3 vragen aan Janet Verburg (William Schrikker Groep)

Janet: 'Samen met ouders en netwerk werken aan veiligheid"

Naam: Janet Verburg
Functie: programmamanager Inhoud
Organisatie: William Schrikker Groep
Sector: jeugdbescherming voor kinderen en jongeren met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking

 1. Wat moet de transformatie van de zorg voor jeugd in ieder geval opleveren?
  “Dat ouders, sociaal netwerk en professionals als partners samenwerken aan de veiligheid van kind en gezin. Door de expertise van gezin, netwerk en professionals samen aan tafel te zetten, komen we tot een gedragen kijk op wat er echt aan de hand is en kunnen we samen naar oplossingen zoeken. Die professionaliteit moeten we verder ontwikkelen om echt te kunnen ontzorgen.”
   
 2. Wat ga jij daaraan bijdragen?
  “We hebben de huidige Deltamethode verrijkt met ‘Signs of Safety’. In dit project ‘DoorOntwikkeling Delta’ staat de gelijkwaardige samenwerking met ouders centraal. Het uitgangspunt is dat ouders  juist ook eigenaar zijn van de oplossingen en niet alleen van de problemen. We focussen daarbij op wat het allerergste is dat er zou kunnen gebeuren als er niets verandert en hoe we dat samen kunnen oplossen. We ontzorgen ook door haarscherp in beeld te brengen wat de veiligheid van kind en gezin in de weg staat. Dat helpt om de oplossing in het vizier te krijgen."
   
 3. Wat zie je als de grootste uitdaging?
  “Dat gemeenten onze doelgroep, ouders en kinderen met een beperking, zien en tijdig hun ondersteuningsvraag herkennen en erkennen. Als deze gezinnen tijdig en zo lang als nodig de noodzakelijke hulp krijgen, kunnen grotere problemen  worden voorkomen. Dat scheelt ook in de kosten. In die zin is er met een goede signalering en tijdige hulp veel winst bij deze doelgroep te behalen.”

Lees hier meer over de William Schrikker Groep

Maak kennis met Janet op Kennisnet Jeugd:

Janet Verburg
Functie: Programmamanager Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Organisatie: William Schrikker Groep
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Programmamanager Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord