3 vragen over: het PlusTeam

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre hebben een nieuwe hulpverlenende instantie opgericht voor complexe, meervoudige problematiek bij burgers van -9 maanden tot en met 100+. Dit zogeheten PlusTeam heeft de opdracht maatwerk te leveren, aldus manager Ans van der Velden.
1

Hoe onderscheidt het PlusTeam zich van een wijkteam?

"‘Het PlusTeam is een niet vrij toegankelijk specialistenteam voor multiproblem huishoudens. Burgers komen bij ons via het gemeentelijk team dat vanuit het gemeentehuis, de school en andere vindplekken opereert. Als het om een multiproblem gezin gaat of een complexe casus, dan wordt dit opgeschaald naar het PlusTeam. Samen met het gezin en sociaal netwerk wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Soms nemen we de ondersteuning op ons, soms alleen maar de regie. Als het nodig is om andere aanvullende zorg of behandeling in te zetten is het ondersteuningsplan de basis voor de gemeente om de beschikking af te geven.’"

2

Wat is de opdracht?

"Maatwerk leveren: zo simpel als het kan en zo zwaar als het moet. Multiproblem huishoudens passen nu eenmaal niet in de bestaande hokjes. We hebben de vrije hand gekregen om zelf oplossingen te vinden. Zo hadden we een meisje dat thuis te veel ruzie en gedoe had om zich op haar eindexamen te concentreren. Plaatsing in een pleeggezin ligt dan voor de hand maar daarvoor was een wachttijd van een half jaar. Er was wel een behandelplek maar die kostte vele honderden euro’s per maand. Toen we er nog twee meiden bij kregen met vergelijkbare problematiek, hebben we besloten een huis voor ze te huren en een begeleid kamer training in te zetten. Voor de meiden was dat beter en voor de samenleving een stuk goedkoper.’"

3

Lukt het om dit soort creatieve ideeën door te voeren?

"‘Ja, maar je moet wel constant uitleggen en je verantwoorden waarom je linksaf, rechtdoor of rechtsaf gaat. Dat maakt het voor de hulpverlener erg zwaar. Dat idee om een huis te huren bijvoorbeeld, kwam op een moment dat de gemeente besloten had het vastgoed af te stoten. Pas toen we voorrekenden hoeveel geld het zou schelen en wat het de meiden zou opleveren, kregen we groen licht. Je moet dus de ruimte krijgen om niet alleen out of the box te denken maar ook om het in de praktijk te brengen.’"

Maak kennis met Ans op Kennisnet Jeugd:

Ans van der Velden-Coolen
Functie: Manager
Organisatie: GR PlusTeam
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: GR PlusTeam
Functie: Manager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord