Inspiratie-estafette verbinding onderwijs-jeugd

maart 31
Type: Overig

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Inschrijven als duo
Een gecombineerde inschrijving van samenwerkingspartners (vanuit onderwijs, jeugdhulp en/of gemeente) heeft de voorkeur. Deelname is kosteloos.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsjeugd.nl of schrijf u hier direct in voor de Estafetteronde op 31 maart 2017.

Praktijken die op 31 maart 2017 hun deuren openen:

  • Maak kennis met het passend onderwijs in Rotterdam, Leerrecht en het KID-project

Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam stroopt al ruim twee jaar haar mouwen op. Met als doel het goed toerusten van basisscholen, zodat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Maar hoe doet PPO Rotterdam dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten, de successen, maar ook de knelpunten in een grote stad als Rotterdam? Directeur-bestuurder Nicole Teeuwen geeft u een kijkje in de ondersteuning van Rotterdamse kinderen. Vervolgens zal de gemeente in deze sessie haar kijk op passend onderwijs presenteren en specifiek het Leerrecht toelichten. Tenslotte kijken we met elkaar naar de praktijk. En wel met de pilot Kinderen In Delfshaven, KID: een pilot waarin kleuters met externaliserend gedrag binnen het regulier onderwijs, in de eigen wijk worden ondersteund. Er is ruimte om met elkaar door te praten tijdens een lunch die wordt verzorgd door VSO leerlingen uit het praktijkonderwijs.
Organisaties: Samenwerkingsverband PPO Rotterdam, Nicole Teeuwen
(directeur-bestuurder), Ingeborg Steenwinkel (projectleider KID)
en gemeente Rotterdam
LocatiePPO Rotterdam, Rotterdam
Tijdstip10.00 uur tot 13.00 uur (inclusief lunch)

Schrijf u hier in voor deze sessie.

  • Hoe krijgen en houden we in Purmerend zoveel mogelijk kinderen op het (speciaal) onderwijs in plaats van in zorgtrajecten of thuis?

Om dit te realiseren hebben wij twee maatwerktrajecten ontwikkeld. Eén gericht op jonge kinderen van 3-8 jaar waarbij het van belang is de kinderen vroeg in beeld te hebben bij het ODC. Via een maatwerktraject ontwikkeld door de wisselwerking tussen begeleiders en leraren worden kinderen vaardigheden geleerd om op het speciaal onderwijs in te kunnen stromen. En één voor kinderen van 8-15 jaar. Dit traject, De Droomklas, is gericht op zowel jongeren die dreigen uit te vallen op speciaal onderwijs als op kinderen in zorgtrajecten waarin de inschatting is dat zij de potentie hebben om naar het speciaal onderwijs door te stromen. Hierin worden zorg, behandeling en onderwijs samengebracht om de kinderen te versterken en de mogelijkheden van het onderwijs op te rekken.
OrganisatiesODC Prinsenstichting en Martin Luther Kingschool
Locatie: Martin Luther Kingschool, Den Uyllaan 10-12, Purmerend
Tijdstip10.00 uur tot 12.00 uur

Meer informatie en aanmelden via www.onderwijsjeugd.nl.

Bijlagen

  • (235 KB)
Geplaatst door:
Diana Prins

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Trefwoorden voor dit item

gemeentejeugdonderwijsonderwijs-zorgarrangementverbinding
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord