3 vragen aan Riet van de Kamp (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond)

"Wanneer is de opvoedsituatie goed genoeg?"

Naam: Riet van de Kamp
Functie: projectleider Methode Integrale Jeugdbescherming
Organisatie: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Werkveld: Jeugdbescherming

1.  Wat moet de transformatie in ieder geval opleveren?
“Dat we onder andere via wijkteams meer zicht hebben op gezinnen en daardoor sneller hulp kunnen bieden. Daarbij moet de regie meer dan voorheen bij het gezin liggen en ook het netwerk een verantwoordelijkheid krijgen. Tegelijkertijd moeten we het netwerk niet overvragen en ons ervan bewust zijn dat we niet alles kunnen oplossen.”

2. Wat ga je er zelf aan bijdragen?
“Als projectleider van de Methode Integrale Jeugdbescherming wil ik bevorderen dat alle jeugdhulpverleners in de regio dezelfde taal spreken en cliënten op dezelfde manier benaderen. Onze integrale aanpak moet erop gericht zijn cliënten te ondersteunen om de opvoedsituatie  weer goed genoeg te laten zijn.”

3. Wat motiveert je?
“Ik geloof in een integrale aanpak dichtbij de cliënt. Het is mijn drive ervoor te zorgen dat professionals cliënten zo goed mogelijk toerusten om weer zelfstandig verder te kunnen.”

Maak kennis met Riet op Kennisnet Jeugd:

Riet van de Kamp
Functie: Projectmanager
Organisatie: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Functie: Projectmanager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord