinden, aanvullen én de ruimte geven met respect voor elkaars deskundigheid. Zo ontstaat "Meer voor Minder".'

2. Wat draag jij daaraan bij?
'
Stichting MeeleefGezin realiseert duurzame opvang in stabiele meeleefgezinnen voor jonge kinderen (0 t/m 4) van ouders met psychiatrische problemen. Gezonde ontwikkeling van het kind krijgt extra stimulans én ouders kunnen herstellen, de regie houden over hun dagelijks leven  en actiever deelnemen aan de samenleving. Dit innovatieve concept draagt bij aan de ombuiging naar een participatiemaatschappij en zorgt ervoor dat zorgvrijwilligers de verbinding leggen en samenwerken met (basis-)ggz en de eerstelijnszorg in CJG en wijkteams.

3. Wat zie je als de grootste uitdaging?
'De weerbaarheid van gezinnen vergroten, waar psychiatrische problemen een rol spelen. Als weerbaarheid de kwetsbaarheid compenseert ontstaat meer stabiliteit en emotionele ruimte in de zorg voor het kind. Gezonde ontwikkeling van jonge kinderen is in het belang van de samenleving, van ons allemaal. Het concept Meeleefgezin omvat alle beoogde speerpunten van de transformatie. De stichting wil daaraan bijdragen met de landelijke implementatie.'

Lees hier meer over het Meeleefgezin.

Maak kennis met Femke op Kennisnet Jeugd:

Femke van Trier-Klijnstra
Functie: Infant Mental Health Specialist, directeur
Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Sector / werkveld: Infant Mental Health Centrum GGz, gepensioneerd
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Functie: Infant Mental Health Specialist, directeur
Sector / werkveld: Infant Mental Health Centrum GGz, gepensioneerd
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord